Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'identifier': 3 (3) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-07-21 1,006.98 KB Vforum.vn dvd identifier 520.zip
2 2019-03-26 289.00 KB Các bước xây dựng mô hình CDM (Contual Data Model) bằng phần mềm PowerDesigner.doc
1/. Xác định và tạo các thực thể (Entity) và các thuộc tính của nó, cần phải xác định thuộc tính phân biệt identifier (thuộc tính khóa) 2/. Xác định và tạo
3 2016-01-17 1.07 MB Hash Identifier.exe

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X