Tìm kiếm : Unix Thấy 40 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 Show 1 - 20 of 40

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2017-06-09 7.13 KB SQUARE ENIX.rar
2 2019-03-26 254.84 KB Giáo trình unix.pdf
(tailieu_phim_4share)
3 2011-02-02 5.13 MB CRC Press Unix Administration.zip
(admin1)
4 2019-03-26 249.06 KB Tổng quan về UNIX.docx
(tailieu_phim_4share)
Giới thiệu tổng quan về Unix
5 2019-03-26 252.11 KB Hệ Điều Hành UNIX.docx
(tailieu_phim_4share)
UNIX là một hệ điều hành phổ biến, trước đây chúng được sử dụng trong các minicomputer và các workstation trong các công sở nghiên cứu khoa học. Ngày nay UNIX đã trở thành hệ điều hành được dùng cho cả máy tính cá nhân và phục vụ công việc kinh doanh
6 2019-03-26 1.07 MB ICE42 TH Unix 1.pdf
(tailieu_phim_4share)
7 2019-03-26 741.94 KB Tông quan về Unix.pdf
(tailieu_phim_4share)
8 2011-02-02 2.48 MB PH Unix Systems Programming.zip
(admin1)
9 2011-02-02 6.82 MB Peachpit Press UNIX 3rd.zip
(admin1)
10 2011-02-02 24.96 MB O'Reilly Unix Text Processing.zip
(admin1)
11 2011-02-02 2.19 MB O'Reilly UNIX Power Tools 3rd.zip
(admin1)
12 2011-02-02 2.31 MB O'Reilly UNIX Backup and Recovery.zip
(admin1)
13 2011-02-02 1.48 MB AW The Art of Unix Programming.zip
(admin1)
14 2011-02-02 1.28 MB Apress Automating UNIX and Linux Administration.zip
(admin1)
15 2019-03-26 107.50 KB Giáo trình Hệ Điều Hành UNIX.ppt
(tailieu_phim_4share)
Giáo trình Hệ Điều Hành UNIX
16 2019-03-26 1.04 MB O'Reilly UNIX for Oracle DBAs Pocket.pdf
(tailieu_phim_4share)
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
17 2019-03-26 1.09 MB O'Reilly Learning the UNIX Operating System.pdf
(tailieu_phim_4share)
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
18 2018-09-02 467.74 MB com.square enix.android googleplay.FFVI.zip
19 2013-02-17 61.35 MB Fire up! Project by .#Enix.HD.rar
20 2011-02-02 1.43 MB Digital Press UNIX for OpenVMS Users 3rd.zip
(admin1)

1 2 Show 1 - 20 of 40