Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'tayto': 376 (376) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-10-17 8.81 GB Tui shou 1992 720p BluRay FLAC x264 TayTO.rar
2 2021-10-17 8.76 GB Xi yan 1993 720p BluRay FLAC x264 TayTO.rar
3 2021-10-13 12.78 GB Gunpowder Milkshake 2021 1080p BluRay DD+ 5.1 x264 TayTO.mkv
4 2021-10-04 4.01 GB Invasion.of.the.Body.Snatchers.1956.720p.BluRay.DTS.x264 TayTO.rar
5 2021-10-03 9.35 GB Pig.2021.1080p.BluRay.DD+5.1.x264 TayTO.mkv
6 2021-09-25 5.97 GB What Maisie Knew 2012 720p BluRay DD5.1 x264 TayTO.rar
7 2021-09-19 2.98 GB No.Escape.2015.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
8 2021-09-12 12.06 GB Meander.2020.1080p.BluRay.DD.P.5.1.x264 TayTO (Sub Viet).mkv
9 2021-09-12 8.27 GB Rush.2013.ViE.720p.BluRay.DTS.x264 TayTO.VAV.mkv
10 2021-08-29 3.21 GB Deliver.Us.from.Evil.2020.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO Sub viet Thuyet Minh.mkv
11 2021-08-11 4.24 GB The Purge 2013 720p BluRay DTS x264 TayTO.mkv
12 2021-07-24 18.55 GB Mortal.Kombat.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 TayTO Sub Viet Mux San.mkv
13 2021-07-24 18.09 GB Mortal.Kombat.2021.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 TayTO Sub Viet Mux San.mkv
14 2021-06-03 2.90 GB The Quick and the Dead (1995) mHD BluRay DD5.1 x264 TayTO.mkv
15 2021-06-02 4.71 GB Seven Samurai 1954 mHD BluRay AAC 1.0 x264 TayTO.mkv
16 2021-05-26 281.96 KB The Quick and the Dead 1995 1080p BluRay DD5.1 x264 TayTO Vietnamese Styled Phong Chu Dep Va Mau.rar
17 2021-05-25 12.76 GB The Quick and the Dead 1995 1080p BluRay DD5.1 x264 TayTO.mkv
18 2021-03-15 2.92 GB News.of.The.World.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO Sub Viet Mux San.mkv
19 2021-03-11 4.48 GB Wonder.Woman.1984.2020.ViE.IMAX.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO Sub Viet Thuyet Minh.mkv
20 2021-03-11 6.32 GB Wonder.Woman.1984.2020.ViE.IMAX.mHD.BluRay.DTS ES.x264 TayTO Sub Viet Thuyet Minh.mkv
21 2021-03-10 4.72 GB Wonder.Woman.1984.2020.IMAX.mHD.BluRay.DTS ES.x264 TayTO Sub Viet Mux San.mkv
22 2021-03-10 3.81 GB Wonder.Woman.1984.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
23 2021-03-05 2.39 GB Boss.Level.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO Sub Viet Mux San.mkv
24 2021-03-05 3.00 GB Boss.Level.2020.mHD.BluRay.DTS ES.x264 TayTO Sub Viet Mux San.mkv
25 2021-02-23 4.33 GB Monster.Hunter.2020.ViE.mHD.BluRay.DTS ES.x264 TayTO.mkv
26 2021-02-23 3.08 GB Monster.Hunter.2020.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
27 2021-02-23 3.24 GB Monster.Hunter.2020.mHD.BluRay.DTS ES.x264 TayTO.mkv
28 2021-02-07 2.73 GB Deliver.Us.from.Evil.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
29 2021-02-07 3.21 GB Deliver.Us.from.Evil.2020.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
30 2021-02-02 7.51 GB Project Almanac 2014 720p BluRay DTS ES x264 TayTO Sub Viet Mux San.mkv
31 2021-01-29 6.39 GB Project Almanac 2014 720p BluRay DD5.1 x264 TayTO.mkv
32 2021-01-16 3.10 GB Love.and.Monsters.2020.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO Sub Viet Thuyet Minh.mkv
33 2021-01-06 3.13 GB The.Poison.Rose.2019.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
34 2021-01-03 2.61 GB Love.and.Monsters.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
35 2020-12-23 2.78 GB Fatman 2020 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 TayTO Sub Viet Thuyet Minh.mkv
36 2020-12-19 4.92 GB The.Irishman.2019.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
37 2020-12-16 6.24 GB Tenet.2020.IMAX.Edition.mHD.BluRay.DTS ES.x264 TayTO Sub Viet Thuyet Minh.mkv
38 2020-12-16 3.98 GB Tenet.2020.IMAX.Edition.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
39 2020-12-14 2.33 GB Fatman 2020 mHD BluRay DD5.1 x264 TayTO.mkv
40 2020-12-10 20.81 GB Tenet 2020 IMAX Edition 1080p BluRay DTS x264 TayTO.mkv
41 2020-10-13 2.39 GB Neighbors 2 Sorority Rising 2016 mHD BluRay DD5.1 x264 TayTO.mkv
42 2020-10-13 2.88 GB Neighbors 2 Sorority Rising 2016 mHD BluRay DTS x264 TayTO.mkv
43 2020-10-12 10.75 GB Neighbors.2.Sorority.Rising.2016.1080p.BluRay.DTS.x264 TayTO.mkv
44 2020-09-30 2.58 GB Lucky Number Slevin 2006 mHD BluRay DD5.1 x264 TayTO.mkv
45 2020-09-09 3.26 GB Nymphomaniac.Vol.II.2013.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO.mkv
46 2020-09-07 3.19 GB Rogue 2020 mHD BluRay DD5.1 x264 TayTO.mkv
47 2020-09-07 3.66 GB Rogue 2020 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 TayTO Sub Viet Thuyet Minh.mkv
48 2020-08-28 1.73 GB [The.Gambler.2014.Giáo Sư Cờ Bạc.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TayTO (SUB) (1).mkv
49 2020-08-26 3.19 GB Rogue 2020 mHD BluRay DD5.1 x264 TayTO.mkv
50 2020-08-10 2.70 GB Koma 2019 mHD BluRay DD5.1 x264 TayTO.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 | Next | Last