Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'unix': 44 (44) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 249.06 KB Tổng quan về UNIX.docx
Giới thiệu tổng quan về Unix
2 2019-03-26 2.35 MB Ôn thi CPA 2009 môn Tin học Phần 1.pdf
Chuyên đề 7 Tin học PHẦN I - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1. Khái niệm về hệ điều hành Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất cho máy tính điện tử có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động cơ sở của máy tính, giúp phần mềm của người sử dụng có thể chạy được trên
3 2019-03-26 254.84 KB Giáo trình unix.pdf
4 2019-03-26 2.83 MB An toàn thông tin trên mạng.rtf
Thuật ngữ Firewall có nguồn gốc từ một kỹ thuật thiết kế trong xây dựng để ngăn chặn, hạn chế hoả hoạn. Trong công nghệ mạng thông tin, Firewall là một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng để chống sự truy cập trái phép nhằm bảo vệ các nguồn thông
5 2019-03-26 1.55 MB Giáo trình Hệ điều hành Unix Linux.pdf
6 2019-03-26 1.07 MB ICE42 TH Unix 1.pdf
7 2019-03-26 179.94 KB Tìm hiểu MD5 và các giải thuật mã hóa.pdf
MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một hàm băm để mã hóa với giá trị băm là 128bit. Từng được xem là một chuẩn trên Internet, MD5 đã được sữ dụng rông rải trong các chương trình an ninh mạng, và cũng thường được dùng để kiểm tra tính nguyên vẹn của tập
8 2019-03-26 1.87 MB Ky thuat lap trinh UNIX 2 2V guiSV.pdf
9 2019-03-26 5.61 MB O'Reilly Unix Backup and Recovery From The O'Reilly Anthology.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
10 2019-03-26 1.04 MB O'Reilly UNIX for Oracle DBAs Pocket.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
11 2019-03-26 1.09 MB O'Reilly Learning the UNIX Operating System.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
12 2019-03-26 21.63 MB Mac OS X Lion All in One For Dummies.pdf
Whether you're new to Mac or a longtime Mac-thusiast, you've come to the right place. OS X Lion is no pussycat when it comes to features and power, and this handy guide gives you a whisker-to-tail view of your Lion and how to get it to do your bidding.
13 2019-03-26 344.13 KB Ngôn ngữ lập trình C.docx
Tin học là một ngành khoa học mũi nhọn phát triển hết sức nhanh chóng trong vài chục năm lại đây và ngày càng mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Ngôn ngữ lập trình là một loại công cụ giúp con người thể
14 2019-03-26 991.30 KB Bash giude for beginners.pdf
Everybody working on a UNIX or UNIX-like system who wants to make life easier on themselves, power users and sysadmins alike, can benefit from reading this book. Readers who already have a grasp of working the system using the command line will learn
15 2019-03-26 2.64 MB LabVIEW Basics I.pdf
This course manual teaches you how to use LabVIEW to develop test and measurement, data acquisition, instrument control, datalogging, measurement analysis, and report generation applications. This course manual assumes that you are familiar with Windows,
16 2019-03-26 107.50 KB Giáo trình Hệ Điều Hành UNIX.ppt
Giáo trình Hệ Điều Hành UNIX
17 2019-03-26 741.94 KB Tông quan về Unix.pdf
18 2019-03-26 54.00 KB Hacking For Newbies.doc
Made on August 19, 1997. Introduction - OK, this file is intended solely for people who know very little about hacking, and when I say very little I mean very little. Now, for those of you jumping happily around and screaming "Finally,
19 2019-03-26 7.61 MB Lpi Linux Certification In A Nutshell.pdf
You may not have heard of the Linux Professional Institute (LPI) or its professional certifications, but they're becoming an important part of proving professional competence in the Linux operating system. That aside, LPI Linux Certification in a Nutshell
20 2019-03-26 252.11 KB Hệ Điều Hành UNIX.docx
UNIX là một hệ điều hành phổ biến, trước đây chúng được sử dụng trong các minicomputer và các workstation trong các công sở nghiên cứu khoa học. Ngày nay UNIX đã trở thành hệ điều hành được dùng cho cả máy tính cá nhân và phục vụ công việc kinh doanh
21 2019-03-26 3.38 MB ky thuat hack.doc
  hướng dẫn sendmail nặc danh với Anonym Mailer 2.0 hướng dẫn sử dụng phần mềm aiepr hướng dẫn sử dụng trojan barok hướng dẫn sử dụng phần mềm revelation hướng dẫn sử dụng keylogger 5.04 hướng dẫn sử dụng bommail demo hướng dẫn sử dụng
22 2019-03-26 173.73 KB Hình thức thanh toán trong thương mại điện tử (Phần 2).pdf
Các bộ xử lý giao dịch ICVerify, được sát nhập với CyberCash vào tháng 5 năm 1998, là một trong các doanh nghiệp trong làn sóng mới của thương mại trên Internet. Bộ xử lý giao
23 2014-01-13 3.42 MB Python for Unix and Linux System Administration (2008).pdf
24 2011-02-02 16.64 MB SAS SAS 9.1 Companion for UNIX Environments.zip
25 2011-02-02 5.68 MB Sams Oracle DBA on Unix and Linux.zip
26 2011-02-02 2.48 MB PH Unix Systems Programming.zip
27 2011-02-02 6.82 MB Peachpit Press UNIX 3rd.zip
28 2011-02-02 24.96 MB O'Reilly Unix Text Processing.zip
29 2011-02-02 2.19 MB O'Reilly UNIX Power Tools 3rd.zip
30 2011-02-02 566.39 KB O'Reilly Unix for Oracle DBAs Pocket Reference.zip
31 2011-02-02 2.31 MB O'Reilly UNIX Backup and Recovery.zip
32 2011-02-02 29.17 MB O'Reilly The Unix CD Bookshelf 3.0.zip
33 2011-02-02 2.51 MB O'Reilly Mac OS X Panther for Unix Geeks.zip
34 2011-02-02 1.69 MB O'Reilly Learning Unix for Mac OS X Panther.zip
35 2011-02-02 3.05 MB O'Reilly Learning the Unix Operating System 5th.zip
36 2011-02-02 10.33 MB MH UNIX System Administration A Beginner's Guide.zip
37 2011-02-02 1.90 MB MH HackNotes Linux and Unix Security Portable Reference.zip
38 2011-02-02 1.43 MB Digital Press UNIX for OpenVMS Users 3rd.zip
39 2011-02-02 5.13 MB CRC Press Unix Administration.zip
40 2011-02-02 5.38 MB AW UNIX Network Programming Vol 1 3rd.zip
41 2011-02-02 1.48 MB AW The Art of Unix Programming.zip
42 2011-02-02 428.29 KB AW Korn Shell Unix and Linux Programming Manual 3rd.zip
43 2011-02-02 3.18 MB AW Advanced Programming in the UNIX Environment 2nd.zip
44 2011-02-02 1.28 MB Apress Automating UNIX and Linux Administration.zip

First | Prev | [1] | Next | Last