Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'widow': 91 (91) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-11-26 24.64 GB Black.Widow.2021.1080p.IMAX.BluRay.TrueHD.Atmos7.1.x264 NOGROUP.mkv
2 2021-11-26 13.80 GB Black.Widow.2021.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
3 2021-11-16 24.80 GB Black.Widow.2021.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.x265.10bit.HDR.DTS HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos SWTYBLZ.mkv
4 2021-11-16 7.52 GB Black.Widow.2021.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 MZABI.mkv
5 2021-09-19 4.13 GB Black.Widow.2021.ViE.Hybrid.IMAX.Edition.mHD.BluRay.DDP.5.1....
6 2021-09-19 4.23 GB Black.Widow.2021.IMAX.Edition.mHD.BluRay.DTS ES.6.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
7 2021-09-19 5.64 GB Black.Widow.2021.ViE.IMAX.Edition.mHD.BluRay.DTS ES.6.1.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
8 2021-09-19 3.53 GB Black.Widow.2021.Hybrid.IMAX.Edition.mHD.BluRay.DDP.5.1.Atmos.x264 HDT Sub Viet PDV Mux San.mkv
9 2021-09-18 44.23 GB Black Widow 2021 IMAX Edition 1080p 3D JPN Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 3DTorrents.iso
10 2021-09-14 353.88 KB Black.Widow.2021.1080p.BluRay.DDP7.1.x264 DON Vietnamese PDV...
11 2021-09-13 13.80 GB Black.Widow.2021.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 DON.mkv
12 2021-09-13 17.03 GB Black Widow (2021) 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264 DON Sub Viet Mux San.mkv
13 2021-09-13 3.79 GB Black.Widow.2021.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 c0kE.mkv
14 2021-09-13 17.42 GB Black.Widow.2021.1080p.UHD.BluRay.DTS ES.6.1.DoVi.x265 NCmt Sub Viet Mux San.mkv
15 2021-09-13 20.07 GB Black.Widow.2021.1080p.UHD.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.DoVi.x265 NCmt Sub Viet Mux San.mkv
16 2021-09-11 25.35 GB Black.Widow.2021.2160p.UHD.BluRay.HDR.x265.Atmos.TrueHD7.1 HDChina.mkv
17 2021-09-10 54.89 GB Black Widow 2021 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 MAXAGAZ.iso
18 2021-09-10 47.85 GB Black Widow 2021 2160p UHD Blu ray Remux HDR HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
19 2021-09-10 53.10 GB Black Widow 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HDR HEVC TrueHD...
20 2021-09-10 52.54 GB Black Widow 2021 ViE 2160p UHD BluRay Remux HEVC TrueHD 7.1 HDR MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
21 2021-09-10 32.93 GB Black.Widow.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
22 2021-09-10 17.28 GB Black.Widow.2021.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
23 2021-09-10 22.49 GB Black.Widow.2021.2160p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.HDR.x265 CHD Sub Viet Mux San.mkv
24 2021-09-10 27.75 GB Black.Widow.2021.ViE.2160p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.HDR.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
25 2021-09-09 41.97 GB Black Widow 2021 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 BHD.iso
26 2021-09-09 3.79 GB Black.Widow.2021.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 c0kE.mkv
27 2021-09-09 5.41 GB Black.Widow.2021.ViE.mHD.BluRay.DTS ES.6.1.x264 c0kE Sub Viet Thuyet Minh.mkv
28 2021-09-07 10.26 GB Black.Widow.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x265.10bit NoGroup (Sub Viet).mkv
29 2021-09-07 14.39 GB Black.Widow.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x265.10bit NoGroup (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
30 2021-09-07 14.74 GB Black.Widow.2021.BluRay.1080p.DTS HD.MA.7.1.x264 MTeam.mkv
31 2021-09-07 18.50 GB Black.Widow.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x264 CHD.mkv
32 2021-09-07 10.91 GB Black.Widow.2021.BluRay.1080p.DTS HDMA7.1.x265.10bit CHD.mkv
33 2021-09-07 33.57 GB Black.Widow.2021.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
34 2021-09-06 38.82 GB Black.Widow.2021.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
35 2021-09-06 14.05 GB Black.Widow.2021.1080p.BluRay.DD+7.1.x264 iFT.mkv
36 2021-09-06 14.65 GB Black.Widow.2021.1080p.BluRay.DDP7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
37 2021-09-06 14.62 GB Black.Widow.2021.1080p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
38 2021-09-06 17.91 GB Black.Widow.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
39 2021-09-06 16.63 GB Black.Widow.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
40 2021-09-06 23.17 GB Black.Widow.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
41 2021-09-06 17.91 GB Black.Widow.2021.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
42 2021-09-06 5.06 GB Black.Widow.2021.BluRay.720p.DTS.x264 MTeam.mkv
43 2021-09-06 7.77 GB Black.Widow.2021.ViE.720p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 NTb Sub Viet Thuyet Minh.mkv
44 2021-09-06 5.55 GB Black.Widow.2021.ViE.720p.BluRay.DD EX.5.1.x264 NTb Sub Viet Thuyet Minh.mkv
45 2021-09-06 6.36 GB Black.Widow.2021.720p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 NTb Sub Viet Mux San.mkv
46 2021-09-06 4.95 GB Black.Widow.2021.720p.BluRay.DD5.1.x264 NTb.mkv
47 2021-09-06 6.55 GB Black.Widow.2021.720p.Hybrid.BluRay.DDP.5.1.Atmos.x264 iFT.mkv
48 2021-09-06 7.97 GB Black.Widow.2021.720p.Hybrid.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Mux San.mkv
49 2021-09-06 9.98 GB Black.Widow.2021.ViE.720p.Hybrid.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
50 2021-09-06 2.63 GB Black.Widow.2021.BluRay.576p.x264.AC3 TFboys.mkv

First | Prev | [1] 2 | Next | Last