Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'windows7': 98 (98) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-08-07 3.73 GB TienIchMayTinh.Net Windows7 x86NoSoft.rar
2 2020-08-07 5.08 GB TienIchMayTinh.Net Windows7 UEFI.x64.NoSoft.rar
3 2020-08-07 5.23 GB TienIchMayTinh.Net Windows7 x64.NoSoft.rar
4 2020-03-09 13.32 MB ALL WORKING ACTIVATORS Windows7.rar
5 2019-11-09 701.35 MB TienIchMayTinh.Net Windows7.Lite.VN.One SP1.rar
6 2019-09-13 5.27 GB Windows7 pro.iso
7 2019-08-17 2.60 MB Windows7 USB DVD tool.exe
8 2019-03-26 2.43 MB WINDOWS7 Guidebook.pdf
9 2019-03-26 1.10 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 2 2(CẤP ĐỘ ADVANCED).pdf
LEVEL 2 - LAB 2: WINDOWS 7 FIREWALL I. GIỚI THIỆU Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện cấu hình một số tính năng của Windows 7 Firewall Các bước thực hiện: A. Khảo sát Windows
10 2019-03-26 1.12 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 3 2(CẤP ĐỘ EXPERT).pdf
LEVEL 3 - LAB 2: BRANCHCACHE I. GIỚI THIỆU Đối với một hê thống mạng công ty có nhiều chi nhánh, các user tại văn phòng chi nhánh thường xuyên truy cập dữ liệu đến các Server tại trụ sở chính thông qua đường truyền
11 2019-03-26 2.76 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 3 3(CẤP ĐỘ EXPERT).pdf
LEVEL 3 - LAB 3: VPN RECONNECT I. GIỚI THIỆU VPN Reconnect là một tính năng kết nối VPN mới được phát triển trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Thông thường khi thực hiện kết nối VPN qua internet,
12 2019-03-26 3.73 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 1 4(CẤP ĐỘ BEGINNER).pdf
LEVEL 1 - LAB 4: INTERNET EXPLORER 8 I. GIỚI THIỆU Windows 7 tích hợp trình duyệt Internet Explorer 8. Bài lab thử nghiệm cấu hình một số tính năng nổi bật của trình duyệt này. Các bước thực hiện:
13 2019-03-26 1.51 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 2 4(CẤP ĐỘ ADVANCED).pdf
LEVEL 2 - LAB 4: CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG (WINDOWS 7 UNATTENDED SETUP)I. GIỚI THIỆUBài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7Các bước thực hiện:A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7 1. Cài đặt Windows
14 2019-03-26 1.63 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 2 1(CẤP ĐỘ ADVANCED).pdf
LEVEL 2 - LAB 1: NGĂN CHẶN DÙNG PHẦN MỀM TRÊN WINDOWS 7 I. GIỚI THIỆU Bài lab triển khai: Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện các thao tác cấu hình ngăn chặn người dùng sử dụng một số phần mềm.
15 2019-03-26 3.12 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 1 1(CẤP ĐỘ BEGINNER).pdf
LEVEL 1 - LAB 1: WINDOWS 7 INSTALL - MIGRATE - UPGRADE I. GIỚI THIỆU Bài lab triển khai: - Cài đặt mới (clean installation) Windows 7. - Chuyển dữ liệu người dùng từ một máy Windows 7 sang
16 2019-03-26 1.09 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 1 2(CẤP ĐỘ BEGINNER).pdf
LEVEL 1 - LAB 2: WINDOWS 7 USER ACCOUNT CONTROL I. GIỚI THIỆU Bài lab triển khai trên một máy Windows 7 với mục tiêu khảo sát và thử nghiệm một số thông số liên quan đến cơ chế User Account Control (UAC)
17 2019-03-26 1.42 MB Bộ tài liệu WINDOWS7 phần 1 3(CẤP ĐỘ BEGINNER).pdf
LEVEL 1 - LAB 3: WINDOWS 7 BITLOCKER I. GIỚI THIỆU BitLocker là một tính năng tích hợp của Windows 7 có khả năng tăng cường bảo mật dữ liệu bằng cách mã hóa dữ liệu trên các phương tiên lưu trữ (hard disk drive, USB
18 2019-02-28 1.25 MB Thuthuattienich.com active windows7.rar
19 2019-02-14 1.06 MB Active Windows7 v3.1.0.zip
20 2019-01-24 1.10 MB Active Windows7 v3.2.0 by Truong Huynh.zip
21 2018-12-12 1.06 MB Active Windows7 v3.0.0 by Truong Huynh.zip
22 2018-12-12 1.06 MB Active Windows7 v3.1.0 by Truong Huynh.zip
23 2018-11-20 72.10 KB Active Windows7 v1.0.0 by Duy Phuc.zip
24 2018-11-20 815.15 KB Active Windows7 v2.0.0 by Truong Huynh.zip
25 2018-10-16 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe
26 2018-06-22 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe
27 2018-06-14 2.54 MB Win10.Vn Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.rar
28 2018-06-13 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe
29 2018-02-24 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe
30 2017-10-26 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe
31 2017-09-22 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US 2 new.exe
32 2017-09-22 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe
33 2017-09-02 655.69 MB Windows7 Super Lite by Khatmau sr.iso
34 2017-08-13 2.72 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe
35 2017-03-27 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe
36 2017-02-24 3.67 KB FMIS FixFont Windows7 8.reg
37 2017-02-21 1.25 MB Thuthuattienich.com active windows7.rar
38 2017-01-13 1.25 MB Thuthuattienich.com active windows7.rar
39 2016-11-21 3.54 MB Turbo Pascal 7 for Windows7 8 8.1[32bit 64bit] by TechApple.Net.exe
40 2016-10-25 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe
41 2016-10-11 2.54 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.rar
42 2016-09-14 2.54 MB Windows7 USB DVD tool.zip
43 2016-08-08 1.25 MB Thuthuattienich.com active windows7.rar
44 2016-08-03 1.25 MB Thuthuattienich.com active windows7.rar
45 2016-06-29 2.60 MB Windows7 USB DVD tool.exe
46 2016-06-26 2.60 MB Windows7 USB DVD tool.exe
47 2016-06-02 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe
48 2016-03-12 1.25 MB Thuthuattienich.com active windows7.rar
49 2016-03-04 2.54 MB Windows7 USB DVD Tool.rar
50 2016-03-03 2.60 MB Windows7 USB DVD Download Tool Installer en US.exe

First | Prev | [1] 2 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X