Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'management': 559 (559) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-10-21 86.70 MB How Management Works The Concepts Visually Explained by DK (z lib.org).pdf
2 2020-10-05 2.58 GB TienIchMayTinh.Net en.sql.server.2016 enterprise.x64.with.server.management.studio.rar
3 2020-04-29 7.52 MB EVN M CDIM Data Control Information Management.zip
4 2020-04-03 68.89 MB Payment Management.rar
5 2019-03-26 52.50 KB Project Management (Quản lý dự án).doc
6 2019-03-26 612.87 KB Guide to the Project Management Body of Knowledge (Hướng dẫn...
7 2019-03-26 996.56 KB A Project Management Guideline.pdf
8 2019-03-26 2.92 MB An Introductory Overview of ITIL very useful for you (IT management process).pdf
9 2019-03-26 2.15 MB Proposal Risk management.pdf
10 2019-03-26 1.52 MB protected area management gl vn.pdf
11 2019-03-26 724.71 KB Quan ly chat luong.pdf
MỤC LỤC... . 2PHẦN 1: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ KHÁCH HÀNG ... .. 41. Chất lượng sản phẩm và vai trò của chất lượng sản phẩm ... ... 41.1. Khái niệm sản phẩm, chất lượng sản phẩm ... .. 41.2. Các thuộc tính của chất lượng sản phẩm ... .. 61.3.
12 2019-03-26 6.94 MB E Business Innovation and Process Management.pdf
Tài liệu về thương mại điện tử - E-Business Innovation and Process Management
13 2019-03-26 1.42 MB iManager M2000 Mobile Element Management System.pdf
14 2019-03-26 103.40 KB Chức năng hoạt động của Công ty quản lý quỹ.pdf
Theo khái niệm về công ty quản lý quỹ đầu tư (Fund Management) tại thị trường chứng khoán Mỹ, công ty quản lý quỹ là công ty chuyên trách thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư được tổ chức dưới dạng một công ty, phát hành cổ phần.
15 2019-03-26 0.21 KB Time Management for Creative People.pdf
16 2019-03-26 11.73 MB Netscreen Scalable Security Solutions.ppt
Corporate Overview Netscreen Products and Solutions Overview Integrated Solution Management and High Availability Solution Deployment Scenario Questions & Answers
17 2019-03-26 2.84 MB Luyện thi PMP (Project Management Professionals).pdf
Đây là tài liệu luyện thi Project Management Professional Certification Exam. Rất phù hợp cho những bạn có mong muốn hay đang làm quản lí dự án.
18 2019-03-26 564.50 KB Giáo trình SQL Server 2000.doc
Bài 1: Giới Thiệu SQL Server 2000 SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS
19 2019-03-26 3.41 MB Graham and Dodd Investing.pdf
Founded in 1807, John Wiley & Sons is the oldest independent publishing company in the United States. With offices in North America, Europe, Australia, and Asia, Wiley is globally committed to developing and marketing print and electronic products and
20 2019-03-26 1.44 MB managing cash flow.pdf
[...] CASH IS KING! Cash availability is the lifeblood of the organization. With it, assuming there is proper management and economical, efficient, and effective operations, the company can grow and prosper-without it the
21 2019-03-26 404.50 KB Phương thức dẫn đầu thị trường.ppt
Tác giả: Michael Treacy. Fred Wiersema. Dịch giả: Lê Hồng Nhung. Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Số trang: 294 Hình thức bìa: Bìa mềm Kích thước: 14.5x20.5 cm Ngày xuất bản: 08 - 2008 Trọng lượng:
22 2019-03-26 101.50 KB Tăng cường bảo mật cho IP.doc
* ipaddress Tăng cường bảo mật cho IP * Tăng cường bảo mật cho mạng IP * Tìm hiểu cách tiếp cận của Cisco với vấn đề bảo mật mạng * Điều khiển truy cập tới Cisco Routers * Truy cập Console * Password
23 2019-03-26 16.08 MB Introducing AutoCAD Civil 3D 2009.pdf
Đây là một ebook dành cho các bạn thường sử dụng AutoCAD trong công việc. Bạn sẽ tìm thấy nhiều hướng dẫn trong ebook này. Cuốn sách bắt đầu với việc giới thiệu giao diện Civil 3D và tất các các công cụ chính. Từ đó đi tới các thảo luận và hướng dẫn thực
24 2019-03-26 298.00 KB Time Management Skills.ppt
it s important Time Management Skills
25 2019-03-26 4.35 MB Beginning Windows Workflow in .NET 4.0.pdf
Product Description Windows Workflow Foundation is a ground-breaking addition to the core of the .NET Framework that allows you to orchestrate human and system interactions as a series of workflows that can be easily mapped, analyzed,
26 2019-03-26 4.79 MB Wesley – Effective C#.pdf
Addison-Wesley Professional | ISBN: 0321658701 | edition 2010-03-15 | PDF | 352 pages | 5.02 MB C# has matured over the past decade: It's now a rich language with generics, functional programming concepts, and support for both static and dynamic
27 2019-03-26 168.96 KB article Challenges and Opportunities in Multichannel customer management.pdf
28 2019-03-26 4.24 MB Professional Event Coordination.pdf
