Trang Download Tổng hợp

Folder: Prospect 2018 - Hanh Tinh Chet Choc

STT Name Size
1 Prospect 2018 1080p 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-BHD.iso 22.14 GB
2 Prospect 2018 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT.m2ts 20.30 GB
3 Prospect 2018 2160p UHD BluRay DTS-HD MA 5.1 HDR x265-CHD.mkv 12.03 GB
4 Prospect.2018.2160p.UHD.Blu-ray.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-BHD.iso 49.35 GB
5 Prospect.2018.2160p.UHD.Blu-ray.Remux.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-HDT.m2ts 43.32 GB
6 Prospect.2018.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x264-CHD.mkv 11.14 GB
7 Prospect.2018.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.10bit-CHD.mkv 6.54 GB

Tổng số: 7 File (164.84 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X