Tìm kiếm : Tinh Thấy 10000 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 496 497 498 499 500 Show 9981 - 10000 of 10000

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
9981 2019-03-26 926.47 KB Báo Cáo Kinh Tế Vĩ Mô Và Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam .pdf
(tailieu_phim_4share)
9982 2019-03-26 84.40 KB Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam.docx
(tailieu_phim_4share)
Từ tháng 8 năm 1996, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Việt Nam đó đi vào hoạt động, so với sự xuất hiện của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (cách đây hơn 40 năm) thỡ đó là khoảng thời gian không dài nhưng bảo hiểm nhân thọ đó cú những bước
9983 2019-03-26 243.55 KB Vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên Vĩnh Long hiện nay.docx
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY
9984 2019-03-26 102.85 KB Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thì tiêu thụ hàng hoá chính là mối quan tâm hàng đầu củ mọi doanh nghiệp. Nhất là trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay cũng như trên toàn cầu, nó là điều bức xúc khiến nhiều người
9985 2019-03-26 390.14 KB Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay.docx
(tailieu_phim_4share)
Sinh viên là những thanh niên tạo nguồn cho đội ngũ trí thức, là "rường cột", là chủ nhân tương lai quan trọng của nư­ớc nhà. Họ rất cần được quan tâm đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng về mọi mặt và tạo mọi điều kiện để trở
9986 2019-03-26 88.23 KB NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY MAY 19 5.docx
(tailieu_phim_4share)
Công ty May 19-5 được thành lập vào những năm 1988-1989. Đó là thời kì đất nước ta vừa chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước.
9987 2019-03-26 79.00 KB Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang.docx
(tailieu_phim_4share)
9988 2019-03-26 48.27 KB Các công cụ kinh tế trong quản lý và bảo vệ môi trường.docx
(tailieu_phim_4share)
Từ nhiều thập kỷ qua, con người đã nhận thức rằng môi trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội của đất nước. Bởi vì môi trường không chỉ cung cấp các nguồn tài nguyên đầu vào
9989 2019-03-26 72.04 KB Sự phân hoá giàu nghèo trong nền kinh tế nước ta hiện nay.docx
(tailieu_phim_4share)
9990 2019-03-26 28.18 KB Nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại của nước ta hiện nay.docx
(tailieu_phim_4share)
9991 2019-03-26 30.89 KB Chiến lược và chính sách kinh doanh của công ty TNHH Tuyết Nga.docx
(tailieu_phim_4share)
Nền kinh tế thị trường đã thực sự đưa đến cho các doanh nghiệp Việt Nam khái niệm "thương trường là chiến trường ".Quả thực là thế trong thời đại ngày nay các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau trên một chiến trường không có tiếng súng nổ . Doanh nghiệp
9992 2019-03-26 25.76 KB THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI.docx
(tailieu_phim_4share)
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI.
9993 2019-03-26 30.96 KB ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC.docx
(tailieu_phim_4share)
Hàng không Dân dụng Việt Nam là một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn, là nhịp cầu nối liền Việt Nam và thế giới, là một trong những nhân tố đưa đất nước ta phát triển ngang tầm với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Trong những năm vừa qua ngành
9994 2019-03-26 26.49 KB Nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.docx
(tailieu_phim_4share)
I/ Nghiên cứu cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2
9995 2019-03-26 25.63 KB Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.docx
(tailieu_phim_4share)
Phần I: một số vấn đề chung về doanh nghiệp TM TVS.........3
9996 2019-03-26 24.64 KB TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN.docx
(tailieu_phim_4share)
Để có thể nắm bắt vấn đề một cách thấu đáo chúng ta cần phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tế liên quan đến vấn đề đó. Bốn năm học tập tại trường Đại học Kinh tế quốc dân đã mang lại cho tôi một nền tảng lý luận, phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn
9997 2019-03-26 25.64 KB Nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.docx
(tailieu_phim_4share)
I/ Nghiên cứu cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2
9998 2019-03-26 24.92 KB Vấn đề xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở Việt Nam.docx
(tailieu_phim_4share)
I Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội
9999 2019-03-26 22.18 KB Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế.docx
(tailieu_phim_4share)
I. Chủ lí luận của nghĩa Marx-Lenin về sở hữu và các thành phần kinh tế
10000 2019-03-26 54.48 KB TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DU LỊCH BƯU ĐiỆN.docx
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: TỎNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN

... 496 497 498 499 500 Show 9981 - 10000 of 10000