Trang Download Tổng hợp

Folder: Dark Phoenix 2019 - X-Men Phuong Hoang Bong Toi

STT Name Size
1 Dark Phoenix 2019 1080p UHD BluRay DD+5.1 x264-LoRD.mkv 14.81 GB
2 Dark Phoenix 2019 1080p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-SA89.mkv 18.07 GB
3 Dark Phoenix 2019 1080p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-LoRD.mkv 16.73 GB
4 Dark Phoenix 2019 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-MTeam.iso 55.72 GB
5 Dark Phoenix 2019 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD.mkv 17.27 GB
6 Dark Phoenix 2019 720p BluRay DD5.1 x264-LoRD.mkv 5.54 GB
7 Dark Phoenix 2019 720p BluRay DTS-ES x264-LoRD.mkv 6.16 GB
8 Dark Phoenix 2019 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1-HDT.mkv 28.64 GB
9 Dark Phoenix 2019 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 48.45 GB
10 Dark Phoenix 2019 ViE 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-CHD.mkv 21.93 GB
11 Dark Phoenix 2019 ViE 720p BluRay DTS-ES x264-LoRD.mkv 7.03 GB
12 Dark.Phoenix.2019.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-CHD.mkv 12.20 GB
13 dark.phoenix.2019.1080p.bluray.x264-geckos.mkv 8.74 GB
14 Dark.Phoenix.2019.1080p.BluRay.x264.DTS-WiKi.mkv 10.75 GB
15 Dark.Phoenix.2019.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265-SA89.mkv 14.92 GB
16 dark.phoenix.2019.720p.bluray.x264-geckos.mkv 5.46 GB
17 Dark.Phoenix.2019.720p.BluRay.x264-WiKi.mkv 5.06 GB
18 Dark.Phoenix.2019.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA7.1-MTeam.iso 42.87 GB
19 Dark.Phoenix.2019.BluRay.1080p.DTS-HDMA7.1.x264-CHD.mkv 15.23 GB
20 Dark.Phoenix.2019.BluRay.1080p.DTS-HDMA7.1.x265.10bit-CHD.mkv 7.60 GB
21 Dark.Phoenix.2019.BluRay.720p.x264.DTS-HDChina.mkv 5.58 GB
22 Dark.Phoenix.2019.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM.mkv 2.81 GB
23 Dark.Phoenix.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS-ES.x264-CHD.mkv 14.42 GB
24 Dark.Phoenix.2019.ViE.1080p.BluRay.DTS-HD.MA.7.1.x264-CHD.mkv 16.73 GB
25 Dark.Phoenix.2019.ViE.720p.BluRay.DTS-ES.x264-HDChina.mkv 7.29 GB
26 Dark.Phoenix.2019.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264-TRiM.mkv 3.32 GB

Tổng số: 26 File (413.33 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X