Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'oil': 80 (80) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 2.67 MB THONG SO KY THUAT AP OIL SINGAPORE.pdf
2 2019-03-26 248.20 KB DAU CAT GOT KIM LOAI GOC KHOANG AP OIL SINGAPORE.pdf
3 2019-03-26 357.34 KB DAU DONG CO AP OIL CI 4.pdf
4 2019-03-26 148.24 KB KĨ THUẬT VẼ SƠN DẦU.pdf
Hội họa và âm nhạc là hai bộ môn nghệ thuật lâu đời nhất của loài người. Không biết âm nhạc có trước – mà còn tùy định nghĩa – hay hội họa có trước, nhưng ngay khi con người còn ăn lông ở lỗ đã vẽ những hình tượng trong hang động, dù là với mục đích gì.
5 2019-03-26 536.48 KB Hóa học dầu mỏ P2.pdf
THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN DẦU MỎ Dầu mỏ, khi muốn chế biến thành các sản phẩm đều phải được chia nhỏ thành từng phân đoạn hẹp với các khoảng nhiệt độ sôi nhất định. Những phân đoạn này được sử dụng để sản xuất một hoặc một vài loại sản
6 2019-03-26 16.44 MB The Value of Money.pdf
Why is money more valuable than the paper on which it is printed? Monetarists link the value of money to its supply and demand, believing the latter depends on the total value of the commodities it circulates. According to Prabhat Patnaik, this logic
7 2019-03-26 5.71 MB Commodities For Dummies.pdf
Since 2002, commodities have outperformed every other asset class including stocks, mutual funds and real estate. If you're itching to get in on the fun and profit, Commodities For Dummies is the resource you need to find out how to break into the commodities
8 2019-03-26 12.55 MB Reading and Understanding Economics.pdf
Reading and Understanding Economics analyses a selection of articles from a range of publications, all with recurrent themes relating to key economics issues in the news today. The book demonstrates how a good understanding of the key principles of economic
9 2019-03-26 13.08 MB Fundamentals of Petroleum Refining.pdf
Fundamentals of Petroleum Refining provides a thorough and balanced introduction to refinery engineering topics, from basic concepts and unit operations to overall refinery economics, planning and control. Based on the fundamentals of thermodynamics and
10 2019-03-26 14.43 MB Oil Painting for Dummies.pdf
Nobody ever said that oil painting was easy. But it gets much easier and a lot more fun when you follow a step-by-step approach that starts you off on the right foot, helps you build your skills one at a time, and gives you plenty of exercises to develop
11 2019-03-26 135.29 KB Transmission oil puml.pdf
    Tài liệu tham khảo chuyên đề dầu khí về Transmission oil puml  
12 2019-03-26 2.46 MB THE 2010 GULF COAST OIL SPILL.pdf
  This monograph (a preferable term here to ‘book’, I believe) was conceived after I had done a good deal of broadcasting, within the UK and internationally, on the Gulf Coast oil spill. Time is always limited in a broadcast, and facts
13 2019-03-26 788.64 KB The Basics of Oil Spill Cleanup Chapter 8.pdf
  Ly thân và xử lý Sau khi thu hồi dầu từ bề mặt nước hoặc từ đất, nó phải được lưu trữ tạm thời, các nước và các mảnh vụn tách ra từ nó, và dầu tái chế, xử lý.
