Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'ieee': 29 (29) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 6.08 MB Wiley IEEE Press Mobile Wireless and Sensor Networks Technology...
2 2019-03-26 2.87 MB Wiley IEEE Press Communication Patterns of Engineers eBook LiB.pdf
3 2019-03-26 4.15 MB 9 IEEE 802 11b Wireless LAN White Paper.pdf
4 2019-03-26 76.50 KB KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG HỆ THỐNG WIMAX.doc
WiMAX là công nghệ không dây truyền dẫn dữ liệu băng rộng với hiệu suất băng thông trên 3 bit/s/Hz. Để tăng phạm vi và độ tin cậy của các hệ thống WiMAX, tiêu chuẩn IEEE 802.16-2004 hỗ trợ tùy chọn các kỹ thuật đa anten như: mã hóa không gian – thời gian
5 2019-03-26 1.59 MB Tổng quan về công nghệ WiMAX.pdf
Trong chương này trình bày tổng quát về công nghệ truy nhập vô tuyến băng rộng, đặc điểm, các chuNn của WiMAX, băng tần sử dụng, cách thức truyền sóng, các mô hình ứng dụng, lộ trình phát triển và tình hình triển khai WiMAX. 1.2. Khái niệm. WiMax là một
6 2019-03-26 948.89 KB IEEE 802 11n.pdf
7 2019-03-26 508.56 KB IEEE Std 1364 1 2002 Verilog RTL.pdf
8 2019-03-26 748.05 KB Audio Codecs MPEG 4 AAC IEEE coding schemes.pdf
9 2019-03-26 2.12 MB antoanthongtin.doc
  MỤC LỤC.. i DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. vi DANH MỤC CÁC BẢNG.. vi MỞ ĐẦU.. vii MỞ ĐẦU.. vii CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN.. 1 1.1. Mở đầu về an toàn thông tin. 1 1.2. Nguy cơ và hiểm họa
10 2019-03-26 2.21 MB An toàn thông tin.doc
    MỤC LỤC MỤC LỤC.. i DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. iv DANH MỤC CÁC BẢNG.. iv MỞ ĐẦU.. v MỞ ĐẦU.. v CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN.. 1 1.1. Mở đầu về an toàn thông tin. 1 1.2. Nguy cơ và
11 2019-03-26 159.59 KB How VoIP & Active Managed Networks Increase Productivity and Save You Money.pdf
How VoIP & Active Managed Networks Increase Productivity and Save You Money The Way to the Future! Structured Cabling has been evolving with technology and the installed base expanding, for the past 15 years. During that time it has served its purpose
12 2015-12-23 2.06 MB IEEE IEFT.pdf
13 2015-12-23 603.71 KB Nhom 2. CNDVK1. VAA ZIGBEE IEEE 802.15.4.pdf
14 2015-05-03 5.96 MB [doi 10.1109 ISSPIT.2007.4458010] Al Ghazal, Mustafa; El Sayed,...
15 2013-03-16 5.25 MB ANSI IEEE Std Collection.part02.rar
16 2013-03-16 5.25 MB ANSI IEEE Std Collection.part05.rar
17 2013-03-16 5.25 MB ANSI IEEE Std Collection.part04.rar
18 2013-03-16 5.25 MB ANSI IEEE Std Collection.part03.rar
19 2013-03-16 5.25 MB ANSI IEEE Std Collection.part01.rar
20 2013-03-16 5.25 MB ANSI IEEE Std Collection.part02.rar
21 2013-03-16 2.14 MB IEEE Std Collection.part09.rar
22 2013-03-16 5.15 MB IEEE Std Collection.part08.rar
23 2013-03-16 5.15 MB IEEE Std Collection.part07.rar
24 2013-03-16 5.15 MB IEEE Std Collection.part06.rar
25 2013-03-16 5.15 MB IEEE Std Collection.part05.rar
26 2013-03-16 5.15 MB IEEE Std Collection.part04.rar
27 2013-03-16 5.15 MB IEEE Std Collection.part03.rar
28 2013-03-16 5.15 MB IEEE Std Collection.part02.rar
29 2013-03-16 5.15 MB IEEE Std Collection.part01.rar

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X