Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'terminator': 207 (207) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-12-06 17.74 GB Terminator 5 Genisys 2015.VIE.BDRip.x264.TrueHD Atmos Zero..mkv
2 2020-12-03 20.34 GB The.Terminator.1984.ViE.1080p.BluRay.DTS.x264 CtrlHD.VAV Zero..mkv
3 2020-12-03 11.40 GB Terminator Dark Fate 2019 VIE 1080p BluRay HEVC 10Bit PCM 5.1 DDR Zero..mkv
4 2020-12-02 5.13 GB Terminator 5 Genisys 2015 ViE mHD Zero..mp4
5 2020-12-02 26.23 GB Terminator.2.Judgment.Day.Edition.1991.VIE.Bluray.Remux.DTS.HD.5.1 Zero..mkv
6 2020-12-02 1.99 GB Terminator.3.Rise.of.the.Machines.2003.ViEmHD Zero..mp4
7 2020-12-02 1.73 GB Terminator 4.Salvation.2009.ViE.mHD Zero..mp4
8 2020-12-02 2.72 GB Terminator.2.Judgment.Day.1991.VIE.mHD Zero..mp4
9 2020-12-02 22.94 GB Terminator.3.Rise.of.the.Machines.2003.ViE.1080p.Bluray.AVC.TrueHD.5.1 VAV.mkv
10 2020-12-02 3.29 GB The.Terminator.1984.ViE.mHD Zero..mp4
11 2020-11-13 84.75 MB Terminator.Resistance.Zero.Day.Exploit LinkNeverDie.Com.rar
12 2020-06-26 16.40 GB The Terminator 1984 REPACK 1080p BluRay DTS x264 DON.mkv
13 2020-06-13 2.83 GB The Terminator 1984 mHD BluRay DD5.1 x264 TayTO.mkv
14 2020-06-11 7.32 GB The.Terminator.1984.720p.BluRay.DD5.1.x264 iFT.mkv
15 2020-06-10 16.43 GB The Terminator 1984 1080p BluRay DTS x264 DON.mkv
16 2020-06-09 34.42 GB Terminator 1 1984 Blu ray CEE 1080p AVC DTS HD MA 5.1(1).iso
17 2020-06-09 19.20 GB The.Terminator.1984.1080p.BluRay.DTS.x264 CtrlHD.mkv
18 2020-06-09 7.95 GB The.Terminator.1984.Remastered.720p.BluRay.DTS.x264 HiDt.mkv
19 2020-04-29 15.00 GB Terminator resistance 1.030a (64bit) (37880) GOG LinkNeverDie.Com.part1.rar
20 2020-04-29 1.90 GB Terminator resistance 1.030a (64bit) (37880) GOG LinkNeverDie.Com.part2.rar
21 2020-04-02 25.55 GB Terminator 3 Rise of The Machines 2003 ViE 1080p Bluray Remux AVC TrueHD 5.1 MBH.mkv
22 2020-03-28 31.18 GB Terminator Genisys 2015 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD 7.1 MBH.mkv
23 2020-03-27 22.35 GB Terminator Salvation 2009.ViE.1080p.Bluray.Remux.DTS.HD.5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
24 2020-03-22 30.48 GB Terminator.2.Judgment.Day.Edition.1991.ViE.1080p.Bluray.Remu...
25 2020-03-21 17.69 GB Terminator 1984 ViE 1080p BluRay Remux DTS HD MA 5.1 MBH.mkv
26 2020-02-08 8.76 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 720p BluRay DTS ES x264 LoRD.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
27 2020-02-08 11.40 GB Terminator Dark Fate 2019 VIE 1080p BluRay HEVC 10Bit PCM 5.1 DDR.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
28 2020-01-28 14.50 GB Terminator.Dark.Fate.2019.1080p.BluRay.DD7.1.x264 CtrlHD.mkv
29 2020-01-28 16.00 GB Terminator.Dark.Fate.2019.1080p.BluRay.DD7.1.x264 LoRD.mkv
30 2020-01-28 6.39 GB Terminator.Dark Fate 2019 720p BluRay DD5.1 x264 SbR.mkv
31 2020-01-28 7.91 GB Terminator Dark Fate 2019 720p BluRay DTS ES x264 SbR Sub Viet Thuyet Minh.mkv
32 2020-01-28 20.93 GB Terminator Dark Fate 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 LoRD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
33 2020-01-24 22.00 GB Terminator Dark Fate 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 PbK Sub Viet Thuyet Minh.mkv
34 2020-01-24 15.00 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 1080p UHD BluRay DD7.1 HDR x265 DON.mkv
35 2020-01-24 8.36 GB Terminator Dark Fate 2019 720p BluRay DTS ES x264 LoRD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
36 2020-01-23 12.39 GB Terminator Dark Fate 2019 1080p UHD BluRay DD7.1 HDR x265 DON.mkv
37 2020-01-23 35.51 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 1080p Blu Ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
38 2020-01-23 25.49 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 PbK.mkv
39 2020-01-23 8.76 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 720p BluRay DTS ES x264 LoRD.mkv
40 2020-01-23 4.38 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 1080p BluRay DD5.1 x264 MPAD.mkv
41 2020-01-23 25.88 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 CHD.mkv
42 2020-01-23 58.66 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
43 2020-01-23 18.97 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 1080p BluRay DTS ES x264 PbK.mkv
44 2020-01-23 8.88 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 1080p UHD BluRay DD7.1 HDR x265 PbK.mkv
45 2020-01-23 6.83 GB Terminator Dark Fate 2019 720p BluRay DD EX5.1 x264 LoRD.mkv
46 2020-01-23 13.65 GB Terminator Dark Fate 2019 ViE 1080p BluRay TrueHD 7.1 x264 HDS.mkv
47 2020-01-22 20.88 GB Terminator.Dark.Fate.2019.BluRay.2160p.TureHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
48 2020-01-21 1.76 MB Terminator Dark Fate 2019 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
49 2020-01-20 29.34 GB Terminator Dark Fate 2019 1080p BluRay REMUX AVC DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
50 2020-01-20 7.62 GB Terminator.Dark.Fate.2019.1080p.UHD.BluRay.DD7.1.HDR.x265 PbK.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X