Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'truehd7': 250 (250) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-10-01 1.32 GB The Conmen in Vegas (1999).VIE.BluRay.1080p.AVC.TrueHD7.1.DDEX5.1 CHDBits ZTran.mp4
2 2020-08-30 33.57 GB The.King.of.Staten.Island.2020.1080p.BluRay.REMUX.AVC.Atmos.TrueHD7.1 iFT.mkv
3 2020-08-18 33.57 GB The.King.of.Staten.Island.2020.1080p.BluRay.REMUX.AVC.Atmos.TrueHD7.1 iFT.mkv
4 2020-08-10 67.20 GB The.Hitmans.Bodyguard.2017.ViE.2160p.UHD.BluRay.REMUX.HEVC.TrueHD7.1 DBSK.mkv
5 2020-07-21 7.58 GB Nightfall.2012.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
6 2020-07-15 82.56 GB Angel.Has.Fallen.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
7 2020-06-30 58.24 GB Legend of the Demon Cat 2017 UHD BluRay 2160p Atmos TrueHD7.1 CHDBits(1).iso
8 2020-06-29 5.37 GB Trolls.World.Tour.2020.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
9 2020-06-29 10.10 GB Trolls.World.Tour.2020.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
10 2020-06-09 57.03 GB Tomb Raider 2018 TW UHD Blu Ray 2160p HEVC Atmos TrueHD7.1 TTG.iso
11 2020-05-04 14.93 GB Enter.the.Fat.Dragon.2020.BluRay.1080p.TrueHD7.1.2Audio.x264 CHD.mkv
12 2020-05-03 7.24 GB Birds.of.Prey.And.the.Fantabulous.Emancipation.of.One.Harley...
13 2020-05-03 12.32 GB Birds.of.Prey.And.the.Fantabulous.Emancipation.of.One.Harley...
14 2020-04-20 57.80 GB Ne.Zha.zhi.mo.tong.jiang.shi.2019.2160p.USA.UHD.Blu ray.HEVC.HDR.Atmos.TrueHD7.1 BeyondHD.iso
15 2020-04-10 7.44 GB The.Gentlemen.2019.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
16 2020-04-10 13.76 GB The.Gentlemen.2019.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
17 2020-04-10 7.44 GB The.Gentlemen.2019.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
18 2020-04-08 13.52 GB Ip.Man.4.The.Finale.2019.1080p.BluRay.x264.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
19 2020-03-13 13.26 GB 1917.2019.ViE.1080p.BluRay.TrueHD7.1.x265.10bit CHD (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
20 2020-03-13 14.34 GB 1917.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
/Phim tong hop
21 2020-03-13 13.26 GB 1917.2019.ViE.1080p.BluRay.TrueHD7.1.x265.10bit CHD (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
/Phim lẻ thuyết minh + việt sub chuẩn x265
22 2020-03-13 8.74 GB 1917.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
23 2020-03-13 14.34 GB 1917.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
24 2020-02-19 45.69 GB Knives.Out.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
/Phim tong hop
25 2020-02-16 9.53 GB Knives.Out.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
26 2020-02-16 17.18 GB Knives.Out.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
27 2020-02-06 28.07 GB Ford.v.Ferrari.2019.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
28 2020-02-05 56.93 GB Ford.v.Ferrari.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
29 2020-01-29 27.39 GB Doctor.Sleep.2019.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
30 2020-01-28 40.67 GB Doctor.Sleep.2019.Directors.Cut.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
31 2020-01-17 8.73 GB Terminator.Dark.Fate.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
32 2020-01-17 15.35 GB Terminator.Dark.Fate.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
33 2020-01-15 60.83 GB The.Jungle.Book.2016.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
34 2020-01-07 83.91 GB Gemini.Man.2019.UHD.BluRay.2160p.HFR.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
35 2020-01-03 9.09 GB Gemini.Man.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
36 2020-01-03 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
/Phim tong hop
37 2020-01-03 14.86 GB Gemini.Man.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
38 2020-01-03 9.09 GB Gemini.Man.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
/Phim lẻ thuyết minh + việt sub chuẩn x265
39 2019-12-23 53.03 GB Joker.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
40 2019-12-23 22.72 GB Joker.2019 BluRay HDR 2160p Atmos TrueHD7 1 x265 10bit CHD.mkv
41 2019-12-23 30.98 GB Joker.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
42 2019-12-12 43.27 GB Rambo.Last.Blood.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
43 2019-12-10 16.87 GB Rambo.Last.Blood.2019 BluRay HDR 2160p Atmos TrueHD7 1 x265 10bit CHD.mkv
/Phim 4K 10bit h265
44 2019-12-08 16.87 GB Rambo.Last.Blood.2019 BluRay HDR 2160p Atmos TrueHD7 1 x265 10bit CHD.mkv
45 2019-12-08 7.10 GB Rambo.Last.Blood.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
46 2019-12-07 10.73 GB Rambo.Last.Blood.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
47 2019-12-04 35.43 GB It.Chapter.Two.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
48 2019-11-19 46.12 GB Angel.Has.Fallen.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
49 2019-11-14 37.03 GB Dora.and.the.Lost.City.of.Gold.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
50 2019-11-13 7.88 GB Dora.and.the.Lost.City.of.Gold.2019.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X