Tìm kiếm : Practice Thấy 176 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 9 Show 1 - 20 of 176

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 21.66 MB IELTS Practice skill.pdf
(tailieu_phim_4share)
2 2019-03-26 56.50 KB Practice test 2.doc
(tailieu_phim_4share)
3 2019-03-26 1.86 MB PR IN PRACTICE.pdf
(tailieu_phim_4share)
Mục tiêu của khóa đào tạo PR thực hành này là cung cấp các khái niệm về PR và công cụ PR trong hoạt động thực tiễn; ứng dụng PR vào thực tiễn; xây dựng kế hoạch PR thành công và làm việc tốt hơn với các công ty PR. Trong giáo trình PR in business, ta
4 2019-03-26 1.47 MB Thai Grammar Practice.doc
(tailieu_phim_4share)
5 2019-03-26 20.16 MB Ajax in practice.pdf
(tailieu_phim_4share)
6 2019-03-26 11.94 MB Android in Practice.pdf
(tailieu_phim_4share)
Android in Practice is a treasure trove of Android goodness, with over 90 tested, ready-to-use techniques including complete end-to-end example applications and practical tips for real world mobile application developers. Written by real world Android
7 2019-03-26 7.29 MB Advanced Language Practice.pdf
(tailieu_phim_4share)
Thực hành English nâng cao This book was very helpful when I studied for CAE. It explains a lot of complicated grammatical points with a variety of exercises. On top of that, this book is really useful to learn a great number of collocations
8 2019-03-26 1.83 MB New Grammar Practice.pdf
(tailieu_phim_4share)
    Grammar Practice for Pre-Intermediate students for short, clear explanations all major areas of English grammar, and provides practical exercises for you do. if you are using the book by yourself, use  
9 2019-03-26 7.86 KB Cambridge Practice Tests.pdf
(tailieu_phim_4share)
IELTS4 Answer Keys for Listening nằm trong bộ sách luyện thi IELTS của CAMBRIDGE, đáp án của cuốn Cambridge Practice Tests for IELTS 4 các bài test IELTS với đầy đủ các phần Nghe, Nói, Đọc,
10 2019-03-26 3.25 MB Cambridge Practice Tests.pdf
(tailieu_phim_4share)
Cambridge Practice Tests for IELTS 3 nằm trong bộ sách luyện thi IELTS của CAMBRIDGE, các bài test IELTS với đầy đủ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết (liên hệ với mình để lấy audio nghe).
11 2019-03-26 572.36 KB Cambridge Practice Tests.pdf
(tailieu_phim_4share)
Cambridge Practice Tests for IELTS 2 nằm trong bộ sách luyện thi IELTS của CAMBRIDGE, các bài test IELTS với đầy đủ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết (liên hệ với mình để lấy audio nghe).
12 2019-03-26 21.66 MB Offcial IELTS Practice Materials.pdf
(tailieu_phim_4share)
13 2019-03-26 8.93 MB IELTS Practice Test Plus.pdf
(tailieu_phim_4share)
Một tài liệu cực kì hữu ích cho những bạn đang có ý định ôn thi IELTS.Cuốn sách có chứa 5 bài kiểm tra IELTS hoàn thiện, mỗi bài kiểm tra này hướng tới cả 4 kĩ năng Listening, reading, writing, speaking.Kèm theo đó còn có những phần đọc và viết riêng
14 2019-03-26 5.31 MB oxford practice grammar 3585.pdf
(tailieu_phim_4share)
15 2019-03-26 689.79 KB mysql practice book Aptech.pdf
(tailieu_phim_4share)
Một số bài tập về mysql
16 2019-03-26 778.76 KB php practice books Aptech.pdf
(tailieu_phim_4share)
17 2020-10-30 31.29 MB Oxford IELTS Practice Tests.pdf
18 2019-03-26 97.95 KB Practice Made Perfect 3.pdf
(tailieu_phim_4share)
Practice Made Perfect 3 is the ideal opportunity to spend quality time with the best financial-advisory business consultants in the country. You get tips, tools, and worksheets to ensure that you can manage your practice to become the business success
19 2019-03-26 139.56 KB Practice Made Perfect 22.pdf
(tailieu_phim_4share)
Practice Made Perfect 22 is the ideal opportunity to spend quality time with the best financial-advisory business consultants in the country. You get tips, tools, and worksheets to ensure that you can manage your practice to become the business success
20 2019-03-26 131.12 KB Practice Made Perfect 24.pdf
(tailieu_phim_4share)
Practice Made Perfect 24 is the ideal opportunity to spend quality time with the best financial-advisory business consultants in the country. You get tips, tools, and worksheets to ensure that you can manage your practice to become the business success

1 2 3 4 5 ... 9 Show 1 - 20 of 176