Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'wdm': 15 (15) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.37 MB Đồ án Nguyên lý ghép kênh quang theo bước sóng WDM.pdf
2 2019-03-26 1.39 MB D WDM.pdf
3 2019-03-26 16.59 MB Hệ Thống Quang Truyền Dẫn .pdf
Trong giai đoạn hiện nay kỹ thuật ghép kênh phân chia theo bước sóng WDM là một giải pháp được lựa chọn để cung cấp một cơ sở hạ tàng mạng nhanh hơn nhằm đáp ứng sự phát triển bùng nổ của Internet
4 2019-03-26 1.99 MB Công nghệ ghép kênh quang theo bước sóng WDM.docx
Báo cáo tổng kết một phần kiến thức Khoa học Công nghệ về chuyên ngành Điện tử Viễn thông, trình bày về công nghệ mới: công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang WDM (Wavelength Division Multiplexing) và các ứng dụng của nó trong việc phát triển mạng thông
5 2019-03-26 9.76 MB Optical Wdm Networks Principles And Practice.pdf
6 2019-03-26 8.06 MB IP over WDM.pdf
7 2019-03-26 9.00 MB Cambridge University Press Survivability and Traffic Grooming...
8 2019-03-26 1.70 MB Deploying and Managing IP over WDM Networks.pdf
9 2018-08-19 24.86 MB Card Audio SinhVienIT.Net WDM R192.exe
10 2018-02-05 30.50 MB wdm r274.exe
11 2016-08-04 24.86 MB SinhVienIT.Net WDM R192.exe
12 2015-09-08 30.50 MB WDM R274.exe
13 2015-08-02 30.60 MB WDM R273.zip
14 2015-06-28 45.56 KB Creative AudioPCI (ES1371,ES1373) (WDM) 6.0.0000.0.zip
15 2015-06-26 30.50 MB 0001 WDM R274.exe

First | Prev | [1] | Next | Last