Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'minto': 4 (4) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 323.13 KB Nguyên lí Kim tự tháp Minto (Phần cuối).pdf
“Nguyên lý kim tự tháp Minto” được phát triển dựa trên kinh nghiệm làm việc của tác giả - Barbara Minto - tại McKinsey & Company, Inc. Hiện nay, bà điều hành Công ty riêng
2 2019-03-26 358.54 KB Nguyên lí Kim tự tháp Minto (Phần 3).pdf
“Nguyên lý kim tự tháp Minto” được phát triển dựa trên kinh nghiệm làm việc của tác giả - Barbara Minto - tại McKinsey & Company, Inc. Hiện nay, bà điều hành Công ty riêng
3 2019-03-26 415.08 KB Nguyên lí Kim tự tháp Minto (Phần 1).pdf
“Nguyên lý kim tự tháp Minto” được phát triển dựa trên kinh nghiệm làm việc của tác giả - Barbara Minto - tại McKinsey & Company, Inc. Hiện nay, bà điều hành Công ty riêng
4 2019-03-26 324.05 KB Nguyên lý Kim tự tháp Minto (Phần 2).pdf
“Nguyên lý kim tự tháp Minto” được phát triển dựa trên kinh nghiệm làm việc của tác giả - Barbara Minto - tại McKinsey & Company, Inc. Hiện nay, bà điều hành Công ty riêng

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X