Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'hanbook': 3 (3) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 221.41 KB Kế hoạch quảng cáo và truyền thông.pdf
Cuốn Guerilla Marketing Hanbook đã lấy ví dụ về thành công của Burger King trước đối thủ McDonald trong các chiến dịch marketing du kích như “Làm theo cách của bạn” và “Nướng, chứ không rán”.
2 2019-03-26 56.51 KB Hanbook of LASERS P1.pdf
    Upconversion processes make possible many additional lasing transitions and excitation schemes. Upconversion excitation techniques include multi-step absorption, ion-ion energy transfer, excited state absorption, and photon avalanche processes.  
3 2019-03-26 645.90 KB Hanbook of LASERS P1.pdf
    Solid state lasers include lasers based on paramagnetic ions, organic dye molecules, and color centers in crystalline or amorphous hosts. Semiconductor lasers are included in this section because they are a solid state device, although the

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X