Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'truehd7': 152 (152) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-11-21 18.06 GB Raging.Fire.2021.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
2 2021-11-20 11.88 GB Raging.Fire.2021.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
3 2021-11-20 18.06 GB Raging.Fire.2021.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
4 2021-11-20 11.88 GB Raging.Fire.2021.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
5 2021-11-19 51.84 GB Reminiscence.2021.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
6 2021-11-18 15.85 GB Candyman.2021.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
7 2021-11-18 6.24 GB Candyman.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
8 2021-11-04 21.49 GB Reminiscence.2021.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
9 2021-11-01 7.56 GB Reminiscence.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
10 2021-10-24 17.83 GB The.Protege.2021.ViE.1080p.BluRay.Atmos.TrueHD7.1.x264 HDChina (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
11 2021-10-24 13.60 GB The.Protege.2021.1080p.BluRay.x264.Atmos.TrueHD7.1 HDChina (Sub Viet).mkv
12 2021-10-23 13.63 GB The.Protege.2021.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
13 2021-10-23 19.34 GB Don t.Breathe.2.2021.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
14 2021-10-20 22.94 GB Old.2021.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD .mkv
15 2021-10-19 22.94 GB Old.2021.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD (Sub Viet).mkv
16 2021-10-18 17.54 GB The.Suicide.Squad.2021.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
17 2021-10-16 17.54 GB The.Suicide.Squad.2021.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
18 2021-10-15 25.09 GB The.Protege.2021.2160p.BluRay.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
19 2021-10-15 25.09 GB The.Protege.2021.2160p.BluRay.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD (Sub Viet).mkv
20 2021-10-12 16.24 GB Snake.Eyes.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
21 2021-10-12 23.38 GB The.Green.Knight.2021.BluRay.2160p.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD.mkv
22 2021-10-11 26.62 GB Free.Guy.2021.ViE.2160p.UHD.BluRay.HDR.x265.Atmos.TrueHD7.1 HDChina (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
23 2021-10-10 16.24 GB Snake.Eyes.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
24 2021-10-10 9.09 GB The.Green.Knight.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
25 2021-10-10 8.18 GB Snake.Eyes.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
26 2021-10-08 8.94 GB Cliff.Walkers.2021.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
27 2021-10-04 15.13 GB 1921.2021.BluRay.1080p.x264.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
28 2021-09-28 55.64 GB The.Forever.Purge.2021.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 CHDBits.iso
29 2021-09-25 13.38 GB The.Forever.Purge.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
30 2021-09-24 6.88 GB The.Forever.Purge.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
31 2021-09-16 14.39 GB The.Boss.Baby.Family.Business.2021.2160p.UHD.BluRay.HDR.x265.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
32 2021-09-12 14.50 GB The.Boss.Baby.Family.Business.2021.2160p.BluRay.TrueHD7.1.HDR.x265.10bit CHD (Sub Viet).mkv
33 2021-09-11 25.35 GB Black.Widow.2021.2160p.UHD.BluRay.HDR.x265.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
34 2021-09-07 9.77 GB F9.The.Fast.Saga.2021.DC.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
35 2021-09-01 28.46 GB F9.The.Fast.Saga.2021.ViE.Theatrical.1080p.BluRay.Remux.AVC....
36 2021-08-22 18.77 GB The.Curse.of.La.Llorona.2019.VIE,BluRay REMUX.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.mkv
37 2021-08-20 24.49 GB The.Conjuring.The.Devil.Made.Me.Do.It.2021.ViE.2160p.Bluray....
38 2021-08-14 7.51 GB The.Conjuring.The.Devil.Made.Me.Do.It.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
39 2021-08-14 14.88 GB The.Conjuring.The.Devil.Made.Me.Do.It.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
40 2021-07-22 6.43 GB Breakout.Brothers.2020.ViE.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
41 2021-07-18 12.24 GB A.Quiet.Place.Part.II.2020.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
42 2021-07-18 7.54 GB A.Quiet.Place.Part.II.2020.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
43 2021-07-16 11.34 GB Breakout.Brothers.2020.ViE.Bluray.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
44 2021-07-03 29.27 GB Mortal Kombat 2021 ViE 1080p BluRay Remux AVC TrueHD7.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
45 2021-07-02 17.73 GB Mortal Kombat 2021 ViE 1080p BluRay TrueHD7.1 x264 GETOVERHERE (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
46 2021-06-21 61.37 GB Nobody.2021.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1 MTeam.iso
47 2021-06-17 27.23 GB Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.UHD.BluRay.HDR.x265.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
48 2021-06-10 14.97 GB Godzilla.vs.Kong.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x264 CHD.mkv
49 2021-06-10 7.73 GB Godzilla.vs.Kong.2021.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv
50 2021-06-04 13.15 GB Shock.Wave.2.2020.BluRay.1080p.TrueHD7.1.x265.10bit CHD.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last