Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'careers': 23 (23) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 25.81 MB Oxford English for Careers Nursing 1 Teachers Resource Book.pdf
2 2019-03-26 48.78 MB Some Assembly Required for Graduates.pdf
Graduation is a landmark milestone in life. The thrill of launching a career can be exciting, but it can also feel very lonely. Some Assembly Required: A Networking Guide for Graduates is the fourth book in the series, and ideal book for any young professional.
3 2019-03-26 10.93 MB Advanced BlackBerry 6 Development.pdf
BlackBerry devices and applications are selling by the millions. As a BlackBerry developer, you need an advanced skill set to successfully exploit the most compelling features of the platform. This book will help you develop that skill set and teach you
4 2019-03-26 940.44 KB Gender discrimination in academic medical careers and how to manage it.pdf
PURPOSE: To evaluate the experience of gender discrimination among a limited sample of women in academic medicine, specifically, the role of discrimination in hindering careers, coping mechanisms, and perceptions of what institutions and leaders of academic
5 2019-03-26 1.36 MB Opportunities in Broadcasting Careers.pdf
6 2019-03-26 663.03 KB Vocabulary Workplace and Careers.pdf
7 2019-03-26 13.36 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
    Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí    
8 2019-03-26 13.41 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
    Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí    
9 2019-03-26 13.02 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
    Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí  
10 2019-03-26 18.30 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
  Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí    
11 2019-03-26 103.73 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 5.pdf
 IVP đã tài trợ hơn 200 công ty, với hơn 80 đợt IPO. • Doanh nhân-trong-chương trình cư trú có tổ chức hơn 26 người tham gia. nhân viên Số của các chuyên gia: sáu
12 2019-03-26 95.88 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 4.pdf
Các sự kiện chính • đầu tư trong giai đoạn đầu và chọn các công ty giai đoạn cuối. • Tập trung vào phần mềm ứng dụng, cơ sở hạ tầng CNTT, và dịch vụ cho phép các công ty công
13 2019-03-26 131.58 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 2.pdf
Lĩnh vực đầu tư hàng đầu cho VC vẫn khá ổn định trong 2 năm qua, với động lực công nghệ sinh học được thay viễn thông như các khu vực có vốn đầu tư lớn thứ hai sau khi phần mềm. "Cách để đạt được quyền
14 2019-03-26 130.59 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 1.pdf
Ấn phẩm này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ. Không có sao chép dưới bất kỳ hình thức nào được cho phép. Nó có thể không được sao chép, phân phối, lưu trữ trong
15 2019-03-26 124.71 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 8.pdf
Đó là lý do tại sao các đối tác sẽ cho phép và đến cộng tác để làm đề với giám sát (hoặc hỗ trợ, tùy thuộc vào quan điểm của bạn). Có rất nhiều cách
16 2019-03-26 129.59 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 7.pdf
công nghệ, và các doanh nghiệp. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của sự tích cực là phát hiện ra trang điểm cảm xúc và trí tuệ của người dân mà nhà đầu tư
17 2019-03-26 72.18 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 6.pdf
Tổng quan Intel Capital, cánh tay đầu tư của Tập đoàn Intel, đã phát triển thành một cường quốc về công nghệ The Firms Giai đoạn: đầu, giữa, cuối ngành công nghiệp tập trung: công nghệ thông
18 2019-03-26 23.05 KB Take This Career Quiz.pdf
This free topic will help you take a look at yourself. Take the quiz and see for yourself. You definitely want to register for this guide if you are thinking about changing careers.
19 2019-03-26 107.83 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 9.pdf
Quản lý đầu tư của họ là giai đoạn đầu tư mạo hiểm đôi khi có thể làm cho sự khác biệt giữa thành công và thất bại của một sự khởi đầu. Đầu tư mạo hiểm với nhiều năm kinh nghiệm và ổn
20 2019-03-26 238.40 KB The Analysis of Firms and Employees Part 4.pdf
Do Initial Conditions Persist between Firms? An Analysis of Firm-Entry Cohort Effects and Job Losers Using Matched Employer-Employee Data. 4.1 Introduction Economists have long been interested in how persistent the effects of short-term unexpected shocks
21 2019-03-26 617.90 KB MBA In A Day Chapter 14.pdf
Chapter 14. Quality Management Systems. For more than two decades “quality” and “quality management systems” have been leading buzzwords in the business world. Numerous consultants have built their careers around these topics,
22 2014-12-08 8.80 GB rld ts4.iso
//rld-ts4.iso / The Sims 4 – RELOADED (2014) |

 

Nội dung: The Sims 4 is the highly anticipated life simulation game that lets you play with life like never before. Control smarter Sims with unique appearances, personalities, behaviors,

23 2011-02-02 4.95 MB JIST Top 100 Computer and Technical Careers 3rd.zip

First | Prev | [1] | Next | Last