Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'optical': 33 (33) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 9.73 MB optical intro.ppt
2 2019-03-26 20.60 MB Optical Fiber Communications by Gerd Keiser.pdf
3 2019-03-26 283.70 KB Chuyển Mạch Gói Quang Và Ứng Dụng .pdf
Chuyển mạch gói quang (OPS-Optical Packet Switching) đã được khẳng định tính kinh tế sử dụng băng tần rất hiệu quả và khả năng hỗ trợ các dịch vụ khác nhau. Khi công nghệ chuyển mạch quang cải thiện, chúng ta có thể thực hiện mạng chuyển mạch quang dựa
4 2019-03-26 295.32 KB Công nghệ MPLS.docx
Việc tìm hiểu, nghiên cứu về công nghệ MPLS đang trở thành một vấn đề cấp thiết, đặc biệt là đối với những người làm networking. Công nghệ mạng ngày nay và trong tương lai đang hội tụ về các công nghệ ưu việt nhất ở các lớp 3,2,mộtlà IP, ATM và Optical.Trong
5 2019-03-26 6.23 MB Optical Switching and Networking Handbook.pdf
6 2019-03-26 9.76 MB Optical Wdm Networks Principles And Practice.pdf
7 2019-03-26 6.82 MB Optical Filter Design and Analysis.pdf
8 2019-03-26 2.24 MB Optical Networking Crash Course.pdf
9 2019-03-26 5.20 MB Optical Burst Switched Networks.pdf
10 2019-03-26 8.84 MB Optical Communication Theory & Techniques.pdf
11 2019-03-26 5.96 MB Modern Optical Engineering The Design Of Optical Systems.pdf
12 2019-03-26 2.66 MB Handbook of Optical Materials.pdf
13 2019-03-26 6.03 MB Ethernet Passive Optical Networks.pdf
14 2019-03-26 4.98 MB Distributed Feedback Laser Diodes and Optical Tunable Filters.pdf
15 2019-03-26 2.26 MB Deploying Optical Networking Components.pdf
16 2019-03-26 9.00 MB Cambridge University Press Survivability and Traffic Grooming...
17 2019-03-26 7.00 MB Building Electro Optical Systems.pdf
18 2019-03-26 7.18 MB Academic Press Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems Dec 2004 eBook DDU.pdf
19 2019-03-26 5.34 MB 29 Optical Switching and Networking.pdf
20 2019-03-26 1.28 MB Introduction to Optical Waveguide Analysis.pdf
21 2019-03-26 327.97 KB Modern Analytical Cheymistry Chapter 6.pdf
    Equilibrium Chemistry 186 6. Multilayer Structures 6 Multilayer Structures Fig. 6.1.1 Multilayer dielectric slab structure. Higher-order transfer functions of the type of Eq. (5.7.2) can achieve broader reflectionless notches and are used
22 2019-03-26 93.58 KB Zoom quang và số.pdf
  Như đã nói trên, máy có khả năng phóng lớn quang học là 3X. Đây là khả năng  phóng lớn do hệ thấu kính mang lại, gọi là zoom quang (optical).   Ngoài
23 2019-03-26 4.40 MB BEST PRACTICES IN LEADERSHIP DEVELOPMENT AND ORGANIZATION CHANGE.pdf
Corning Incorporated, responsible for at least three life-changing product innovations—the light bulb envelope, TV tube, and optical waveguides— celebrated its 150th anniversary in 2001. Known for shedding old, mature businesses while establishing
24 2017-11-15 6.32 GB MAGIX Video Pro X9 15.0.4.176 (x64) Content [.zSoft].iso
/Phần mềm tổng hợp/MAGIX Video Pro X9 15.0.4.176 (x64) Content - [CrackzSoft].iso / Biên Tập, Chỉnh Sửa Video Đơn Giản, Chuyên Nghiệp |

MAGIX Video Pro X9 là một phần mềm chỉnh sửa video mạnh mẽ, nó là biên tập viên hoàn hảo ứng dụng cho sản xuất

25 2017-08-22 362.60 MB Hiệu ứng quang học Optical flares.rar
26 2012-11-21 5.77 MB Fiber Optical Comunication System.pdf
27 2012-11-21 5.14 MB Passive.Optical.Networks.Principles.and.Practice.Oct.2007.pdf
28 2012-11-21 6.03 MB Ethernet Passive Optical Networks.pdf
29 2011-02-02 1.87 MB MH Optical Networking Crash Course.zip
30 2011-02-02 5.85 MB MH Optical Switching and Networking Handbook.zip
31 2011-02-02 20.79 MB Cisco Press Optical Network Design and Implementation.zip
32 2011-02-02 5.22 MB AW Optical Network Control.zip
33 2011-02-02 3.21 MB Academic Press Troubleshooting Optical Fiber Networks 2nd.zip

First | Prev | [1] | Next | Last