14 2019-03-26 1.98 MB The Basics of Oil Spill Cleanup Chapter 4.pdf
  Hành vi của dầu trong môi trường Khi dầu tràn, cho dù trên mặt nước, đất, một số các quá trình chuyển đổi xảy ra THT được gọi là "hành vi" của dầu. Hai loại của các
15 2019-03-26 268.48 KB Ozren Ocic Oil Refineries in the 21st CenturyOil phần 9.pdf
  Ankyl hóa butan, iso với olefin, các đồng phân hydrocarbon trong phạm vi sôi của xăng dầu đạt được trong sự hiện diện của acid sulfuric là một chất xúc tác. Phản ứng xảy ra trong giai đoạn lỏng khi
16 2019-03-26 752.99 KB The Basics of Oil Spill Cleanup Chapter 9.pdf
  Điều trị dầu với các hóa chất đặc biệt chuẩn bị là một lựa chọn khác để đối phó với sự cố tràn dầu. Một loại hóa chất tràn đại lý xử lý hiện có sẵn để hỗ trợ làm
17 2019-03-26 8.19 MB oil extraction and analysis phần 12.pdf
  Phương pháp tiểu thuyết hiện đang được đánh giá để phân tích hóa học của hạt đậu tương, phôi và các tế bào duy nhất bởi biến đổi Fourier hồng ngoại (FT-IR), biến đổi Fourier
18 2019-03-26 600.21 KB oil extraction and analysis phần 9.pdf
  Trong quá khứ, NMR là không đáng tin cậy để xác định hàm lượng chất béo trong thực phẩm bởi vì các tín hiệu từ nay độ ẩm trong mẫu can thiệp với đọc lượng chất béo. Hiện
19 2019-03-26 2.03 MB The Basics of Oil Spill Cleanup Chapter 11.pdf
  Shoreline Cleanup và phục hồi Dầu tràn trên mặt nước hiếm khi hoàn toàn có và phục hồi và một số của nó đã đến được bờ biển. Đó là khó khăn hơn và
20 2019-03-26 182.19 KB Ozren Ocic Oil Refineries in the 21st CenturyOil phần 10.pdf
  Đơn vị hút chân không chưng cất chân không dư lượng visbreaking Đơn vị Bitum xúc tác Cải cách Cracking xúc tác với các đơn vị tập trung khí nhiên liệu Jet-hydrodesulfurization
21 2019-03-26 1.07 MB Virgin Coconut Oil.ppt
    Coconut oil is also known to be as one of the healthiest oils one can consume. Research has shown the various health benefits of coconut oil. Now-a-days, one can also see the rising popularity of virgin coconut oil. Virgin coconut oil is
22 2019-03-26 540.62 KB Giáo trình thuật ngữ chuyên ngành Dầu và Khí Unit 5.pdf
    BASICS OF CRUDE OIL Crude oils are complex mixtures containing many different hydrocarbon compounds. An average crude oil contains about 84% carbon, 14% hydrogen, 1 ÷ 3% sulfur and less than 1% each of nitrogen, oxygen, metals and
23 2019-03-26 1.18 MB .ing xúc tác Chương 4.pdf
    Công nghệ quá trình cracking xúc tác 4.1. Mở đầu Cracking xúc tác pha l-u thể FCC (fluid catalytic cracking) là một quá trình chuyển hoá gas oil ch-ng cất trực tiếp
24 2019-03-26 13.36 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
    Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí    
25 2019-03-26 13.41 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
    Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí    
26 2019-03-26 13.02 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
    Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí  
27 2019-03-26 279.06 KB Giáo trình thuật ngữ chuyên ngành Dầu và Khí Unit 3.pdf
    CRUDE OIL DISTILLATION (FRACTIONATION) 1. Description The first step in the refining process is the separation of crude oil into various fractions or straight-run cuts by distillation in atmospheric and vacuum towers. The main fractions
28 2019-03-26 231.72 KB Giáo trình thuật ngữ chuyên ngành Dầu và Khí Unit 2.pdf
    REFINING OPERATIONS Petroleum refining operations can be separated into five basic areas: 1. Fractionation (distillation) is the separation of crude oil in atmospheric and vacuum distillation towers into different "fractions" or
29 2019-03-26 12.56 MB Petroleum products handbook By Virgil B. Guthrie.pdf
    References to oil and gas production handbook, author Virgil B. Guthrie. Hopefully documents provide useful knowledge for engineering and technology students specializing in chemical industry - oil and gas.  
30 2019-03-26 18.30 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
  Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí    
31 2019-03-26 68.00 KB 22 qui luật vàng xây dựng thương hiệu qui luật nhãn hiệu khái quát.doc
Lịch sử dụng thường dẫn chúng ta đi lầm đường. Trong quá khứ, một số công ty (và nhãn hiệu) thành công nhất đã có những cái tên khái quát chung chung. - General Motors,
32 2019-03-26 3.00 MB GLOBAL RESOURCES ANALYSIS 2008 WITH SITUATION 2008 .
