Trang Download Tổng hợp

Folder: The Nun 2018 - Ac Quy Ma So

STT Name Size
1 The Nun 2018 1080p BluRay DDP7.1 x264-iLoveHD.mkv 10.77 GB
2 The Nun 2018 1080p BluRay DTS x264-VietHD.mkv 7.17 GB
3 The Nun 2018 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 22.50 GB
4 The Nun 2018 ViE BluRay 1080p DD5.1 x264-CHD.mkv 7.57 GB
5 The Nun 2018 ViE BluRay 720p DD5.1 x264-CHD.mkv 4.05 GB
6 The Nun.2018.1080p.BluRay.DTS.x264-HDVN.mkv 10.17 GB
7 The.Nun.2018.1080p.BluRay.x264-GECKOS.mkv 7.65 GB
8 The.Nun.2018.720p.BluRay.x264-GECKOS.mkv 4.37 GB
9 The.Nun.2018.BluRay.1080p.DD5.1.x264-CHD.mkv 7.14 GB
10 The.Nun.2018.BluRay.1080p.DD5.1.x265.10bit-CHD.mkv 3.57 GB
11 The.Nun.2018.BluRay.720p.DD5.1.x264-CHD.mkv 3.61 GB
12 The.Nun.2018.mHD.BluRay.DD-EX5.1.x264-RCA.mkv 2.19 GB
13 The.Nun.2018.ViE.mHD.BluRay.DD-EX.5.1.x264-RCA.mkv 2.62 GB

Tổng số: 13 File (93.37 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X