Trang chủ / Tìm kiếm : academic Thấy 57 Kết quả

STT Ngày Kích thước Tên file
1 2019-03-26 5.13 MB Academic Writing.pdf
2 2019-03-26 28.00 KB Academic verbs.doc
3 2019-03-26 38.50 KB Academic Reading Sample.doc
4 2019-03-26 688.00 KB Academic Writing in English.doc
  Many students wait until the last minute to write papers, hoping that the pressure of deadlines will force out well-organized facts and deep analysis directly onto the page. If you can write good  
5 2019-03-26 13.88 MB Academic Writing for IELTS.pdf
6 2015-01-13 2.54 MB Certificates and academic transcripts .pdf
7 2015-12-07 9.47 MB Effecttive Academic Writing 1.pdf
8 2016-07-02 5.15 MB Academic Vocabulary in Use.rar
9 2011-02-02 10.67 MB Kluwer Academic Scrambling Techniques for CDMA Communications.zip
10 2011-02-02 3.21 MB Academic Press Troubleshooting Optical Fiber Networks 2nd.zip
11 2019-03-26 529.71 KB Check Your English Vocabulary for Academic English.pdf
A range of activities to help students learn and revise the academic English vocabulary-essential for the study of any subject in a university-are featured in this workbook. Self-study exercises and practical classroom activities make it easy to refresh
12 2019-03-26 488.51 KB Oxford 570 Academic Words List meaning version.pdf
13 2019-03-26 207.35 KB Oxford 570 academic words list pdf version.pdf
14 2019-03-26 5.47 MB Academic Vocabulary in Use with answers [1577].pdf
Tài liệu hướng dẫn học các từ vựng academic rất hữu dụng với những bạn học tập tiếng anh chuyên ngành hoặc đang có ý định ôn thi IELTS.Tài liệu bao gồm 50 bài dễ học, mỗi bài dài 2 trang, có phần giải thích rõ ràng các từ mới ở trang trái và các bài tập
15 2019-03-26 560.66 KB Check Your Vocabulary for Academic English (3rd Edition).pdf
16 2019-03-26 8.18 MB Academic Press Introduction to CDMA Wireless Communications Sep 2007.pdf
17 2016-03-29 0.70 KB Artificial Academy 2.reg
18 2015-04-24 203.96 MB The Academy Tap01.mp4
/000 phim/Canh Sat(1)(1)/The Academy_Tap01.mp4 / Học Cảnh Hùng Tâm (2005) () | Văn đăng ký vào trường đào tạo cảnh sát vì niềm đam mê, trong khi Kiệt chỉ vì muốn ‘trả thù’ ông thầy Thắng của Học Viện Cảnh Sát. Hai người hai cá tính khác nhau
19 2011-02-02 8.50 MB KLUWER ACADEMIC Performance Enhancements in a Frequency Hopping GSM Network.zip
20 2020-07-03 434.50 KB Super Hero Academy 1.epub

1 2 3 Show 1 - 20 of 57