Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'sxkd': 43 (43) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 66.75 KB Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí ô tô 3 2.docx
Công ty ô tô 3-2 có những nhiệm vụ cơ bản sau : + Xây dựng và thực hiện kế hoạch, không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng SXKD đáp ứng ngaỳ càng nhiều hàng hoá và dịch vụ cho xã hội tự bù đắp chi phí, tự trang trải chi phí, tự trang trải vốn
2 2019-03-26 215.03 KB Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chế...
Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của nhà nước, theo định hướng XHCN như hiện nay, đòi hỏi các nhà Doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh độc lập tự chủ, từ đó mới có điều kiện thuận lợi
3 2019-03-26 175.00 KB Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 2).pdf
CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TÓAN LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tăng tài sản cố định hữu hình 1.1- Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp: - Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả
4 2019-03-26 47.61 KB Kiến thức ngân hàng Chương 2.pdf
Trong doanh nghiệp phần tài chính vận động trong nội tại, với nhà nước, với các dn với nhau. hiện tượng: tcdn biểu hiện sự vận động dich chuyển các luồn giá trị phục vụ trong quá trình hoạt động sxkd của dn. bản chất: tcdn là hệ thống các quan hệ kinh
5 2019-03-26 293.50 KB Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả...
Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa
6 2019-03-26 1.30 MB Tìm hiểu tình hình hoạt động SXKD công ty cổ phần tập đoàn Hanaka.doc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘIKHOA KẾ TOÁN VÀ QTKD-----------&-----------BÁO CÁOTHỰC TẬP GIÁO TRÌNH ĐỢT IĐỀ TÀI: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKANhóm thực hiện :NHÓM 391.NGUYỄN THỊ VUIMSV: 5431102.ĐẶNG THỊ
7 2019-03-26 82.76 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3
8 2019-03-26 38.46 KB Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định...
Từ khi Đảng và Nhà nước quyết định chuyển từ cơ chế quản lý tập trung sang cơ chế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Biểu hiện rõ nhất có lẽ là sự xuất hiện trên thị trường một lượng hàng hoá không những lớn về số lượng,
9 2019-03-26 58.02 KB Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp...
Trong thời kỳ đổi mới,các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức và hoạt động sản xuất kinh doanh.Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đã góp phần
10 2019-03-26 54.58 KB PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.docx
Những năm gần đây, Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước,theo định hướng XHCN và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm phục vụ cho
11 2019-03-26 1,006.00 KB Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV...
Doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV) có vai trò to lớn trong sự tăng trưởng kinh tế của rất nhiều quốc gia kể cả đối với các nước phát triển và đang phát triển. Theo số liệu thống kê đến năm 2011, số DNNVV của Việt Nam chiếm
12 2019-03-26 134.28 KB Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động.docx
Vấn đề quản lý và sử dụng con người hiện nay trong các tổ chức, nói chung đang là vấn đề rất quan trọng vì nó quyết định đến hiệu quả của mọi hoạt động khác trong tổ chức. Bất kỳ một tổ chức nào nếu biết sử dụng và khai thác triệt để hiệu quả nguồn lực
13 2019-03-26 208.67 KB Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả...
Để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có hai nguồn vốn: Vốn tự có và vốn đi vay, vậy quản trị và điều hành về tỷ lệ giữa hai loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả? Ngoài ra, vấn đề làm
14 2019-03-26 127.48 KB Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp...
Trong thời kỳ đổi mới,các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức và hoạt động sản xuất kinh doanh.Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đã góp phần
15 2019-03-26 98.36 KB Công tác kế toán TSCĐ của Công ty Xe máy xe đạp Thống nhất..docx
Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế.
16 2019-03-26 212.57 KB Thực trạng về công tác kế toán TSCĐ tại Công ty...
Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế.
17 2019-03-26 119.38 KB Các giải pháp cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả...
Công ty Cổ phần xe khách Thái Bình là một doanh nghiệp Nhà nước mới chuyển sang Cổ phần hoá được bốn năm nhưng đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bên cạnh những thuận lợi, Công ty còn gặp không ít khó khăn, mà khó khăn lớn nhất là cạnh tranh quyết
18 2019-03-26 128.98 KB QL và sử dụng NVL tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà.docx
Bước sang thế kỷ 21,xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của kinh tế nước ta ngày càng được đẩy nhanh và mạnh thể hiện qua các văn bản cao cấp như : Hiệp định thương mại Việt - Mỹ ,cơ chế ưu đ•i thuế hội nhập của các nước Asean, hiệp định thương
19 2019-03-26 214.80 KB Một số ý kiến đề xuất nhằm đề xuất nhằm...
Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế.
20 2019-03-26 256.31 KB Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu...
Muốn có được hiệu quả cao trong SXKD, tăng sức cạnh tranh của mình các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để huy động và sử dụng vốn sao cho hợp lý. Đây là việc làm cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp cũng như nền kinh
21 2019-03-26 103.65 KB Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả...
Nhằm đưa ra những lý luận chung về hiệu quả hoạt động SXKD trong doanh nghiệp. Làm rõ được ý nghĩa và mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Thấy được những yếu tố quyết định cũng như ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD nhất là với các doanh
22 2019-03-26 624.50 KB Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại...
