Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'inter': 8 (8) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 3.94 MB WCDMA (UMTS) Inter System Network Optimization Qualcomm university.pdf
2 2019-03-26 468.10 KB HUAWEI 3G2G Inter Working Solution.pdf
3 2019-03-26 114.30 KB Microsoft PowerPoint QTTCQT1 Inter financial environment.pdf
4 2019-03-26 114.30 KB Microsoft PowerPoint QTTCQT1 Inter financial environment.pdf
5 2019-03-26 311.72 KB Microsoft PowerPoint QTTCQT2 Inter financial management.pdf
6 2019-03-26 3.43 MB Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng.doc
MỤC LỤCDANH MỤC HÌNH VẼ 4DANH MỤC BẢNG BIỂU 7LỜI MỞ ĐẦU 8CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MỤC TIÊU THIẾT KẾ LTE 101.1 Giới thiệu về công nghệ LTE 101.2 So sánh công nghệ LTE với công nghệ Wimax và những triển vọng cho công nghệ LTE 111.2.1 So sánh
7 2019-03-26 3.60 MB Strategic Information Management.pdf
As with the first and second editions, this third edition of Strategic Information Management: Challenges and strategies in managing information systems aims to present the many complex and inter-related issues associated with the management of information
8 2019-03-26 740.67 KB Quantitative Methods for Business chapter 6.pdf
C H A P T E R 6 General directions – summarizing data Chapter objectives This chapter will help you to: ■ ■ ■ ■ ■ ■ understand and use summary measures of location; the mode, median and arithmetic mean understand and use summary measures of spread;

First | Prev | [1] | Next | Last