Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'hdr': 1104 (1104) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-01-07 29.33 GB Love and Monsters 2020 2160p UHD BluRay DTS HD MA 7.1 HDR x265 HQMUX Sub Viet Mux San.mkv
2 2021-01-03 17.04 GB Love.and.Monsters.2020.UHD.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.HDR.x265 SPHD Sub Viet Mux San.mkv
3 2020-12-29 21.18 GB Wonder.Woman.1984.2020.2160p.HMAX.WEB DL.DTS ES.Discrete.6.1.HDR.HEVC TOMMY Sub Viet Mux San.mkv
4 2020-12-29 24.27 GB Wonder.Woman.1984.2020.2160p.HMAX.WEB DL.DTS HD.MA.Discrete....
5 2020-12-28 19.73 GB Wonder.Woman.1984.2020.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC TOMMY Sub Viet Mux San.mkv
6 2020-12-28 19.73 GB Wonder.Woman.1984.2020.2160p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC TOMMY.mkv
7 2020-12-11 15.11 GB Tenet 2020 1080p UHD BluRay DD+5.1 HDR x265 E1.mkv
8 2020-12-07 32.19 GB Tenet.2020.IMAX.Edition.2160p.UHD.BluRay.DTS HD.MA.5.1.HDR.x265 CtrlHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
9 2020-12-07 50.33 GB Tenet 2020 ViE IMAX Edition 2160p UHD BluRay DTS HD MA 5.1 HDR x265 HQMUX Sub Viet Thuyet Minh.mkv
10 2020-12-06 73.13 GB Tenet 2020 ViE IMAX Edition 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR...
11 2020-11-21 58.02 GB Ne Zha 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR TrueHD Atmos...
12 2020-11-21 10.46 GB Ne Zha zhi mo tong jiang shi 2019 ViE 1080p UHD BluRay DTS HD...
13 2020-11-19 16.60 GB Olympus Has Fallen 2013 ViE HDR 2160p BluRay HEVC DTS HD.MA.5.1 DDR.mkv
14 2020-11-16 51.88 GB The New Mutants 2020 2160p UHD Blu ray HDR HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
15 2020-11-16 50.57 GB The New Mutants 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HDR HEVC TrueHD...
16 2020-11-16 20.73 GB The New Mutants 2020 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 HQMUX Sub Viet Mux San.mkv
17 2020-11-16 25.06 GB The New Mutants 2020 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR...
18 2020-11-15 23.37 GB Ad.Astra.2019.ViE.1080p.UHD.BluRay.DTS HD.MA.7.1.HDR.x265 JM Zero..mkv
19 2020-11-11 23.37 GB Ad.Astra.2019.ViE.1080p.UHD.BluRay.DTS HD.MA.7.1.HDR.x265 JM.mkv
20 2020-11-03 19.29 GB Mulan.2020.ViE.2160p.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.HDR.x265 4K4U Sub Viet Thuyet Minh.mkv
21 2020-10-02 18.35 GB Mulan 2020 ViE 2160p HDR HEVC DTS HDMA 5.1 DDR Zero..mkv
22 2020-09-28 42.77 GB Parasite 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 CHD...
23 2020-09-17 10.72 GB Marco.Polo.S02E10.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
24 2020-09-17 7.57 GB Marco.Polo.S02E09.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
25 2020-09-17 7.95 GB Marco.Polo.S02E08.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
26 2020-09-17 9.11 GB Marco.Polo.S02E07.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
27 2020-09-17 9.56 GB Marco.Polo.S02E06.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
28 2020-09-17 9.80 GB Marco.Polo.S02E05.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
29 2020-09-17 8.85 GB Marco.Polo.S02E04.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
30 2020-09-17 8.31 GB Marco.Polo.S02E03.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
31 2020-09-17 8.91 GB Marco.Polo.S02E02.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
32 2020-09-17 9.25 GB Marco.Polo.S02E01.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
33 2020-09-16 9.42 GB Marco.Polo.S01E10.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
34 2020-09-16 8.87 GB Marco.Polo.S01E09.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
35 2020-09-16 8.60 GB Marco.Polo.S01E08.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
36 2020-09-16 8.71 GB Marco.Polo.S01E07.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
37 2020-09-16 9.00 GB Marco.Polo.S01E06.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
38 2020-09-16 9.44 GB Marco.Polo.S01E05.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
39 2020-09-16 9.02 GB Marco.Polo.S01E04.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
40 2020-09-16 9.90 GB Marco.Polo.S01E03.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
41 2020-09-16 9.60 GB Marco.Polo.S01E02.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
42 2020-09-16 8.42 GB Marco.Polo.S01E01.HDR.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H265 BHD.mkv
43 2020-09-09 10.83 GB Sausage.Party.2016.2160p.HDR.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.Atmos.x265 10bit HDS.mkv
44 2020-09-09 41.89 GB Inferno 2016 2160p UHD BluRay HDR HEVC Atmos TrueHD 7.1 REMUX AYA.mkv
45 2020-09-09 54.29 GB Inferno 2016 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC Atmos 7.1 TERMiNAL.iso
46 2020-09-09 58.70 GB Allied 2016 2160p UltraHD Blu ray REMUX HDR HEVC DTS HD MA 5.1 NIMA4K.iso
47 2020-09-09 23.79 GB Allied.2016.2160p.ViE.UltraHD.Bluray.HDR.DTS HD.MA.5.1.x265 ULTRAHDCLUB.mkv
48 2020-09-08 15.76 GB Mulan 2020 ViE 2160p WEBRip DTS HD MA 5.1 HDR x265 SEMANTiCS Sub Viet Thuyet Minh.mkv
49 2020-09-08 44.09 GB Argo 2012 Theatrical Cut 2160p UHD BluRay HDR HEVC DTS HD MA 5.1 REMUX AYA.mkv
50 2020-09-08 45.16 GB The Accountant 2016 2160p UHD BluRay HDR HEVC DTS HD MA 7.1 REMUX AYA.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X