Từ khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế kinh tế, nước ta đã có sự phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mở ra nhiều ngành nghề mới theo xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Bây giờ nước ta trở thành thành viện của WT nên có rất nhiều
23 2019-03-26 3.30 MB Hàng không Việt Nam định hướng phát triển theo mô hinh tập đoàn kinh tế.pdf
MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ HÀNG KHÔNG 9 1.1. Khái niệm và đặc điểm của tập đoàn kinh tế hàng không 9 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế 9 1.1.2. Khái niệm
24 2019-03-26 56.48 KB Tiến trình cổ phần hoá của Công ty Dệt vải công nghiệp .docx
Lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn "có lãi", nhất là những doanh nghiệp đã tiến hành CPH bước vào hoạt động với tư cách là CTCP, vận hành theo
25 2019-03-26 142.99 KB Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả...
Hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hành đầu , quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn "có lãi", nhất là những doanh nghiệp đã tiến hành CPH bước vào hoạt động với tư cách
26 2019-03-26 130.13 KB Mở rộng hoạt động cho vay tại chi nhánh NHCT Cửa Lò.docx
Cho vay là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho các NHTM và là kênh cung cấp vốn quan trọng không chỉ đối với bản thân DN mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế càng phát triển thì sự cạnh tranh của các DN càng trở nên sâu sắc,
27 2019-03-26 362.53 KB Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng...
Xây dựng cơ bản (XDCB) là một ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức năng tái sản xuất tài sản cố định (TSCĐ) cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân (KTQD), nó tạo nên cơ sở vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế và quốc phòng của đất nước.
28 2019-03-26 183.13 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Nước ta từ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp nay chuyển thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và được hoạt động dưới sự điều tiết của Nhà nước. Trong đó vấn đề tiền lương phải được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và kèm
29 2019-03-26 143.67 KB Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản...
Hiện nay, đất nước ta đang trên con đường phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng XHCN. Đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Do đó, tính cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, đòi
30 2019-03-26 143.78 KB Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản...
Hiện nay, đất nước ta đang trên con đường phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng XHCN. Đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Do đó, tính cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, đòi
31 2019-03-26 305.74 KB Kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp in thuộc...
Hiện nay, xu hướng toàn cầu hoá và thương mại hoá diễn ra một cách suất sắc trên mọi lĩnh của đời sống kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Đối với ta, đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa để có
32 2019-03-26 214.89 KB Công tác chi phí sản xuất và việc tính giá thành...
Những năm vừa qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế kinh tế, hệ thống kế toán việt nam đã không ngừng hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính, quản
33 2019-03-26 64.52 KB Quản lý thực trạng NVL tại công ty TNHH Hoàn Mỹ.docx
Sản xuất kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển về kinh tế của một xã hội ,bất kỳ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải SXKD .Sản xuất vật chất là quá trình con ngư¬ời sử dụng công cụ lao động ,lực lư¬ợng lao động để tác động
34 2019-03-26 202.98 KB Phát triển cho vay SMES tại NHNN PTNT chi nhánh tỉnh Quảng Trị.docx
Doanh nghiệp là những tổ chức kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân hoạt động SXKD trên thị trường vì mục đích tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp và không ngừng phát triển. Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của SMES hiện nay
35 2019-03-26 200.79 KB Thúc đẩy cổ phần hoá các doanh nghiệp thương mại...
Cổ phần hoá DN thương mại Nhà nước ở Việt Nam được bắt đầu từ năm 1992. Hơn 15 năm qua, trong bối cảnh kinh tế nước nhà chuyển mạnh sang KTTTđịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tếkhu vực và quốc tế. Thực hiện các nghị quyết
36 2019-03-26 534.50 KB Đề tài “Một số vấn đề về vốn và nâng cao...
Để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có hai nguồn vốn: Vốn tự có và vốn đi vay, vậy quản trị và điều hành về tỷ lệ giữa hai loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả? Ngoài ra, vấn đề làm
37 2019-03-26 159.36 KB Chương trình huấn luyện căn bản về quản lý chất lượng.pdf
Kết quả SXKD của một công ty phụ thuộc vào việc: Khách hàng có mua/sử dụng sản phẩm của công ty đó hay không? Khách hàng là người đem lại: lợi nhuận cho công ty, ngân
38 2019-03-26 298.65 KB Hệ thống trả tiền lương theo nguyên tắc 3Ps.pdf
Tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp là một bộ phận chi phí tương đối lớn cấu thành nên giá thành vận tải và dịch vụ vận tải, có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD do đó
39 2019-03-26 610.63 KB Luận văn tốt nghiệp ”Hoàn thiện công tác kế toán...
Luận văn tốt nghiệp ”Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty LD TNHH Luveco” Nội dung của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 phần chính
40 2019-03-26 80.00 KB Chiến lược và Chính sách kinh doanh Phân tích môi...
Thông tin nào có giá trị, quá nhiều thông tin dễ bất lợi, nhu cầu thông tin từng cấp từng loại như thế nào. Chú ý rằng nó bị ràng buộc bởi tài chính, thời gian,
41 2019-03-26 114.08 KB 10 biện pháp mở rộng hoạt động SXKD cho các doanh nghiệp nhỏ.pdf
Thiếu vốn và huy động luôn là vấn đề gây đau đầu cho các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ luôn ở trong tình trạng “đói vốn” trầm trọng. Họ phải đối mặt với những khó
42 2019-03-26 621.45 KB giao trinh tam ly quan tri 9511.pdf.pdf
  CHƯƠNG I  TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊTâm lý học quản trị là ngành khoa học nghiên cứu việc ứng dụng tâm lý vào công tác quản trị kinh
43 2019-03-26 535.00 KB cac phuong phap quan tri kinh doanh 2256.doc.doc
  Tâm lý học quản trị là ngành khoa học nghiên cứu việc ứng dụng tâm  lý vào công tác quản trị kinh doanh. Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học quản trị

First | Prev | [1] | Next | Last