Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'sciences': 13 (13) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 10.99 MB The Exoplanet Handbook.pdf
Exoplanet research is one of the most explosive subjects in astronomy today. More than 500 exoplanets are now known, and groups world-wide are actively involved in a broad range of observational and theoretical efforts. This book ties together these many
2 2019-03-26 5.99 MB Fundamentals of Strategy.pdf
Fundamentals of Strategyis a brand new concise version of the market-leading text Exploring Corporate Strategy. It has been developed forstudents on short courses in strategy for example, doing an initial course at undergraduate, postgraduate or post-experience
3 2019-03-26 14.77 MB Art and Technology of Entertainment Computing and Communication.pdf
Art and Technology of Entertainment Computing and Communication takes a blue sky research perspective on the field of interactive media for entertainment computing. Adrian David Cheok argues that entertainment as an end-product is useful for interactive
4 2019-03-26 20.17 MB GPU Computing Gems Emerald Edition.pdf
"…the perfect companion to Programming Massively Parallel Processors by Hwu & Kirk." -Nicolas Pinto, Research Scientist at Harvard & MIT, NVIDIA Fellow 2009-2010 Graphics processing units (GPUs) can do much more than render graphics.
5 2019-03-26 1.14 MB Hướng dẫn sử dụng SPSS ứng dụng trong nghiên cứu Marketing.pdf
Trong khuôn khổ học phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu phần mềm SPSS FOR WINDOWS (Statistical Package for Social Sciences) để phân tích dữ liệu. Ưu điểm của phân mềm này là tính đa năng và mềm dẻo trong việc lập các bảng phân tích, sử dụng các mô hình
6 2019-03-26 1.14 MB Hướng dẫn sử dụng SPSS ứng dụng trong nghiên cứu Marketing.pdf
Trong khuôn khổ học phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu phần mềm SPSS FOR WINDOWS (Statistical Package for Social Sciences) để phân tích dữ liệu. Ưu điểm của phân mềm này là tính đa năng
7 2019-03-26 339.27 KB Những điều chưa biết về Oscar.pdf
  Bức tượng mạ vàng nhỏ xíu được cả thế giới biết đến với tên gọi Oscar  đã trở thành biểu tượng của Hollywood hơn 80 năm qua, nhưng khởi nguồn  của cái tên đó không phải ai cũng
8 2019-03-26 182.79 KB GIẢI OSCAR.pdf
  Giải thưởng Viện Hàn lâm (tiếng Anh: Academy Awards), thường được  biết đến với tên Giải Oscar (tiếng Anh: Oscars) là giải thưởng điện ảnh của Viện  Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện  ảnh
9 2019-03-26 972.79 KB Business Economics.pdf
What is Economics? Economics is not a natural science, i.e. it is not concerned with studying the physical world like chemistry, biology. Social sciences are connected with the study of people in society. It is not possible to conduct laboratory experiments,
10 2019-03-26 154.15 KB Tổng hợp đề tài nghiên cứu Hóa lý.zip
  Tổng hợp đề tài nghiên cứu Hóa lý, Khoa Hóa ĐH.KHTN - ĐHQG TP.HCM  BỤI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - PHÂN BỐ KHỐI LƯỢNG VÀ IÔN VÔ CƠ HÒA TAN TRONG BỤI THEO KÍCH THƯỚC
11 2019-03-26 215.16 KB Tổng hợp đề tài nghiên cứu Môi trường.zip
  Tổng hợp đề tài nghiên cứu Môi trường, ĐH.KHTN - ĐHQG TP.HCM 2006. ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỒI CÁT CHO XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HỌAT Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng, Vũ Anh Tuấn Trường Đại Học
12 2019-03-26 313.17 KB The One Minute Manager.pdf
The One Minute Manager is an easily read story which quickly shows you three very practical management techniques. As the story unfolds, you will discover several studies in medicine and the behavioral sciences which help you to understand why these apparently
13 2018-04-13 4.58 MB An Introduction to Statistics with Python With Applications in the Life Sciences.pdf

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X