Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'nodeb': 24 (24) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-07-15 856.32 MB Software NodeB ZTE Version 4.16.rar
2 2020-06-18 856.32 MB Software NodeB ZTE Version 4.16.rar
3 2019-09-26 448.94 MB SW NodeB ZTE 4.14.rar
4 2019-03-26 141.66 KB Troubleshooting Case Collections for WCDMA NodeB 2009.pdf
5 2019-03-26 772.00 KB Centra Presentation NodeB Commissioning.ppt
6 2019-03-26 1.72 MB RAN11 0 3900 Series NodeB Product Description.pdf
7 2019-03-26 1.06 MB 08 Hoa mang NodeB.pdf
8 2019-03-26 1.04 MB 09 NodeB Troubleshooting VN.pdf
9 2019-03-26 4.24 MB 10 NodeB O&M.pdf
10 2019-03-26 4.78 MB 03 Lap dat NodeB .3900.pdf
11 2019-03-26 1.22 MB RAN10 0 3900 Series NodeB Product Description V3 0 20080918.pdf
12 2019-03-26 1.19 MB Cấu trúc phần cứng WCDMA .3900.pdf
Cấu trúc phần cứng WCDMA BTS3900: Là một phần quan trọng của UTRAN, NodeB chủ yếu xử lý các tín hiệu của lớp vật lý trên giao diện Uu. TS3900 là macro Node trong phòng thế hệ mới được sản xuất bởi Huawei. Trong khóa học này, các phần sẽ được giới thiệu:
13 2019-03-26 2.57 MB Cấu trúc phần cứng hệ thống DBS3900 WCDMA.pdf
DBS3900 là distributed NodeB của Huawei NodeB thế hệ thứ 4. Hệ thống DBS3900 gồm có: BBU3900, RRU3804 hoặc RRU3801E, Hệ thống Antenna và feeder. BBU3900 lắp đặt trong tủ 19-Inch chuẩn: Lợi ích của kiến trúc ứng dụng này: Can reside in any standard 19-inch-wide
14 2018-10-16 398.87 MB LMT Series WCDMA NodeB V200R014C00SPC376 VER.exe
15 2018-10-16 211.02 MB .3900 V100R009C00SPC230 NodeB(phần mềm cài LMT để tích hợp 3g ).zip
16 2018-09-06 555.08 MB .3900 V100R011C10SPC320 NodeB(Software).7z
17 2018-09-06 299.64 MB .3900 V100R011C10SPC320 NodeB(LMT).zip
18 2018-09-06 506.22 MB .3900 v100r010c10spc255 nodeb(software).7z
19 2018-09-06 230.88 MB .3900 v100r010c10spc255 nodeb(lmt).zip
20 2018-08-13 4.94 MB Phu luc 5 Huong dan tich hop remote tilt antenna APXV18 của RFS cho NodeB Ericsson.doc
21 2018-08-13 5.21 MB Phu luc 9 Hướng dan tich hop remote tilt antenna Kathrein cho NodeB Ericsson.doc
22 2018-08-13 5.14 MB Phu luc 1 Huong dan lap dat tich hop antenna dualband Commscope RV65A cho NodeB Ericsson.doc
23 2018-02-10 1.18 MB HD load software va tich hop NodeB R16 congltt.doc
24 2017-02-18 2.48 MB Load NodeB tren LMT V4.11.10.11.doc

First | Prev | [1] | Next | Last