Tìm kiếm : Routing Thấy 71 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 3 4 Show 1 - 20 of 71

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2014-05-23 94.62 MB Routing.avi
2 2019-03-26 275.79 KB BSC Routing.pdf
3 2019-03-26 30.25 KB Routing Basics.pdf
4 2019-03-26 288.74 KB Routing Thuật toán.pdf
Định tuyến trong mạng chuyển mạch trọn gói: o Có thể có 3 tuyến từ node 1 tới node 6: 1-3-6, 1-4-5-6, 1-2-5-6 o Tuyến nào tối ưu nhất? : Min delay, min hop, max BW, min cost o Thuật toán định tuyến - Truyền nhanh và chính xác ; Thích ứng với thay đổi
5 2011-02-02 6.01 MB O'Reilly IP Routing.zip
6 2017-08-30 505.81 MB da lat outing.rar
7 2016-06-16 1.53 MB routing2.rar
8 2019-03-26 35.89 KB Exercise InterVLAN Static Routing.pdf
9 2011-02-02 1.64 MB New Riders Linux Routing.zip
10 2019-03-26 1.22 MB Bai 33&34 Routing.ppt
11 2019-03-26 1.06 MB Giới Thiệu Định Tuyến (ROUTING).pdf
Định tuyến đơn giản chỉ là tìm đường đi từ mạng này đến mạng khác. Thông tin về những con đường này có thể là được cập nhật tự động từ các router khác hoặc là do người quản trị mạng chỉ định cho router. Phần này sẽ giới thiệu các khái niệm về định tuyến
12 2011-02-02 28.59 MB Cisco Press Routing TCP IP.zip
13 2011-02-02 5.05 MB Cisco Press Routing first step.zip
14 2014-06-17 920.57 KB 11. VLAN Trunking Routing VLAN16.pdf
15 2014-06-17 599.99 KB 8. Routing and static route10.pdf
16 2019-03-26 21.66 KB Powder coating.pdf
The conditions are to be determined for coating test sheet metals with powder coatings.
17 2016-01-14 40.22 MB Housing Hona.rar
18 2015-11-09 40.84 MB CCNA Routing and Switching Study Guide.pdf
19 2022-07-09 378.60 KB Rackspace Hosting Smtp.rar
20 2022-07-07 378.60 KB Rackspace Hosting Smtp.rar

1 2 3 4 Show 1 - 20 of 71