Trang Download Tổng hợp

Folder: Aquaman 2018 IMAX Edition - Aquaman De Vuong Atlantis

STT Name Size
1 Aquaman 2018 IMAX Edition 720p BluRay DD-EX 5.1 x264-MTeam.mkv 7.69 GB
2 Aquaman 2018 1080p 3D Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-KRaLiMaRKo.mkv 34.41 GB
3 Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay DD-EX 5.1 x264-MPAD.mkv 4.20 GB
4 Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay DD+7.1 x264-DON.mkv 18.38 GB
5 Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay DDP7.1 x264-HDVN.mkv 19.42 GB
6 Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay DTS x264-CHD.mkv 16.28 GB
7 Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay DTS x264-SPARKS.mkv 10.93 GB
8 Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 10bit x265-CHD.mkv 13.65 GB
9 Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-CHD.mkv 18.42 GB
10 Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDVN.mkv 21.99 GB
11 Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-MTeam.mkv 22.14 GB
12 Aquaman 2018 IMAX Edition 1080p US Blu-ray AVC TrueHD Atmos 7.1-MTeam.iso 44.20 GB
13 Aquaman 2018 IMAX Edition 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-BeyondHD.iso 83.05 GB
14 Aquaman 2018 IMAX Edition 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-MTeam.mkv 34.23 GB
15 Aquaman 2018 IMAX Edition 2160p UHD BluRay TrueHD Atmos 7.1 HDR x265-SWTYBLZ.mkv 29.72 GB
16 Aquaman 2018 IMAX Edition 720p BluRay DD5.1 x264-DopeHD.mkv 10.35 GB
17 Aquaman 2018 IMAX Edition 720p BluRay DTS x264-CHD.mkv 10.97 GB
18 Aquaman 2018 IMAX Edition 720p BluRay DTS x264-SPARKS.mkv 6.56 GB
19 Aquaman 2018 IMAX Edition 720p iPad BluRay AAC 5.1 x264-HDT.mp4 2.13 GB
20 Aquaman 2018 ViE IMAX Edition 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 38.65 GB
21 Aquaman 2018 ViE IMAX Edition 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-MTeam.mkv 31.53 GB
22 Aquaman 2018 ViE IMAX Edition 1080p BluRay DD-EX 5.1 x264-MPAD.mkv 4.84 GB
23 Aquaman 2018 ViE IMAX Edition 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-MTeam.mkv 23.65 GB
24 Aquaman 2018 ViE IMAX Edition 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT.mkv 62.60 GB
25 Aquaman 2018 ViE IMAX Edition 720p BluRay DTS x264-MTeam.mkv 10.27 GB
26 Aquaman.2018.1080p.3D.Blu-ray.AVC.DTS-HD.MA.5.1-MTeam.iso 42.35 GB
27 Aquaman.2018.1080p.3D.Blu-ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1-HDSky.iso 47.13 GB
28 Aquaman.2018.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.DTS.x264-CHC.mkv 19.47 GB
29 Aquaman.2018.IMAX.Edition.1080p.UHD.BluRay.DD+7.1.HDR.x265-DON.mkv 21.29 GB
30 Aquaman.2018.IMAX.Edition.1080p.UHD.BluRay.DDP.7.1.HDR.x265-D-Z0N3.mkv 21.41 GB

Tổng số: 30 File (731.91 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X