Tìm kiếm : Organization Thấy 32 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 Show 1 - 20 of 32

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 308.10 KB Organization effectiveness.pdf
The newly defined Core Competencies of the HR Function fully integrate the skill areas included in many previous definitions of the Organization Effectiveness, Organization Development and Organization Excellence skill bundles.
2 2019-03-26 308.10 KB Organization effectiveness.pdf
The newly defined Core Competencies of the HR Function fully integrate the skill areas included in many previous definitions of the Organization Effectiveness, Organization Development and Organization Excellence skill bundles.
3 2019-03-26 246.13 KB INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION.pdf
  Thu hút sự Tham gia của Báo chí và Xây dựng Quan hệ với các Cơ quan Thông tin Báo chí  Báo chí đóng một vai trò đáng kể trong việc hình
4 2019-03-26 2.97 MB Computer Organization and Architecture.pdf
5 2013-09-24 104.90 MB Organization and Business Management.rar
6 2019-03-26 16.54 MB Computer Organization and Design Fundamentals.pdf
7 2019-10-24 76.98 KB VEC team re organization plan 2019.pptx
8 2019-03-26 386.23 KB Managerial overload and elsevier organization design 5.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
9 2019-03-26 359.07 KB Managerial overload and elsevier organization design 7.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
10 2019-03-26 361.43 KB Managerial overload and elsevier organization design 4.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
11 2019-03-26 363.96 KB Managerial overload and elsevier organization design 3.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
12 2019-03-26 346.21 KB Managerial overload and elsevier organization design 1.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
13 2019-03-26 374.26 KB Managerial overload and elsevier organization design 2.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
14 2019-03-26 4.40 MB BEST PRACTICES IN LEADERSHIP DEVELOPMENT AND ORGANIZATION CHANGE.pdf
Corning Incorporated, responsible for at least three life-changing product innovations—the light bulb envelope, TV tube, and optical waveguides— celebrated its 150th anniversary in 2001. Known for shedding old, mature businesses while establishing
15 2019-03-26 4.82 MB Computer Organization and Design The Hardware Software Interface.pdf
16 2011-02-02 7.54 MB IOS Press Self Organization and Autonomic Informatics I.zip
17 2011-02-02 1.47 MB MS Press XML Web Services in the Organization.zip
18 2019-03-26 358.22 KB Practicing Organization Development (A guide for Consultants) Part 1.pdf
Practicing Organization Development (A guide for Consultants) - Part 1. Organization development (OD) is about planned change. As change has turned into the only constant, many managers and other people are pursuing change strategies with vigor. OD is
19 2019-03-26 185.37 KB Practicing Organization Development (A guide for Consultants) Part 2.pdf
Practicing Organization Development (A guide for Consultants) - Part 2. Organization development (OD) is about planned change. As change has turned into the only constant, many managers and other people are pursuing change strategies with vigor. OD is
20 2019-03-26 195.99 KB Practicing Organization Development (A guide for Consultants) Part 3.pdf
Practicing Organization Development (A guide for Consultants) - Part 3. Organization development (OD) is about planned change. As change has turned into the only constant, many managers and other people are pursuing change strategies with vigor. OD is

1 2 Show 1 - 20 of 32