Trang Download Tổng hợp

Folder: The Meg 2018 - Ca Map Sieu Bao Chua - Jason Statham - Ly Bang Bang

STT Name Size
1 The Meg 2018 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.m2ts 23.02 GB
2 The Meg 2018 1080p BluRay DTS x264-LoRD.mkv 14.51 GB
3 The Meg 2018 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDChina.mkv 12.60 GB
4 The Meg 2018 720p BluRay DD5.1 x264-LoRD.mkv 6.44 GB
5 The Meg 2018 720p BluRay DTS x264-HDChina.mkv 5.16 GB
6 The Meg 2018 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 21.78 GB
7 The Meg 2018 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD 7.1-HDT.mkv 44.90 GB
8 The Meg 2018 ViE BluRay 1080p x264 Atmos TrueHD 7.1-HDChina.mkv 13.79 GB
9 The Meg 2018 ViE BluRay 720p x264 DTS-HDChina.mkv 6.35 GB
10 The.Meg.2018.1080p.BluRay.x264.DTS-WiKi.mkv 12.47 GB
11 The.Meg.2018.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO.mkv 5.99 GB
12 The.Meg.2018.720p.BluRay.DTS.x264-TayTO.mkv 6.68 GB
13 The.Meg.2018.720p.BluRay.x264-WiKi.mkv 5.61 GB
14 The.Meg.2018.BluRay.1080p.Atmos.TrueHD.7.1.x264-CHD.mkv 9.53 GB
15 The.Meg.2018.BluRay.720p.DTS.x264-CHD.mkv 4.35 GB
16 The.Meg.2018.mHD.BluRay.DD5.1.x264-RCA.mkv 2.88 GB
17 The.Meg.2018.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264-RCA.mkv 3.38 GB

Tổng số: 17 File (199.43 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X