Trang chủ / Tìm kiếm : Tips Thấy 70 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 Show 1 - 20 of 70

STT Ngày Kích thước Tên file
1 2019-03-26 2.50 MB TOEFL Tips.pdf
2 2015-06-25 61.70 KB LIPS (PHONG).LSP
3 2017-04-13 308.64 MB Angels Lips.mov
4 2019-03-26 21.50 KB Ten Tips Studying.doc
  Make studying a part of your everyday school routine and don´t be limited to ´cramming´ for exams and tests.
5 2019-03-26 1.18 MB Tips for writing report.ppt
6 2019-03-26 2.99 MB TOEFL ESL IBT Tips.pdf
7 2019-03-26 158.12 KB TOEFL Essay Writing Tips.pdf
8 2019-03-26 13.03 MB Excel 2010 Tips and Tricks.pdf
9 2019-03-26 5.81 MB Autocad 2009 Tips and Tricks.pdf
The user interface in AutoCAD® 2009 software has undergone a major renovation. You are going to love how quickly you can navigate to your favorite commands while still maintaining plenty of room for your drawing. Right of the bat you will notice that
10 2019-03-26 1.26 MB toefl ibt tips 1 8877.pdf
11 2019-03-26 93.69 KB Tips For Writing Cover Letters.pdf
Cover letters allow you to actually get your personalized message across to the hiring manager or possible interviewer. The key is to be brief and direct...just like a resume...the person on the other end will want to quickly read your cover letter...so
12 2019-03-26 399.84 KB Tips cho Lightroom (Phần 4) .pdf
  Em xin "trả bài", thật ra đây là công cụ cho phép chỉnh sửa từng vùng trên ảnh  (local correction). Có hai công cụ rất mạnh, giống như trong PS, là adjustment brush  và
13 2019-03-26 1.47 MB Tips cho Lightroom (Phần 3).pdf
  Lightroom cho phép chỉnh các hiệu  ứng màu khá tiện dụng, click vào mục  HSL/Color/Grayscale trong  module Develop. Ví dụ click vào mục Grayscale  để chuyển ảnh sang đen trắng,
14 2019-03-26 799.30 KB Tips cho Lightroom (Phần 2).pdf
  Mục Basic trong module Develop phần có 6 thanh trượt khác nhau để chỉnh ánh  sáng.  Exposure: Độ phơi sáng của vùng highlight  Recovery: Khôi phục lại các chi tiết bị mất ở vùng
15 2019-03-26 130.27 KB Tips cho Lightroom (Phần 1) .pdf
  Em thấy dùng Lightroom có một số chức năng tiện, nên viết một vài tips cho  anh em nào cần. Em newbie, "mạnh dạn" mở một post mới, em có đọc nội quy, nhưng  nếu vi phạm gì thì
16 2018-11-27 327.61 MB SSS No.7 Golden Lips.rar
17 2011-02-02 2.62 MB MK See MIPS Run 2nd.zip
18 2011-02-02 18.26 MB MH Photoshop 7 Tips & Techniques.zip
19 2019-03-26 192.26 KB 15 tips của một tỷ phú.pdf
20 2019-04-10 4.87 MB epdf.tips bayesian computation with r.pdf

1 2 3 4 Show 1 - 20 of 70