Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'vc1': 95 (95) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-10-23 20.45 GB O.Brother.Where.Art.Thou.2000.1080p.Blu ray.REMUX.VC1.DTS HS.MA.5.1 STiTeLkCiP.mkv
2 2020-11-13 29.60 GB Hard Target 2016 ViE 1080p BluRay REMUX VC1 DTS HDMA 5.1 TVS[TM Việt Sub] Zero..mkv
3 2020-11-12 24.05 GB Hard Target 1993 ViE 1080p BluRay REMUX VC1 DTS HDMA 5.1 TVS[TM Việt Sub] Zero..mkv
4 2020-07-18 16.34 GB Edge Of Darkness 2010 1080p Blu ray Remux VC1 DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
5 2019-12-31 26.59 GB Barton.Fink.1991.1080p.BluRay.REMUX.VC1.DTS HD.MA.2.0 Uralmix.mkv
/Seeding Thuvienaz/Barton.Fink.1991.1080p.BluRay.REMUX.VC1.DTS-HD.MA.2.0-Uralmix.mkv /
6 2019-06-06 12.66 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E09.Shallow.Seas.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E09.Shallow.Seas.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes,
7 2019-06-06 11.68 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E11.Ocean.Deep.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E11.Ocean.Deep.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes,
8 2019-06-06 12.35 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E10.Seasonal.Forests.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E10.Seasonal.Forests.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes,
9 2019-06-06 11.32 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E01.From.Pole.To.Pole.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E01.From.Pole.To.Pole.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes,
10 2019-06-06 12.10 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E02.Mountains.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E02.Mountains.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes,
11 2019-06-06 12.82 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E03.Fresh.Water.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E03.Fresh.Water.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes,
12 2019-06-06 12.82 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E04..s.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E04.Caves.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes, five
13 2019-06-06 12.67 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E05.Deserts.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E05.Deserts.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes, five
14 2019-06-06 12.40 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E06.Ice.Worlds.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E06.Ice.Worlds.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes,
15 2019-06-06 12.83 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E07.Great.Plains.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E07.Great.Plains.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes,
16 2019-06-06 11.94 GB BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E08.Jungles.1080i.Bluray.VC1.DTS HD.HR.5.1 VAV.mkv
/Bộ sưu tập/Bo Suu Tap Phim Khoa Hoc Thuyet Minh/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV/BBC.Planet.Earth.2006.ViE.E08.Jungles.1080i.Bluray.VC1.DTS-HD.HR.5.1-VAV.mkv / Hành Tinh Trái Đất (2007) | Emmy Award-winning, 11 episodes, five
17 2019-02-06 30.35 GB King Kong 2005 Extended 1080p BluRay REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
18 2018-12-31 1.75 MB Mr. Bean 1997 1080p Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
19 2018-11-06 21.99 GB Mr. Bean 1997 1080p Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
20 2018-10-25 669.25 KB QD vc1.pdf
21 2018-09-08 18.80 GB The Scorpion King 2002 Bluray REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
22 2018-09-08 16.82 GB The Losers 2010 Bluray REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
23 2018-09-08 14.35 GB Taxi 4 2007 Bluray Remux 1080p VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
24 2018-09-08 29.50 GB Scarface 1983 Bluray REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
25 2018-09-07 18.90 GB Ong Bak 2 2008 1080p Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
26 2018-09-06 1.76 MB Miami Vice 2006 Bluray REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
27 2018-09-06 1.76 MB Crows Zero 2007 1080p Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
28 2018-09-06 18.13 GB A Nightmare on Elm Street 2010 1080p BluRay REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.comi.m2ts
29 2018-09-05 1.78 MB The Shawshank Redemption 1994 1080p Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
30 2018-08-30 23.49 GB Harry Potter and the Half Blood Prince 2009 1080p Bluray REMUX VC1 True HD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
31 2018-07-21 1.77 MB 1408 2007 Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
32 2018-07-01 17.34 GB 1408 2007 Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
33 2018-04-26 1.77 MB Mamma Mia 2008 Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
34 2018-04-26 1.75 MB Hard Target 1993 1080p Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
35 2018-04-26 1.75 MB Pans Labyrinth 2006 Bluray REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.rar
36 2018-04-26 1.78 MB Get Smart 2008 1080p Bluray REMUX VC1 DD 5.1 Linkneverdie.com.rar
37 2018-04-26 1.79 MB The Change Up 2011 Unrated BluRay REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
38 2018-04-24 24.87 GB Hard Target 1993 1080p Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
39 2018-04-24 13.32 GB Get Smart 2008 1080p Bluray REMUX VC1 DD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
40 2018-04-22 28.84 GB Pan's Labyrinth 2006 Bluray REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 7.1 Linkneverdie.com.m2ts
41 2018-04-22 18.66 GB The Change Up 2011 Unrated BluRay REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
42 2018-04-20 22.77 GB Mamma Mia 2008 Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
43 2018-03-15 1.76 MB Devil 2010 Bluray REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
44 2018-03-10 16.30 GB Devil 2010 Bluray REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
45 2018-03-04 1.77 MB Sherlock Holmes 2009 Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
46 2018-03-01 21.34 GB Sherlock Holmes 2009 Bluray REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
47 2018-02-12 1.76 MB The Spy Next Door 2010 BluRay REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
48 2018-02-11 18.08 GB The Spy Next Door 2010 BluRay REMUX VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
49 2018-02-09 1.75 MB The Scorpion King 2002 Bluray REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
50 2018-02-09 1.76 MB The Losers 2010 Bluray REMUX 1080p VC1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar

First | Prev | [1] 2 | Next | Last