Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'tourism': 12 (12) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-07-14 1.28 GB Vietnamese food paradise (English version) Vietnam National Administration of Tourism.mp4
2 2019-07-14 24.71 MB Vietnam Timeless Charm (English version 10 minutes) Vietnam...
3 2019-07-14 75.76 MB Hoi An ancient town Vietnam National Administration of Tourism.mp4
4 2019-07-14 65.19 MB Da Nang Vietnam National Administration of Tourism.mp4
5 2019-03-26 28.87 KB Thực trạng và một số đề xuất nhằm thu hút khách...
Trên thế giới hiện nay người ta đang nói nhiều về hiện tượng bùng nổ Du lịch. Nguồn thu nhập từ Du lịch đạt con số kỷ lục cao nhất trong các ngành kinh tế. Theo đánh giá của Hội đồng Du lịch thế giới ( World Travel and Tourism Council ) thì nguồn thu
6 2019-03-26 796.18 KB Tìm hiểu tình hình phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh...
Du lịch ngày nay đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống văn hoá, xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Thuật ngữ " Du lịch" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với ý nghĩa
7 2019-03-26 45.69 KB Measuring Customer Satisfaction In The Tourism Industry.pdf
This paper seeks to explore the rationale for, and difficulties of operationalising, the measurement of tourists’ satisfaction with their experiences in particular destinations. It suggests that the on-going systematic measurement of satisfaction
8 2019-03-26 55.20 KB Human resources issues facing the hotel and travel industry in China.pdf
In order to address the human resource challenges facing China’s hotel and travel industry, a roundtable discussion was held at Zhejiang University in conjunction with the Hong Kong Polytechnic University International Executive Development Center.
9 2019-03-26 2.15 MB Marketing Plan 2003 2005.pdf
This Marketing Plan is based on the Northern Territory Tourism Strategic Plan 2003-2007. The Strategic Plan was launched in November 2003, following extensive consultation with industry. The Strategic Plan provides a framework and clear direction for
10 2019-03-26 1.49 MB The Economics of Tourism and Sustainable Development.pdf
Tourism is big business and getting bigger. In the 20 years from1980 to 2000 global tourism receipts increased at an annual rate of nearly 8 per cent, much faster than the rate of world economic growth of around 3 per cent. In 2000, income from tourism
11 2019-03-26 129.85 KB The Economics of Tourism and Sustainable Development phần 6.pdf
Một bản đồ của các mối quan hệ có liên quan trong biện chứng technosphere / ecosphere do đó có thể được xác định bắt đầu từ mô hình DPSIR, theo quan điểm phát triển hữu cơ và trong phạm
12 2019-03-26 247.44 KB The Economics of Tourism and Sustainable Development phần 1.pdf
Kinh tế du lịch và phát triển bền vững cho các gợi ý hữu ích để Luca De Benedictis. Hỗ trợ nghiên cứu tuyệt vời bởi Fabio Manca thừa nhận với lòng biết ơn. Hỗ trợ tài chính từ Interreg IIIC

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X