Professional Event Coordination The Wiley Event Management Series SERIES EDITOR: DR. JOE GOLDBLATT, CSEP Special Events: Twenty-First Century Global Event Management, Third Edition by Dr. Joe Goldblatt, CSEP The International Dictionary of Event Management,
29 2019-03-26 2.29 MB Selling and Sales Management (Chapter 13).pdf
Personal Selling Defined: A form of person to person communication in which a salesperson works with prospective buyer and attempts to influence purchase in the direction of his or her company’s products or services. Importance of Personal Selling: Allows
30 2019-03-26 61.44 KB International Financial Management Test Multiple Choices.docx
31 2019-03-26 311.72 KB Microsoft PowerPoint QTTCQT2 Inter financial management.pdf
32 2019-03-26 230.12 KB CRM Unplugged Chapter 6.pdf
CHAPTER 6 An Enterprise-Wide Approach to CRM. What Is Customer Strategy and How Does It Help? How Customer Strategy Relates to Corporate and Functional Strategy Key Components of an Effective Customer Strategy Enterprise Marketing Management
33 2019-03-26 209.72 KB CRM Unplugged Chapter 5.pdf
CHAPTER 5 Demand Visibility and Response Demand Visibility Best Practices for Increased Visibility Responding to Market Demand Best Practices for Demand Responsiveness Science of Revenue Management Power of Pricing
34 2019-03-26 115.00 KB Áp xe phoi.doc
Tài liệu tham khảoPneumonia. The Merck Manuals: 00The Merck Manual for Healthcare Professionals. http://www.merck.com/mmpe/sec05/ch052/ch052a.html. Accessed March 25, 2009.Pneumonia fact sheet. American Lung Association. http://www.lungusa.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=dvLUK9O0E&b=2060321&content_id={08C669B0-E845-4C9C-8B1E-285348BC83BD}¬oc=1.
35 2019-03-26 3.25 MB Use your head Tony Buzzan.pdf
Since its first publication in 1974, Use Your Head has acquired the status of a classic. Translated into twelve languages, with worldwide sales well in excess of 250,000, Tony Buzan's book has helped scores of people to understand the true capacity of
36 2019-03-26 756.52 KB Tuyệt chiêu Exchange 2k7 với Exchange Management Shell.pdf
http://vietphone.org/forum.php . Diễn đàn công nghệ hàng đầu Việt Nam
37 2019-03-26 2.62 MB Management of Common Problems in Obstetrics and Gynecology 2010.pdf
38 2019-03-26 3.09 MB Kotler Marketing Management.pdf
39 2019-03-26 651.69 KB Pragmatic Ajax.pdf
Tác giả: Justin Gehtland In the previous chapter, we started to look at using some of the available Ajax JavaScript libraries to drive the user interface in a browser. Understanding how these libraries help you more efficiently
40 2019-03-26 270.69 KB Xây dựng một chương trình nhằm giúp đỡ những...
1. LỜI GIỚI THIỆU: 5
41 2019-03-26 3.37 MB Asia Diagnostic Guide to Aquatic Animal Diseases.pdf
Chuẩn đoán bệnh dộng vật thủy sản 2001 The Asia Diagnostic Guide to Aquatic Animal Diseases or ‘Asia Diagnostic Guide’ is a comprehensive, up-datable diagnostic guide in support of the implementation of the Asia Regional Technical Guidelines on Health
42 2019-03-26 1.18 MB Distributed Algorithms and Protocols for Scalable Internet Telephony.pdf
Internet telephony service is defined as the provision of real-time, interactive, multimedia telecommunications services between human users, using the public Internet. The most difficult problem in providing Internet telephony is to overcome
43 2019-03-26 1.17 MB Portfolio Management Using Value at Risk.pdf
Portfolio Management Using Value at Risk Tác giả: Van de gard - Thesis
44 2019-03-26 128.31 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
Đề tài nghiên cứu 80 doanh nghiệp ở nước Anh làm gì sau khi thực hiện ISO 9000 với đối tượng là các nhà quản lý/đại diện lãnh đạo chất lượng. Các vấn đề đã nghiên cứu của đề tài: 1. Loại hình doanh nghiệp 2. Doanh nghiệp và ISO 9000 3. Các tiêu chuẩn
45 2019-03-26 1.15 MB A Guide To Project Management.pdf
46 2019-03-26 5.92 MB Cài Đặt Và Cấu Hình Forefront Threat Management Gateway.pdf
http://vietphone.org/forum.php . Diễn đàn công nghệ hàng đầu Việt Nam
47 2019-03-26 142.80 KB Quản trị nhân sự tại công ty cơ khí Hà Nội.docx
Kể từ khi con người xuất hiện trên mặt đất này , và kể từ khi con người biết hợp quần thành tổ chức thì vân đề quản trị bắt đầu xuất hiện . Xã hội càng phức tạp , đa dạng và đông đảo bao nhiêu thì vai trò của quản trị càng quan trọng bấy nhiêu. Nhưng
48 2019-03-26 2.70 MB Basic Network Management.pdf
49 2019-03-26 254.70 KB Survey on QoS Management of VoIP.pdf
50 2019-03-26 151.82 KB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG LĨNH VỰC NGÂN...
Để cung cấp thêm một góc nhìn về quản lý chất lượng trong lĩnh vực ngân hàng, chúng tôi giới thiệu bài viết của ông Rene T. Domingo, Giáo sư Học viện Quản trị Châu Á (Asian Institute of Management), Tổng giám đốc Công ty Business Recovery and Turn-around

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 | Next | Last