Trang chủ / Tìm kiếm : Outline Thấy 29 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 Show 1 - 20 of 29

STT Ngày Kích thước Tên file
1 2019-03-26 34.50 KB Outline.doc
2 2019-03-26 7.78 MB Schaum's Outline of Advanced Calculus.pdf
Kien thuc nang cao ve giai tich danh cho sinh vien cac truong dai hoc ki thuat va khoa hoc tu nhien. From the Back Cover Master the fundamentals of advanced calculus with Schaum's­­the high-performance study guide. It will
3 2019-03-26 7.51 MB Schaum's Outline of College Physics.pdf
4 2018-08-02 5.43 MB PMI PBA professional business analysis exam outline.pdf
5 2019-03-26 4.41 MB AN OUTLINE OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT.pdf
Our satisfaction in writing the second English edition of this book is easy to imagine: not only are we assured of the utility of our work, but also have the opportunity to enlarge and revise it.We have attempted to do this in various ways. We have removed
6 2019-03-26 250.35 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
(1) nhu cầu giao dịch, vì tiền bạc là cần thiết để mua hàng hoá, dịch vụ, trả lương cho nhân viên, vv, (2) nhu cầu phòng ngừa, kể từ khi tiền có thể được tổ chức để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp
7 2019-03-26 297.71 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
Giải quyết vấn đề 15,1 a. Tại sao một đối thủ cạnh tranh độc quyền tiềm năng tìm thấy nó tương đối dễ dàng để bắt đầu sản xuất trong thời gian dài? b. Tại sao đường cầu của một đối thủ cạnh tranh độc quyền thay đổi khi nhiều
8 2019-03-26 263.16 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
Trong một ngành công nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, mỗi công ty có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. 2. Doanh thu cận biên của một công ty ở cạnh tranh hoàn hảo là bằng giá
9 2019-03-26 270.32 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
Số lượng tiền yêu cầu là nghịch liên quan đến tỷ lệ lãi suất kể từ khi người nắm giữ tiền forgoes trở lại lãi suất cao hơn từ một tài sản tài chính thay thế. Khi Fed mua chứng khoán chính
10 2019-03-26 206.20 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
một số cân đối tiền bạc được tổ chức trong sự mong đợi của cơ hội trong thị trường tài chính. Khi có một nhu cầu cố định với tiền bỏ ra, sự gia tăng cung tiền M1 làm giảm tỷ lệ lãi suất, ngắn hạn danh nghĩa của
11 2019-03-26 365.84 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
viết bài không dấu trong bản tin của bạn lưu thông thấp. Đầu tiên và trước hết, tôi đã thách thức họ nghĩ rằng thông qua những gì chính Douglas đã viết - không phải là
12 2019-03-26 253.61 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
GDP danh nghĩa, GDP thực tế và GDP tiềm năng là ba biện pháp khác nhau của sản lượng tổng hợp. GDP danh nghĩa là giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa cuối cùng và dịch
13 2019-03-26 413.34 KB schaum s easy outline of principles of economics based on schaum...
Tôi coi nó như là nhiệm vụ Thiên Chúa ban cho tôi để trả lời tên của ông. Bởi vì tôi có thể làm điều đó, tôi đã làm điều đó. Hãy để
14 2019-03-26 310.95 KB An Outline of the history of economic thought Introduction.pdf
One of the most interesting and controversial of the arguments put forward by Schumpeter in The History of Economic Analysis is that the evolution of economic ideas does not proceed smoothly, but in jumps, through a succession of epochs of revolution
15 2019-03-26 269.13 KB An Outline of the history of economic thought Index.pdf
Index of Subjects ‘absolute surplus-value 147 absolute value 100, 107 ‘absolutist’ 6 acceleration hypothesis 338–9 accelerator 243 accumulation of capital, drives growth process 68 AD-AS model (aggregate demand-aggregate supply)
16 2011-02-02 506.27 KB Rampant Using Oracle SQL Stored Outlines.zip
17 2019-03-26 292.91 KB An Outline of the history of economic thought Chapter 1.pdf
1 The Birth of Political Economy 1.1. Opening of the Modern World 1.1.1. The end of the Middle Ages and scholasticism The feudal economy rose from the ashes of the slave economy of the Roman Empire. The relationship between owner and slave, a relationship
18 2019-03-26 379.17 KB An Outline of the history of economic thought Chapter 3.pdf
3 From Ricardo to Mill 3.1. Ricardo and Malthus 3.1.1. Thirty years of crisis The thirty-year period from the Congress of Vienna (1815) to the 1848 revolutions was of crucial importance for the history of Europe. It is known as the ‘Age of Restoration’.
19 2019-03-26 256.70 KB An Outline of the history of economic thought Chapter 4.pdf
4 Socialist Economic Thought and Marx 4.1. From Utopia to Socialism 4.1.1. The birth of the workers’ movement This chapter covers the same historical period as the last one and, in the same way, can be divided into two parts: the first runs from
20 2019-03-26 506.46 KB An Outline of the history of economic thought Chapter 9.pdf
9 Contemporary Macroeconomic Theories 9.1. From the Golden Age to Stagflation During the dark years of the Second World War people were already beginning to discuss the bases on which the world economy could be rebuilt when the war was over. Between the

1 2 Show 1 - 20 of 29