Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'ths': 97 (97) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 5.28 MB Thuế xuất nhập khẩu Ths Đỗ Hữu Nghiêm.ppt
2 2019-03-26 17.77 MB Giáo trình kế toán doanh nghiệp ThS Đồng Thị Vân Hồng.pdf
3 2019-03-26 89.50 KB Môi trường trong xây dựng (ThS NCS Lê Ngọc Tuấn) Chương 4.ppt
4 2019-03-26 1.89 MB Bài giảng Ô nhiễm môi trường không khí Ths Trần Minh Hải.pdf
5 2019-03-26 1.43 MB Lập kế hoạch kinh doanh Ths Nguyễn Thanh Long.pdf
6 2019-03-26 508.72 KB Lập kế hoạch kinh doanh dành cho các nhà quản lý...
7 2019-03-26 259.00 KB Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 9 ThS Thái Kim Phụng.ppt
8 2019-03-26 639.00 KB Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 8 ThS Thái Kim Phụng.ppt
bai giang he thong thong tin
9 2019-03-26 988.00 KB Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 7 ThS Thái Kim Phụng.ppt
10 2019-03-26 1.58 MB Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 4 ThS Thái Kim Phụng.ppt
11 2019-03-26 1.08 MB Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 3 ThS Thái Kim Phụng.ppt
12 2019-03-26 1,011.00 KB Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 2 ThS Thái Kim Phụng.ppt
13 2019-03-26 496.50 KB Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 1 ThS Thái Kim Phụng.ppt
14 2019-03-26 379.00 KB Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 6 ThS Thái Kim Phụng.ppt
15 2019-03-26 1.50 MB Bài giảng Thương mại điện tử Bài 5 ThS Trương Việt Phương.ppt
16 2019-03-26 1.22 MB Bài giảng Thương mại điện tử Bài 4 ThS Trương Việt Phương.ppt
17 2019-03-26 3.03 MB Bài giảng Thương mại điện tử Bài 3 ThS Trương Việt Phương.ppt
18 2019-03-26 2.29 MB Bài giảng Thương mại điện tử Bài 2 ThS Trương Việt Phương.ppt
19 2019-03-26 1.75 MB Bài giảng Thương mại điện tử Bài 1 ThS Trương Việt Phương.ppt
20 2019-03-26 173.00 KB Bài giảng Thương mại điện tử ThS Trương Việt Phương.ppt
21 2019-03-26 810.50 KB Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 5 ThS Thái Kim Phụng.ppt
22 2019-03-26 1.15 MB Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 10 ThS Thái Kim Phụng.ppt
23 2019-03-26 226.50 KB Bài giảng Thương mại điện tử Bài 10 ThS Trương Việt Phương.ppt
24 2019-03-26 1.61 MB Bài giảng Thương mại điện tử Bài 9 ThS Trương Việt Phương.ppt
25 2019-03-26 3.46 MB Bài giảng Thương mại điện tử Bài 8 ThS Trương Việt Phương.ppt
26 2019-03-26 1.24 MB Bài giảng Thương mại điện tử Bài 7 ThS Trương Việt Phương.ppt
27 2019-03-26 2.73 MB Bài giảng Thương mại điện tử Bài 6 ThS Trương Việt Phương.ppt
28 2019-03-26 481.00 KB Bài giảng Công tác Kỹ sư ThS Trần Văn Dũng STU.ppt
29 2019-03-26 172.00 KB tuyen sinh btkt quy dinh yeu cau chuyen mon du thi dao tao ths 2013.doc
30 2019-03-26 173.15 KB Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn thực hiện tại.
Trong đời sống xã hội của chúng ta nhu cầu giao lưu trao đổi buôn bán…gọi chung là giao dịch dân sự là một nhu cầu tất yếu khách quan. Để điều chỉnh và đảm bảo tính hiệu lực của các giao dịch đó pháp luật về hợp đồng đã ra đời và ngày càng chứng tỏ được
31 2019-03-26 179.42 KB Công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội.docx
Kế toán là một công cụ kinh tế gắn liền với hoạt động quản lý của một doanh nghiệp. Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế xã hội. Nền kinh tế xã hội càng phát triển thì hệ thống kế toán cũng không ngừng hoàn thiện
32 2019-03-26 138.48 KB Bộ máy kế toán công ty TNHH Trí Minh.docx
Nền kinh tế nước ta đang hòa nhập mạnh mẽ vào kinh tế khu vực và thế giới, mức độ tăng trưởng kinh tế cao, cần đòi hỏi có nguồn nhân lực được trang bị kiến thức ,cũng như tay nghề vững để tham gia vào hoạt động kinh tế. Nền tài chính Việt Nam đang phát
33 2019-03-26 2.16 MB Bài giảng Sinh lý tim mạch ở thai nhi và trẻ sơ sinh (ThS.BS.Lê Kim Tuyến).pdf
Bài giảng Sinh lý tim mạch ở thai nhi và trẻ sơ sinh của ThS.BS.Lê Kim Tuyến dành cho sinh viên khối ngành Y tham khảo học tập. Giải phẫu đặc thù của tim thai và hệ quả huyết động học: Nhau thai: Tuần hoàn tắt từ ĐMP qua ÔĐM. Lỗ bầu dục thông thường cung
34 2019-03-26 534.00 KB Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận...
