Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'nacl': 8 (8) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 237.15 KB ĐIỀU TRỊ SUY THẬN CẤP.pdf
Chẩn đoán sớm và loại trừ yếu tố gây tắc nghẽn là quan trọng nhất để điều trị STC. Sau khi giải quyết yếu tố gây tắc nghẽn bệnh nhân có thể có tình trạng đa niệu, gây mất nước và điện giải, cần phải bù trừ bằng dung dịch NaCl 0,45 %
2 2019-03-26 118.79 KB Trắc nghiệm Sự điện li.pdf
Câu 1: Trường hợp nào sau đây không dẫn điện ? A. NaCl nóng chảy. B. NaCl khan. A. Bản chất của chất điện li. C. Nhiệt độ của môi trường và
3 2019-03-26 72.91 KB Bài tập khuyết tật.pdf
    Bài tập khuyết tật 1. Viết công thức cấu tạo của BaTiO3: a/ 7% Ba2+ bị thay thế bằng Pb2+ và 5% Ti4+ bị thế bằng Zr4+ b/ 3% Ba2+ bị thay thế bằng Pb2+ và 2% Ti4+ bị thế bằng Zr4+ 2. Tinh thể FeO có cấu trúc
4 2019-03-26 296.58 KB Clorua natri.pdf
    Clorua natri, còn gọi là natri clorua, muối ăn, muối, muối mỏ, hay halua, là hợp chất hóa học với công thức hóa học NaCl. Clorua natri là muối chủ yếu tạo ra độ mặn trong các đại dương
5 2019-03-26 184.08 KB Xác định hàm lượng NaCl trong thực phẩm.pdf
      - Hút chính xác 5ml mẫu trong bình định mức, cho vào erlen 250ml - Tráng lại bằng nước cất - Nhỏ vào vài giọt PP1%. Chuẩn độ bằng NaOH 0,1N cho đến khi dung dịch có mầu
6 2019-03-26 413.89 KB Nguyên tố phi kim và hợp chất.pdf
  Nguyên tố phi kim và hợp chất Câu 1. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách. A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng
7 2019-03-26 245.50 KB Bài tập tự luận hóa 11 chuẩn và nâng cao.doc
  Bài tập tự luận hóa 11 chuẩn và nâng cao H2O , SO2 , Br2 , H2CO3 ,C2H6 , Ca(HCO3)2 , H2SO4 , NaClO , Mg(OH)2 , CuSO4 , C6H6 , C2H5OH , CH3COOH , C6H12O6 , CaO , CH3COONa . Những chất nào là chất điện li.
8 2018-03-26 3.44 MB nacl irt x86 64.nexe

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X