Tìm kiếm : managerial Thấy 11 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 Show 1 - 11 of 11

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.48 MB Managerial economics.pdf
Đơn vị này là về 1 2 3 4 5 6 7 8 Giới thiệu Kinh tế quản lý khái niệm chính trong Kinh tế vi mô Tối ưu hoá trong Properties phân tích kinh tế của Chức năng Mục tiêu và khả thi Bộ
2 2016-07-04 8.66 MB Managerial Accounting (9th Edition).rar
3 2019-03-26 4.37 MB BUSINESS ECONOMICS AND MANAGERIAL DECISION MAKING.pdf
The dominant model of the ¢rm in Western economies is the limited liability company owned by shareholders, but the form varies signi¢cantly between countries. In some countries the control rights of the owners are limited by powers given to
4 2019-03-26 731.96 KB Pages from Principles of Managerial Finance 2.pdf
5 2019-03-26 386.23 KB Managerial overload and elsevier organization design 5.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
6 2019-03-26 359.07 KB Managerial overload and elsevier organization design 7.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
7 2019-03-26 361.43 KB Managerial overload and elsevier organization design 4.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
8 2019-03-26 363.96 KB Managerial overload and elsevier organization design 3.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
9 2019-03-26 346.21 KB Managerial overload and elsevier organization design 1.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
10 2019-03-26 374.26 KB Managerial overload and elsevier organization design 2.pdf
Cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để xử lý các loại thay đổi tổ chức định kỳ mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với những người không liên quan đến việc chuyển đổi toàn bộ
11 2019-03-26 122.26 KB business economics and managerial decision making phần 1.pdf
Đó là bởi vì theo thời gian các tin tức về họ, mọi thứ sẽ thay đổi. • Sử dụng chỉ số S & P 500 Thứ Sáu quy tắc sáng 10:30. Đây là một quy luật thời gian định hướng. Xu hướng từ 10:30 sáng

1 Show 1 - 11 of 11