Trải qua 15 năm đổi mới, đã xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tuy làm ăn thăng trầm có khác nhau nhưng phần lớn doanh nghiệp đã rút ra được nhiều bài học quý giá trong sản xuất kinh doanh, thích nghi với kinh tế thị
35 2019-03-26 11.33 MB Giáo trình ngôn ngữ lập trình C.pdf
NXB Giáo Dục ThS.Tiêu Kim Cương * Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C * Chương 2: Biểu thức * Chương 3: Tổ chức chương trình về mặt dữ liệu * Chương 4: Hàm và tổ chức chương trình
36 2019-03-26 8.52 MB Giáo trình công nghệ sản xuất chương trình truyền hình.pdf
Đài truyền hình Việt Nam Trường cao đẳng truyền hình ThS. Phạm Thị Sao Băng NXB Khoa học và kỹ thuật * Chương 1: Giới thiệu chung * Chương 2: Quy trình chung sản xuất một chương trình truyền
37 2019-03-26 7.77 MB Giáo trình công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp.pdf
NXB Khoa học và kỹ thuật GS.TSKH Bành Tiến Long - PGS.TS Trần Thế Lục - ThS Trần Thế Quang * Phần 1: Lý thuyết cơ bản tạo hình các bề mặt * Chương 1: Động học quá trình tạo hình các bề mặt * Chương
38 2019-03-26 509.17 KB Đại cương về tài chính tiền tệ.pdf
Đại cương về tài chính tiền tệ – thS.Phan Anh Tuấn
39 2019-03-26 1.24 MB 03 giam sat an toan tai chinh ths nth vdt.pdf
40 2019-03-26 2.02 MB Giao Tiếp Trong Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh.ppt
Giáo trình môn giao tiếp kinh doanh của Ths Nguyễn Thị Thu Hiền
41 2019-03-26 2.47 MB Nghiên cứu xử lý nước ép rác tại trạm trung chuyển.doc
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA MÔI TRƯỜNGNGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC ÉP RÁCTẠI TRẠM TRUNG CHUYỂNGVHD: ThS. NGUYEÃN THÒ THANH PHÖÔÏNGSVTH : NGUYEÃN PHAÏM KHÖÔNG DUYMSSV: 90100445BOÄ MOÂN KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNGGVHD: ThS.
42 2019-03-26 5.43 MB Thương mại điện tử và kinh doanh qua mạng Ths. Dương Tố Dung.pdf
Bí quyết thành công trong thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.
43 2019-03-26 835.97 KB Giáo trình cơ bản môn Dự toán xây dựng Phần 1.pdf
Tài liệu tham khảo học tập môn Dự toán xây dựng cơ bản. Tài liệu hướng dẫn cách lập dự toán xây dưng cơ bản. Giáo trình được biên soạn bởi Giảng viên ThS.KS Lương Văn Văn Cảnh
44 2019-03-26 3.47 MB Toán Rời Rạc.pdf
Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối tượng, và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm Toán rời rạc trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ
45 2019-03-26 5.30 MB Báo cáo môn Ứng dụng thông tin và An ninh thông tin.docx
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO MÔN UD TT VÀ AN NINH THÔNG TIN LỚP: MMT03 Giáo viên: Ths. Tô Nguyễn Nhật Quang.
46 2019-03-26 4.24 MB Bài Giảng Toán Cao Cấp A1.pdf
Bài Giảng Toán Cao Cấp A1 Tác giả: TS. Vũ Gia Tê, ThS. Đỗ Phi Nga Nhà xuất bản: Học Viện BCVT
47 2019-03-26 8.50 MB Ứng Dụng Xử Lí Tín Hiệu cho Truyền Thông Ultra Wideband.doc
So với các lĩnh vực truyền thông khác, thông tin vô tuyến có sự tăng trưởng nhanh chóng. Xu hướng hiện nay là sử dụng các thiết bị di động để truy cập các dịch vụ Internet tốc độ cao. Một trong những hướng đi của vấn đề này là sử dụng công nghệ UWB. Công
48 2019-03-26 2.10 MB Giáo Trình Cây Hoa Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.pdf
Giáo trình cây hoa ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PGS.TS. ĐÀO THANH VÂN (Chủ biên), ThS. ĐẶNG THỊ TỐ NGA
49 2019-03-26 142.76 KB Phương pháp trả lương tại công ty CMS.docx
Chuyên đề được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng Kế toán Công ty Máy Tính CMS và sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo ThS. Mai Xuân Được. Mặc dù đ• cố gắng xong chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định.
50 2019-03-26 1.16 MB Thống kê sinh học Chương 3.ppt
Ths.Hiền - Thống kê sinh học rất quan trọng với kĩ sư lâm nghiệp nên đây là tài liệu cần có cho mỗi sinh viên Lâm Nghiệp

First | Prev | [1] 2 | Next | Last