Tìm kiếm : Thien (đuôi file: doc) Thấy 56 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 Show 1 - 20 of 56

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2021-07-23 15.09 KB Chu Hien.doc
2 2019-03-26 10.55 MB DE TAI HOAN THIEN.doc
(tailieu_phim_4share)
3 2018-03-17 27.02 MB HDSD MAYCHAMCONG PHIEN BANMOI.doc
4 2019-03-26 146.50 KB 601 606 HIEN.doc
(tailieu_phim_4share)
5 2019-03-26 2.39 MB tu duy chien luoc p1.doc
(tailieu_phim_4share)
6 2019-03-26 117.00 KB chien luoc marketing mix 7872.doc
(tailieu_phim_4share)
7 2019-03-26 185.50 KB Dieu khien LED bay doan.doc
(tailieu_phim_4share)
8 2019-03-26 24.50 KB Tai lieu vi dieu khien.doc
(tailieu_phim_4share)
9 2019-03-26 1.62 MB tu dong dieu khien I.doc
(tailieu_phim_4share)
10 2019-03-26 1.07 MB CHUYEN NGANH BIEN PHIEN DICH.doc
(tailieu_phim_4share)
11 2019-03-26 10.50 KB Bien ban hien truong.doc
(tailieu_phim_4share)
12 2019-03-26 2.61 MB my hien my lanh.doc
(tailieu_phim_4share)
13 2019-03-26 281.50 KB nuoc va hien tuong .doc
(tailieu_phim_4share)
14 2019-03-26 30.00 KB nhung thach thuc dat ra voi quan tri chien luoc trong mot ne...
(tailieu_phim_4share)
    Những thách thức đặt ra với quản trị chiến lược trong một nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay là gì?Một công ty muốn tồn tại thì nó cần cạnh tranh với các công ty khác,
15 2019-03-26 30.00 KB nhung thach thuc dat ra voi quan tri chien luoc trong mot ne...
(tailieu_phim_4share)
  Những thách thức đặt ra với quản trị chiến lược trong một nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay là gì? Một công ty muốn tồn tại thì nó cần cạnh tranh với các công ty khác,
16 2019-03-26 83.50 KB quan tri chien luoc 0833.doc.doc
(tailieu_phim_4share)
  NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦNHỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC1.  Quản trị chiến lược là gì? Tại sao các doanh nghiệp phải quản trị chiến lược? Có ý kiến cho rằng công tác quản trị chiến
17 2019-03-26 26.00 KB quan tri chien luoc 2146.doc.doc
(tailieu_phim_4share)
  tài liệu tham khảo quản trị chiến lược danh cho sinh viên chuyên ngành quản trị Câu 1: Hiểu thế nào là chiến lược kinh doanh và quản tri chiến lược kinh doanh? Vì sao các doanh
18 2021-10-14 94.50 KB KH thuc hien QCDC 2021.doc
(pipi.letran)
19 2013-11-12 29.50 KB Co giao nhu me hien.doc
(blackjack862008)
20 2019-03-26 6.90 MB CHIEN TRANH VA HOA BINH Lev Tolstoy.doc
(tailieu_phim_4share)

1 2 3 Show 1 - 20 of 56