Tìm kiếm : Hedge Thấy 228 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 12 Show 1 - 20 of 228

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 2.99 MB Hedge Fund Course.pdf
(tailieu_phim_4share)
Founded in 1807, John Wiley & Sons is the oldest independent publishing company in the United States. With offices in North America, Europe, Australia, and Asia, Wiley is globally committed to developing and marketing print and electronic products
2 2020-04-10 115.65 MB EDGE LinkNeverDie.Com.rar
(anonymous.dn9x)
3 2019-03-26 3.41 MB Create Your Own Hedge Fund.pdf
(tailieu_phim_4share)
Founded in 1807, John Wiley & Sons is the oldest independent publishing company in the United States. With offices in North America, Europe, Australia, and Asia, Wiley is globally committed to developing and marketing print and electronic products
4 2019-03-26 250.18 KB Hedge fund course phần 9.pdf
(tailieu_phim_4share)
Các đối tác có kinh nghiệm $ 57.500 trong lợi nhuận trong tài khoản biên bản ghi nhớ. Chủ đầu tư 1 đã nhận được $ 18.500 mà đạt được, hoặc 32,2%. Chủ đầu tư 2 có 48,3% trong tổng lợi ích, trong
5 2019-03-26 199.20 KB Hedge fund course phần 10.pdf
(tailieu_phim_4share)
Người quản lý có thể thích để nhận được thu nhập như một đối tác phân phối nếu một số phần của sự trở lại quỹ dài hạn tăng vốn, đó là đánh thuế ở một tỷ lệ thấp hơn so với thu nhập từ phí.
6 2019-03-26 219.86 KB Hedge fund course phần 8.pdf
(tailieu_phim_4share)
Trong Bảng 10.4a, các vị trí đã tạo ra lợi nhuận cho các đối tác được tổng cộng lại. Lưu ý rằng điều này bao gồm tất cả các lợi ích kinh tế, cả hai nhận ra và chưa thực hiện. Theo kế
7 2019-03-26 243.88 KB Hedge fund course phần 7.pdf
(tailieu_phim_4share)
Phân bổ Gain (một phần Lưới) quan hệ đối tác nhận ra được $ 30,000 ($ 6 đánh giá cao từ $ 9 đến $ 15 trên 5.000 cổ phiếu). Giả sử quan hệ đối tác lựa chọn để phân bổ đạt được bằng cách sử dụng một phần
8 2019-03-26 239.39 KB Hedge fund course phần 6.pdf
(tailieu_phim_4share)
Đầu tiên, không có hơn 20% của quỹ có thể được đầu tư vào tài sản nước ngoài. Thật không may, người Canada có quyền truy cập vào Hoa Kỳ hay các quỹ đầu tư ra nước ngoài hơn
9 2019-03-26 240.45 KB Hedge fund course phần 5.pdf
(tailieu_phim_4share)
Kế hoạch tiết kiệm hưu trí (RSPs) Canada nhân viên có một kế hoạch nghỉ hưu selfdirected giống như IRA truyền thống tại Hoa Kỳ. Hai quy định đã làm chậm lại sự chuyển động vào các quỹ phòng
10 2019-03-26 233.12 KB Hedge fund course phần 4.pdf
(tailieu_phim_4share)
Thật không may, quy định từng bước xóa bỏ hạn chế khả năng của các nhà đầu tư mạng giá trị cao để tài trợ cho các kế hoạch này. Có lẽ như các thị trường quỹ đầu tư trở nên hiệu
11 2019-03-26 227.29 KB Hedge fund course phần 3.pdf
(tailieu_phim_4share)
Giống như các Roth IRA, các kế hoạch này sẽ cải thiện đáng kể các nhà đầu tư quỹ phòng hộ trở lại giữ bằng cách trì hoãn và hy vọng tránh thuế đối với thu nhập bình
12 2019-03-26 314.01 KB Hedge fund course phần 1.pdf
(tailieu_phim_4share)
Tuy nhiên, hình phạt cho để lại một công ty sau khi đào tạo trong nhà hiếm khi được áp dụng. Một khả năng khác là không bao giờ có thể được một điểm break-thậm chí vì những
13 2019-03-26 4.61 MB EDGE for Mobile Internet.pdf
(tailieu_phim_4share)
14 2019-03-26 19.91 MB Cutting Edge Advanced Workbook.pdf
(tailieu_phim_4share)
Cutting Edge is a multi-level course for adults and young adults. It combines rich international content, comprehensive grammar , and real-life functional language within an easy to teach structure. The advanced level is for students
15 2019-03-26 204.57 KB Hedges on Hedge Funds Chapter 2.pdf
(tailieu_phim_4share)
CHAPTER 2 Cutting through the Black Box: Transparency and Disclosure. Perhaps the biggest challenge facing the hedge fund industry as it enters into a phase of increasing maturity are the issues of transparency and disclosure.
16 2019-03-26 184.40 KB Hedges on Hedge Funds Chapter 12.pdf
(tailieu_phim_4share)
CHAPTER 12 The Dynamic World of Asian Hedge Funds. Most investors in Asian hedge funds appear to be Americans and Europeans who seek to benefit from recent changes, such as a ruling that now allows hedge funds to be sold in Hong Kong and Singapore.
17 2019-03-26 454.19 KB Hedges on Hedge Funds Chapter 1.pdf
(tailieu_phim_4share)
CHAPTER 1 The Hedge Fund Alternative. The first step in being a successful investor in hedge funds or other types of investments is getting in the driver’s seat and learning everything you can about timely opportunities and how they mesh with your objectives.
18 2019-03-26 134.82 KB Hedges on Hedge Funds Chapter 3.pdf
(tailieu_phim_4share)
CHAPTER 3 The Operational Risk Crisis. As the hedge fund industry has grown explosively, so too has the list of fund failures and burned investors, many of whom did not have advance knowledge of potential warning signs. It seems as if we are constantly
19 2019-03-26 124.49 KB Hedges on Hedge Funds Chapter 4.pdf
(tailieu_phim_4share)
CHAPTER 4 Best Practices in Hedge Fund Valuation. Recent news reports on hedge fund valuation problems have drawn increased attention to the issue of risk tolerance and the role it plays in an investment strategy.
20 2019-03-26 130.34 KB Hedges on Hedge Funds Chapter 5.pdf
(tailieu_phim_4share)
CHAPTER 5 Does Size Matter? To what extent does a hedge fund’s growth and size affect its prospects for maximum performance, and how does this affect its investors? Investors need to model their investment portfolio to ensure proper diversification among

1 2 3 4 5 ... 12 Show 1 - 20 of 228