Tìm kiếm : dvd (đuôi file: doc) Thấy 17 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 Show 1 - 17 of 17

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 2.71 MB RICH DAD POOR DAD.doc
(tailieu_phim_4share)
2 2019-03-26 252.00 KB Cài windows vista không cần ổ DVD. .doc
(tailieu_phim_4share)
Theo như đại đa số người dùng thì có một nhận xét là windows vista khá đẹp và mong muốn sở hữu một bản windows vista để có thể chạy các ứng dụng trên nó là khá nhiều.
3 2013-07-10 42.50 KB Phieu Dvu.doc
(vuongmy91)
4 2019-03-26 1.47 MB Cài Windows 7 với những máy không có ổ DVD.doc
(tailieu_phim_4share)
Cài Windows 7 với những máy không có ổ DVD bằng cách sử dụng USB tạo boot
5 2016-06-26 24.00 KB Camera Hoan hon DVR.doc
6 2019-03-26 64.50 KB 260 Traodoi voi Banlanhdao dvi.doc
(tailieu_phim_4share)
7 2019-03-26 46.50 KB PHÂN BIỆT ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ (DVR) VỚI CARD...
(tailieu_phim_4share)
8 2019-03-26 81.50 KB 02 DD hop ly.doc
(tailieu_phim_4share)
9 2019-03-26 40.00 KB 300010 DD KHOAN VA XM.doc
(tailieu_phim_4share)
10 2019-03-26 40.00 KB 300010 DD KHOAN VA XM.doc
(tailieu_phim_4share)
11 2019-03-26 40.00 KB 300010 DD KHOAN VA XM.doc
(tailieu_phim_4share)
12 2019-03-26 91.00 KB 02 DD hop ly R.doc
(tailieu_phim_4share)
13 2019-03-26 1.23 MB Hoàn Thiện Công Tác Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và...
(tailieu_phim_4share)
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, cạnh tranh đang diễn ra ngày càng quyết liệt hơn. Do hạn chế về khả năng và nguồn lực nên các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững thì luôn luôn phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ
14 2019-03-26 26.00 KB Khái niệm hiệu quả kinh doanh của DNTM DV.doc
(tailieu_phim_4share)
Hiệu quả là 1 tương quan so sánh giữa kết quả đạt đc theo mục tiêu đã đc xác định với chi phí bỏ ra để đạt đc kết quả đó
15 2012-09-21 27.50 KB KH hoc tap va lam theo tam guong DD HCM.doc
16 2019-03-26 36.00 KB Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí của Dn TM DV.doc
(tailieu_phim_4share)
Trong trường hợp quy mô ổn định, khi bước vào 1 năm KD mới, Dn đã có những khoản chi phí cố định liên quan đến bảo hiểm, khấu hao tài sản cố định, đến quản trị DN
17 2019-03-26 924.00 KB Giới Thiệu Công Ty TNHH DV Vận Tải & Thương Mại Tre Xanh.doc
(tailieu_phim_4share)

1 Show 1 - 17 of 17