Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'microwave': 13 (13) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 642.65 KB Trends in Antennas for Wireless Communications (Microwave Jo.pdf
2 2019-03-26 7.86 MB 1 Microwave and Wireless Circuits (2003).pdf
3 2019-03-26 2.31 MB WIMAX và Ứng Dụng.pdf
Mô tả công nghệ WiMAX một cách tổng quát và tình hình ứng dụng khoảng đầu năm 2008. Khi thế giới bước vào kỷ nguyên của Internet, thiết bị di động và truyền tải thông tin băng rộng thì có rất nhiều công nghệ mới được nghiên cứu, thử
4 2019-03-26 1.59 MB Tổng quan về công nghệ WiMAX.pdf
Trong chương này trình bày tổng quát về công nghệ truy nhập vô tuyến băng rộng, đặc điểm, các chuNn của WiMAX, băng tần sử dụng, cách thức truyền sóng, các mô hình ứng dụng, lộ trình phát triển và tình hình triển khai WiMAX. 1.2. Khái niệm. WiMax là một
5 2019-03-26 4.29 MB Nonlinear Microwave And RF Circuits.pdf
6 2019-03-26 8.47 MB Microstrip Filters For Rf Microwave Application.pdf
7 2019-03-26 2.48 MB Microwave Component Mechanics.pdf
8 2019-03-26 9.36 MB Lumped Elements For RF and Microwave Circuits.pdf
9 2019-03-26 4.38 MB Broadband Microwave Amplifiers.pdf
10 2019-03-26 3.84 MB Artech House Microwave Component Mechanics eBook LiB.pdf
11 2019-03-26 4.29 MB Artech House Nonlinear Microwave And RF Circuits 2nd Edition eBook LiB.pdf
12 2019-03-26 6.07 MB 20 Nonlinear Microwave Circuit.pdf
13 2019-03-26 1.05 MB THỰC HÀNH NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT .doc
I. Các thiết bị của phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật (ghi chú: + rất cần, - tùy theo nhu cầu)   1. Phòng rửa và cất nước          

First | Prev | [1] | Next | Last