Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'i386': 28 (28) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-01-24 1.54 GB Vforum.vn i386.rar
2 2018-10-31 1.28 GB Ubuntu 1404 i386.zip
3 2018-06-22 163.87 KB dproto i386.so
4 2018-05-27 225.73 KB whblocker mm i386.so
5 2018-05-27 39.36 KB adminfreelook amxx i386.so
6 2018-05-26 859.86 KB metamod i386.so
7 2018-05-26 304.95 KB dproto i386.so
8 2017-12-11 1.28 MB gnuplot 4.0.0 14.el5.i386.rpm
9 2017-11-12 3.83 GB CentOS 5.11 i386 bin DVD 1of2.iso
10 2017-03-18 494.86 MB I386.rar
11 2017-03-16 99.78 MB i386.zip
12 2017-02-19 77.74 MB pfSense memstick 2.1 RELEASE i386.img.gz
13 2016-12-19 3.58 GB CentOS 6.8 i386 bin DVD1.iso
14 2016-12-07 594.34 MB I386.rar
15 2016-10-31 19.18 MB skype ubuntu precise 4.3.0.37 1 i386.deb
16 2016-10-31 45.15 MB teamviewer 11.0.67687 i386.deb
17 2016-09-04 67.81 MB pfSense memstick serial 2.2.3 RELEASE i386.img+usb.rar
18 2016-09-01 1.40 GB ubuntu 16.04 desktop i386.iso
19 2016-01-09 747.00 MB ubuntu 12.04.5 alternate i386.iso
20 2016-01-07 1,015.00 MB ubuntu 14.04.3 desktop i386.iso
21 2015-03-20 1.19 MB (I386)FONT FO.rar
22 2014-08-21 615.01 KB 366484 ENU i386 zip.exe
23 2014-07-04 970.00 MB ubuntu 14.04 desktop i386.iso
//Ubuntu-14.04-desktop-i386.iso / Hệ điều hành Ubuntu 14.04 |

Như các bạn đã biết, Ubuntu 14.04 LTS đã chính thức cập bến cho tất cả người dùng trên toàn thế giới. Nếu bạn là người muốn tìm hiểu về Ubuntu thì phiên bản sẽ này sẽ rất phù hợp với bạn.

24 2014-04-23 349.31 KB ultradefrag 4.4.0.bin.i386.exe
25 2013-01-29 494.90 MB I386.rar
26 2012-08-25 4.71 MB b1freearchiver current stable i386.deb
27 2012-05-22 74.05 KB htop 0.8.3 1.el5.rf.i386.rpm
28 2010-08-31 2.21 GB RHEL4.8 i386 AS DVD.iso

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X