Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'hdma5': 133 (133) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-09-11 10.69 GB Till.Death.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
2 2021-09-07 13.41 GB The.SpongeBob.Movie.Sponge.on.the.Run.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
3 2021-08-12 14.82 GB Fast.Vengeance.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
4 2021-08-12 7.02 GB Fast.Vengeance.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
5 2021-08-02 7.31 GB Wrong Turn 2021 BluRay 1080p DTS HDMA5.1 x265 10bit CHD Thuyet Minh Sub Viet.mkv
6 2021-07-27 13.77 GB Those.Who.Wish.Me.Dead.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
7 2021-07-27 6.73 GB Those.Who.Wish.Me.Dead.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
8 2021-07-26 6.61 GB Horizon.Line.2020.ViE.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
9 2021-07-25 7.80 GB SAS Red Notice 2021 PDV 1080p BluRay H265 10Bit DTS HDMA5.1 TVS.mkv
10 2021-06-25 92.68 KB Flashback.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD Vietnamese.srt
11 2021-06-10 5.08 GB Trigger.Point.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
12 2021-06-10 9.91 GB Trigger.Point.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
13 2021-06-10 6.20 GB Flashback.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
14 2021-06-10 12.14 GB Flashback.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
15 2021-06-01 11.36 GB The Nest 2020 BluRay 1080p DTS HDMA5 1 x265 10bit CHD.mkv
16 2021-06-01 10.31 GB The Nest 2020 BluRay 1080p DTS HDMA5 1 x264 CHD.mkv
17 2021-05-31 16.15 GB The.Courier.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
18 2021-05-31 6.89 GB The.Courier.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
19 2021-04-26 6.41 GB The.Marksman.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
20 2021-04-26 6.67 GB The.Virtuoso.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
21 2021-04-26 13.93 GB The.Virtuoso.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
22 2021-04-26 8.60 GB Judas.and.the.Black.Messiah.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
23 2021-04-26 17.13 GB Judas.and.the.Black.Messiah.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
24 2021-04-18 6.02 GB Vanquish.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
25 2021-04-18 12.61 GB Vanquish.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
26 2021-03-19 11.01 GB Ip.Man.Kung.Fu.Master.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
27 2021-02-16 6.82 GB Wrong.Turn.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
28 2021-02-15 5.10 GB The.Swordsman.2020.Bluray.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
29 2021-02-12 4.88 GB The.Infernal.Walker.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
30 2020-12-08 11.46 GB Honest.Thief.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
31 2020-12-08 5.29 GB Honest.Thief.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
32 2020-12-08 19.27 GB Taxi.15th.Anniversary.Edition.1998.VIE.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.AVC.REMUX FraMeSToR Zero..mkv
33 2020-09-03 12.76 GB A.Beautiful.Day.in.the.Neighborhood.2019.ViE.1080p.BluRay.DT...
34 2020-08-21 6.81 GB Guns.Akimbo.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
35 2020-08-18 4.57 GB The.Wretched.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
36 2020-08-18 9.38 GB The.Wretched.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
37 2020-08-02 91.31 KB Fidelity20191080pBluRayRemuxAVCDTS HDMA5.1 MBH.srt
38 2020-07-20 7.78 GB Bacurau.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
39 2020-07-20 17.13 GB Bacurau.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
40 2020-07-20 8.39 GB Gundala.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
41 2020-07-20 13.15 GB Resistance.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
42 2020-07-16 5.79 GB Survive.the.Night.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
43 2020-07-16 12.59 GB Survive.the.Night.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv
44 2020-07-16 5.79 GB Survive.the.Night.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
45 2020-07-12 8.50 GB Marriage.Story.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
46 2020-07-10 5.86 GB Bad.Boys.for.Life.2020.2160p.10bit.HDR.BluRay.DTS HDMA5.1.x265.HEVC PSA Remuxed.mkv
47 2020-06-25 5.51 GB Force.of.Nature.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
48 2020-06-22 5.51 GB Force.of.Nature.2020.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
49 2020-05-29 10.68 GB The.Blackout.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x265.10bit CHD.mkv
50 2020-05-29 17.65 GB The.Blackout.2019.BluRay.1080p.DTS HDMA5.1.x264 CHD.mkv

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last