Tìm kiếm : lkt Thấy 1071 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 54 Show 1 - 20 of 1071

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 88.50 KB slide lkt c5 5456.ppt.ppt
(tailieu_phim_4share)
  Chương 5: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG  KINH DOANH, THƯƠNG MẠII.KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG Ở VIỆT NAMII.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠIIII.HỢP ĐỒNG MUA BÁN  HÀNG HOÁIV.HỢP
2 2019-03-26 151.50 KB lkt cdn c1 7705.ppt.ppt
(tailieu_phim_4share)
  Luật du lịch quốc tế là hệ thống những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội có yếu tố nước ngoài liên quan đến hoạt động du lịchQuốc gia là chủ thể cơ bản của luật quôc tế.
3 2019-03-26 366.60 KB 04 lkt bai1 tr 1 14 8976.pdf.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Nội dung Pháp luật kinh tế trong nền kinh tếthị trường • Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh • Nội dung chính của pháp luật kinh tế• Nguồn của pháp luật kinh tế•
4 2019-03-26 10.50 KB lot.doc
(tailieu_phim_4share)
5 2022-07-26 16.89 MB LKMT.rar
(public_upload)
6 2018-12-29 433.50 MB lot.rar
(hungluen91)
7 2017-07-10 433.65 MB LMT.rar
8 2015-03-23 42.81 MB LKS.rar
(tavu94)
9 2014-05-10 23.00 KB ACL.pkt
10 2016-10-08 29.74 MB llt.mp4
(smithlvp)
11 2019-03-26 796.63 KB 06 lkt bai3 240909 tr 39 78 3061.pdf.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Trang bị cho học viên kiến thức về các yếu tố  cấu thành hợp  đồng và các  điều kiện  đểhợp đồng có hiệu lực • Giúp học viên hiểu được những vấn đề pháp  lý
12 2019-03-26 796.63 KB 06 lkt bai3 240909 tr 39 78 6402.pdf.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Mục tiêu của bài học: Trang bị cho học viên kiến thức về các yếu  tố  cấu thành hợp  đồng và các  điều kiện  đểhợp đồng có hiệu lực • Giúp học viên
13 2019-03-26 552.64 KB 05 lkt bai2 tr 15 38 210909 6107.pdf.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Khái niệm, các đặc trưng của doanh nghiệp • Khái niệm doanh nghiệp • Các đặc trưng pháp lý của doanh nghiệp • Phân loại doanh nghiệp • Các loại hình
14 2019-03-26 13.80 KB bai nlkt.docx
(tailieu_phim_4share)
15 2018-04-11 846.86 KB list tkt.rar
(voicon8287)
16 2015-11-01 388.07 MB Da lat.rar
17 2019-03-26 741.48 KB 07 bai 4 lkt 230909 tr 79 116 3975.pdf.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Nội dung • Cơ sở lý thuyết của pháp luật cạnh tranh • Các khái niệm kinh tế cơ bản liên quan đến Luật Cạnh tranh • Vi phạm pháp luật cạnh tranh và trách nhiệm
18 2015-09-02 9.28 MB Thuan Tinh Nha Dau Hoa Lat Lat Hoan 723ED74C.prc
(vanvude)
19 2022-04-16 751.88 MB Anh Da Lat.rar
(den_pro1209)
20 2020-05-19 22.15 MB Đà Lạt Lisa.rar

1 2 3 4 5 ... 54 Show 1 - 20 of 1071