Tìm kiếm : careers Thấy 107 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 6 Show 1 - 20 of 107

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 663.03 KB Vocabulary Workplace and Careers.pdf
(tailieu_phim_4share)
2 2019-03-26 1.36 MB Opportunities in Broadcasting Careers.pdf
(tailieu_phim_4share)
3 2019-03-26 18.30 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí    
4 2019-03-26 13.36 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
(tailieu_phim_4share)
    Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí    
5 2019-03-26 13.41 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
(tailieu_phim_4share)
    Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí    
6 2019-03-26 13.02 MB Oxford English for Oil & Gas Careers.pdf
(tailieu_phim_4share)
    Sách học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí  
7 2019-03-26 23.05 KB Take This Career Quiz.pdf
(tailieu_phim_4share)
This free topic will help you take a look at yourself. Take the quiz and see for yourself. You definitely want to register for this guide if you are thinking about changing careers.
8 2019-03-26 131.58 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 2.pdf
(tailieu_phim_4share)
Lĩnh vực đầu tư hàng đầu cho VC vẫn khá ổn định trong 2 năm qua, với động lực công nghệ sinh học được thay viễn thông như các khu vực có vốn đầu tư lớn thứ hai sau khi phần mềm. "Cách để đạt được quyền
9 2019-03-26 95.88 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 4.pdf
(tailieu_phim_4share)
Các sự kiện chính • đầu tư trong giai đoạn đầu và chọn các công ty giai đoạn cuối. • Tập trung vào phần mềm ứng dụng, cơ sở hạ tầng CNTT, và dịch vụ cho phép các công ty công
10 2019-03-26 103.73 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 5.pdf
(tailieu_phim_4share)
 IVP đã tài trợ hơn 200 công ty, với hơn 80 đợt IPO. • Doanh nhân-trong-chương trình cư trú có tổ chức hơn 26 người tham gia. nhân viên Số của các chuyên gia: sáu
11 2019-03-26 72.18 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 6.pdf
(tailieu_phim_4share)
Tổng quan Intel Capital, cánh tay đầu tư của Tập đoàn Intel, đã phát triển thành một cường quốc về công nghệ The Firms Giai đoạn: đầu, giữa, cuối ngành công nghiệp tập trung: công nghệ thông
12 2019-03-26 129.59 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 7.pdf
(tailieu_phim_4share)
công nghệ, và các doanh nghiệp. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của sự tích cực là phát hiện ra trang điểm cảm xúc và trí tuệ của người dân mà nhà đầu tư
13 2019-03-26 124.71 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 8.pdf
(tailieu_phim_4share)
Đó là lý do tại sao các đối tác sẽ cho phép và đến cộng tác để làm đề với giám sát (hoặc hỗ trợ, tùy thuộc vào quan điểm của bạn). Có rất nhiều cách
14 2019-03-26 130.59 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 1.pdf
(tailieu_phim_4share)
Ấn phẩm này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ. Không có sao chép dưới bất kỳ hình thức nào được cho phép. Nó có thể không được sao chép, phân phối, lưu trữ trong
15 2019-03-26 107.83 KB Insider Guide Careers in Venture Capital PHẦN 9.pdf
(tailieu_phim_4share)
Quản lý đầu tư của họ là giai đoạn đầu tư mạo hiểm đôi khi có thể làm cho sự khác biệt giữa thành công và thất bại của một sự khởi đầu. Đầu tư mạo hiểm với nhiều năm kinh nghiệm và ổn
16 2011-02-02 4.95 MB JIST Top 100 Computer and Technical Careers 3rd.zip
(admin1)
17 2019-03-26 3.78 MB 57 corners.pdf
(tailieu_phim_4share)
18 2019-03-26 2.44 MB Your Successful Project Management Career.pdf
(tailieu_phim_4share)
Project management is a hot topic. It is a hot topic because projects are the nerve center of a company. It is where new products come from and it’s where profits are made or lost. In simplest terms, companies live or die based on the success of
19 2019-03-26 2.44 MB Your Successful Project Management Career.pdf
(tailieu_phim_4share)
Project management is a hot topic. It is a hot topic because projects are the nerve center of a company. It is where new products come from and it’s where profits are made or lost. In simplest terms, companies live or die based on the success of
20 2019-03-26 92.90 KB Choosing A New Career Path.pdf
(tailieu_phim_4share)
The Jane Doe in this story might be the receptionist at a busy medical office, or she might be the doctor. She might be the Division Manager for the number one seller of the number one brand of superior cogs. She might be the waitress at your favorite

1 2 3 4 5 6 Show 1 - 20 of 107