Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'viet': 3081 (3081) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-11-26 23.89 GB Blood Vessel 20191080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Sub Viet).mkv
2 2020-11-25 20.51 GB Greenland 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
3 2020-11-25 13.08 GB Greenland.2020.1080p.BluRay.DTS.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
4 2020-11-25 14.76 GB Greenland.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
5 2020-11-25 5.97 GB Greenland.2020.720p.BluRay.DD5.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
6 2020-11-25 7.23 GB Greenland.2020.720p.BluRay.DTS.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
7 2020-11-25 20.51 GB Greenland 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
8 2020-11-24 8.42 GB The Outpost 2020 ViE 1080p AMZN WEB DL DDP5.1 x264 NTG (Thuyet Minh Sub Viet) Zero..mkv
9 2020-11-23 6.80 GB Jiu.Jitsu.2020.1080p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.H.264 NTG Sub Viet Mux San.mkv
10 2020-11-23 3.00 GB Unhinged.2020.mHD.BluRay.DTS ES.x264 3CT Sub Viet Mux San.mkv
11 2020-11-21 58.02 GB Ne Zha 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR TrueHD Atmos...
12 2020-11-21 33.88 GB Ne.Zha.2019.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
13 2020-11-21 10.46 GB Ne Zha zhi mo tong jiang shi 2019 ViE 1080p UHD BluRay DTS HD...
14 2020-11-21 14.99 GB Ne.Zha.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS HD MA.5.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
15 2020-11-20 7.63 GB Ne.Zha.2019.ViE.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
16 2020-11-20 9.35 GB Greenland 2020 1080p WEB DL DTS ES Matrix 6.1 H.264 NTG Sub Viet Mux San.mkv
17 2020-11-20 3.21 GB Ne.Zha.2019.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 TRiM Sub Viet Thuyet Minh.mkv
18 2020-11-20 13.57 GB Train.to.Busan.2.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
19 2020-11-20 13.89 GB Train.to.Busan.2.2020.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
20 2020-11-20 6.20 GB Train.to.Busan.2.2020.720p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
21 2020-11-17 22.02 GB Rescue Under Fire 2017 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 7.1 MBH...
22 2020-11-16 10.09 GB The.New.Mutants.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
23 2020-11-16 11.13 GB The.New.Mutants.2020.1080p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
24 2020-11-16 12.47 GB The.New.Mutants.2020.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
25 2020-11-16 6.01 GB The.New.Mutants.2020.720p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
26 2020-11-16 6.43 GB The.New.Mutants.2020.ViE.720p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
27 2020-11-16 50.57 GB The New Mutants 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HDR HEVC TrueHD...
28 2020-11-16 20.73 GB The New Mutants 2020 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265 HQMUX Sub Viet Mux San.mkv
29 2020-11-16 25.06 GB The New Mutants 2020 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR...
30 2020-11-16 28.61 GB The New Mutants 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
31 2020-11-16 14.57 GB The New Mutants 2020 1080p UHD BluRay DTS HD MA 7.1 x264 LoRD Sub Viet Mux San.mkv
32 2020-11-16 17.90 GB The New Mutants 2020 ViE 1080p UHD BluRay DTS HD MA 7.1 x264 LoRD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
33 2020-11-16 6.09 GB The New Mutants 2020 ViE 720p BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
34 2020-11-16 7.65 GB The New Mutants 2020 ViE 720p BluRay DTS ES 6.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
35 2020-11-16 2.89 GB The New Mutants 2020 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
36 2020-11-16 3.46 GB The New Mutants 2020 ViE mHD BluRay DTS ES 6.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
37 2020-11-14 12.21 GB Pinocchio 2019 ViE 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 x264 BdC (Thuyet Minh Sub Viet) Zero..mkv
38 2020-11-14 28.01 GB I See You 2019 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet)+Zero..mkv
39 2020-11-13 12.03 GB Unhinged.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
40 2020-11-13 6.96 GB Unhinged.2020.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
41 2020-11-13 10.47 GB Unhinged.2020.1080p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
42 2020-11-13 24.37 GB Unhinged.2020.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
43 2020-11-13 11.98 GB Unhinged.2020.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
44 2020-11-13 4.75 GB Unhinged.2020.720p.BluRay.DD5.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
45 2020-11-13 5.70 GB Unhinged.2020.720p.BluRay.DTS ES.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
46 2020-11-13 3.55 GB Unhinged.2020.mHD.BluRay.DTS ES.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
47 2020-11-13 2.60 GB Unhinged.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
48 2020-11-12 17.81 GB The.Doorman.2020.1080p.Blu Ray.Remux.AVC.TrueHD.5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
49 2020-11-12 13.99 GB The Doorman 2020 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
50 2020-11-12 11.68 GB The Doorman 2020 1080p BluRay DTS ES x264 HDT Sub Viet Mux san.mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X