PeakOil: the moment that we’ve taken out half of the oil that was out there and times of a cheap and abundant oil driven economy are for ever over. A time of severe growth of demand, declining supply, expensive exploration, higher prices by these
33 2018-08-27 5.48 MB E 52 OIL MIST DETECTOR.pdf
34 2018-01-17 1.16 MB WI TEC RTG CMP 029 Axle bearing oil (cham nhot cau RTG).docx
35 2018-01-17 1.16 MB WI TEC QC CPM 018 Adding Gear box's Oil for Hoist Trolley system.docx
36 2018-01-11 308.51 MB Hans Zimmer Dunkirk (2017) FLAC.rar
/Nhạc Quốc Tế Tổng Hợp/Hans Zimmer - Dunkirk (2017) FLAC.rar / Dunkirk – by Hans Zimmer |

Composer: Hans Zimmer | Year: 2017 | Country: USA | Publisher: WaterTower | Audio codec: FLAC | Rip type: tracks + .cue | Duration: 00:59:41 |

Tracklist:

37 2017-12-26 234.69 KB Oil Magnet Filter.pdf
38 2017-11-06 16.05 KB 0. Bang so sanh dac tinh ky thuat cua silicone air oil.docx
39 2016-11-04 38.62 KB 10 Tweenty two Oil Paint.rar
40 2016-04-22 759.50 MB Oil Enterprise SKIDROW Linkneverdie.com.iso
41 2016-04-21 759.50 MB Oil.Enterprise SKIDROW.iso
42 2016-04-05 371.03 MB TDSH25.mkv
/000 phim/Trí Dũng Song Hùng/TDSH25.mkv / [FFVNLT] Trí Dũng Song Hùng (2003) | After oil is found in a small town and local factory shut down, violent crime skyrockets. A young man has had enough and calls in his older brother, a cynical Vietnam vet,
43 2016-04-05 373.94 MB TDSH28.mkv
/000 phim/Trí Dũng Song Hùng/TDSH28.mkv / [FFVNLT] Trí Dũng Song Hùng (2003) | After oil is found in a small town and local factory shut down, violent crime skyrockets. A young man has had enough and calls in his older brother, a cynical Vietnam vet,
44 2016-04-05 378.48 MB TDSH20.mkv
/000 phim/Trí Dũng Song Hùng/TDSH20.mkv / [FFVNLT] Trí Dũng Song Hùng (2003) | After oil is found in a small town and local factory shut down, violent crime skyrockets. A young man has had enough and calls in his older brother, a cynical Vietnam vet,
45 2016-04-05 376.70 MB TDSH23.mkv
/000 phim/Trí Dũng Song Hùng/TDSH23.mkv / [FFVNLT] Trí Dũng Song Hùng (2003) | After oil is found in a small town and local factory shut down, violent crime skyrockets. A young man has had enough and calls in his older brother, a cynical Vietnam vet,
46 2016-04-05 377.41 MB TDSH27.mkv
/000 phim/Trí Dũng Song Hùng/TDSH27.mkv / [FFVNLT] Trí Dũng Song Hùng (2003) | After oil is found in a small town and local factory shut down, violent crime skyrockets. A young man has had enough and calls in his older brother, a cynical Vietnam vet,
47 2016-04-05 356.68 MB TDSH19.mkv
/000 phim/Trí Dũng Song Hùng/TDSH19.mkv / [FFVNLT] Trí Dũng Song Hùng (2003) | After oil is found in a small town and local factory shut down, violent crime skyrockets. A young man has had enough and calls in his older brother, a cynical Vietnam vet,
48 2016-04-05 376.47 MB TDSH21.mkv
/000 phim/Trí Dũng Song Hùng/TDSH21.mkv / [FFVNLT] Trí Dũng Song Hùng (2003) | After oil is found in a small town and local factory shut down, violent crime skyrockets. A young man has had enough and calls in his older brother, a cynical Vietnam vet,
49 2016-04-05 375.14 MB TDSH22.mkv
/000 phim/Trí Dũng Song Hùng/TDSH22.mkv / [FFVNLT] Trí Dũng Song Hùng (2003) | After oil is found in a small town and local factory shut down, violent crime skyrockets. A young man has had enough and calls in his older brother, a cynical Vietnam vet,
50 2016-04-05 355.19 MB TDSH24.mkv
/000 phim/Trí Dũng Song Hùng/TDSH24.mkv / [FFVNLT] Trí Dũng Song Hùng (2003) | After oil is found in a small town and local factory shut down, violent crime skyrockets. A young man has had enough and calls in his older brother, a cynical Vietnam vet,

First | Prev | [1] 2 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X