Trang Download Tổng hợp

Folder: Godzilla King of the Monsters 2019 - Chua Te Godzilla De Vuong Bat Tu

STT Name Size
1 Godzilla King of the Monsters 2019 720p BluRay DD-EX5.1 x264-LoRD.mkv 7.74 GB
2 Godzilla King of the Monsters 2019 720p BluRay DTS-ES x264-LoRD.mkv 8.49 GB
3 Godzilla King of the Monsters 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 29.74 GB
4 Godzilla King of the Monsters 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 61.47 GB
5 Godzilla King of the Monsters 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD.mkv 25.35 GB
6 Godzilla-King of the Monsters 2019 ViE 1080p BluRay DD5.1 x264-SPARKS.mkv 9.33 GB
7 Godzilla.II.King.of.the.Monsters.2019.1080p.BluRay.DD+7.1.x264-LoRD.mkv 16.77 GB
8 Godzilla.II.King.of.the.Monsters.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-LoRD.mkv 19.50 GB
9 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.1080p.BluRay.3Audio.TrueHD.Atmos.7.1.x264-MTeam.mkv 19.16 GB
10 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-CHD.mkv 13.54 GB
11 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.1080p.BluRay.DTS-HD.MA.7.1.x264-CHD.mkv 16.33 GB
12 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-CHD.mkv 15.58 GB
13 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-MTeam.mkv 17.59 GB
14 godzilla.king.of.the.monsters.2019.1080p.bluray.x264-sparks.mkv 8.74 GB
15 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.1080p.BluRay.x264-WiKi.mkv 13.18 GB
16 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR10+.x265-MGs.mkv 15.36 GB
17 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.3D.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA5.1-MTeam.iso 43.37 GB
18 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.720p.BluRay.DD-EX.5.1.x264-CRiSC.mkv 8.91 GB
19 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.720p.BluRay.DTS-ES.x264-CRiSC.mkv 9.71 GB
20 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.720p.BluRay.DTS-ES.x264-WiKi.mkv 7.16 GB
21 godzilla.king.of.the.monsters.2019.720p.bluray.x264-sparks.mkv 5.46 GB
22 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.720p.BluRay.x264-WiKi.mkv 6.00 GB
23 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.BluRay.1080p.AVC.Atmos.TrueHD7.1-MTeam.iso 44.03 GB
24 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM.mkv 3.24 GB
25 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.UHD.Blu-ray.2160p.TrueHD.Atmos7.1.x265.10bit-CHD.mkv 19.79 GB
26 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.Atmos.TrueHD7.1-MTeam.iso 64.16 GB
27 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-CHD.mkv 15.34 GB
28 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-CHD.mkv 21.69 GB
29 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.ViE.1080p.BluRay.TrueHD.Atmos.7.1.x264-MTeam.mkv 23.17 GB
30 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.ViE.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR10+.x265-MGs.mkv 16.84 GB
31 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.ViE.720p.BluRay.DTS-ES.x264-WiKi.mkv 7.39 GB
32 Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM.mkv 3.83 GB

Tổng số: 32 File (597.98 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X