Tìm kiếm : Practice Thấy 176 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 9 Show 1 - 20 of 176

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.86 MB PR IN PRACTICE.pdf
Mục tiêu của khóa đào tạo PR thực hành này là cung cấp các khái niệm về PR và công cụ PR trong hoạt động thực tiễn; ứng dụng PR vào thực tiễn; xây dựng kế hoạch PR thành công và làm việc tốt hơn với các công ty PR. Trong giáo trình PR in business, ta
2 2019-03-26 20.16 MB Ajax in practice.pdf
3 2019-03-26 56.50 KB Practice test 2.doc
4 2019-03-26 1.47 MB Thai Grammar Practice.doc
5 2019-03-26 11.94 MB Android in Practice.pdf
Android in Practice is a treasure trove of Android goodness, with over 90 tested, ready-to-use techniques including complete end-to-end example applications and practical tips for real world mobile application developers. Written by real world Android
6 2019-03-26 7.29 MB Advanced Language Practice.pdf
Thực hành English nâng cao This book was very helpful when I studied for CAE. It explains a lot of complicated grammatical points with a variety of exercises. On top of that, this book is really useful to learn a great number of collocations
7 2019-03-26 21.66 MB IELTS Practice skill.pdf
8 2019-03-26 1.83 MB New Grammar Practice.pdf
    Grammar Practice for Pre-Intermediate students for short, clear explanations all major areas of English grammar, and provides practical exercises for you do. if you are using the book by yourself, use  
9 2019-03-26 7.86 KB Cambridge Practice Tests.pdf
IELTS4 Answer Keys for Listening nằm trong bộ sách luyện thi IELTS của CAMBRIDGE, đáp án của cuốn Cambridge Practice Tests for IELTS 4 các bài test IELTS với đầy đủ các phần Nghe, Nói, Đọc,
10 2019-03-26 3.25 MB Cambridge Practice Tests.pdf
Cambridge Practice Tests for IELTS 3 nằm trong bộ sách luyện thi IELTS của CAMBRIDGE, các bài test IELTS với đầy đủ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết (liên hệ với mình để lấy audio nghe).
11 2019-03-26 572.36 KB Cambridge Practice Tests.pdf
Cambridge Practice Tests for IELTS 2 nằm trong bộ sách luyện thi IELTS của CAMBRIDGE, các bài test IELTS với đầy đủ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết (liên hệ với mình để lấy audio nghe).
12 2020-10-30 31.29 MB Oxford IELTS Practice Tests.pdf
13 2019-03-26 5.31 MB oxford practice grammar 3585.pdf
14 2019-03-26 689.79 KB mysql practice book Aptech.pdf
Một số bài tập về mysql
15 2019-03-26 778.76 KB php practice books Aptech.pdf
16 2019-03-26 8.93 MB IELTS Practice Test Plus.pdf
Một tài liệu cực kì hữu ích cho những bạn đang có ý định ôn thi IELTS.Cuốn sách có chứa 5 bài kiểm tra IELTS hoàn thiện, mỗi bài kiểm tra này hướng tới cả 4 kĩ năng Listening, reading, writing, speaking.Kèm theo đó còn có những phần đọc và viết riêng
17 2019-03-26 21.66 MB Offcial IELTS Practice Materials.pdf
18 2019-03-26 107.20 KB Practice Made Perfect 13.pdf
Practice Made Perfect 13 is the ideal opportunity to spend quality time with the best financial-advisory business consultants in the country. You get tips, tools, and worksheets to ensure that you can manage your practice to become the business success
19 2019-03-26 122.36 KB Practice Made Perfect 14.pdf
Practice Made Perfect 14 is the ideal opportunity to spend quality time with the best financial-advisory business consultants in the country. You get tips, tools, and worksheets to ensure that you can manage your practice to become the business success
20 2019-03-26 130.76 KB Practice Made Perfect 15.pdf
Practice Made Perfect 15 is the ideal opportunity to spend quality time with the best financial-advisory business consultants in the country. You get tips, tools, and worksheets to ensure that you can manage your practice to become the business success

1 2 3 4 5 ... 9 Show 1 - 20 of 176