Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

(Nếu danh sách dài, bạn có thể ấn Ctrl + F để tìm tên file)

Folder: Arslan Senki

STT Name Size
1 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 04v2 (1280x720 H264) [569915EF].mkv 295.18 MB
2 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 07 (1280x720 H264) [E798C859].mkv 311.52 MB
3 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 07v2 (1280x720 H264) [3D691A94].mkv 311.52 MB
4 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 09 (1280x720 H264) [33457B0A].mkv 300.62 MB
5 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 14v2 (1280x720 H264) [09C13ABA].mkv 354.36 MB
6 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 18 (1280x720 H264) [D5AA790C].mkv 323.93 MB
7 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 19 (1280x720 H264) [2CEB092C].mkv 350.94 MB
8 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 19v3 (1280x720 H264) [036A0446].mkv 350.94 MB
9 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 20 (1280x720 H264) [8D36515F].mkv 301.49 MB
10 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 20v3 (1280x720 H264) [D16BEFC7].mkv 301.49 MB
11 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 22 (1280x720 H264) [BA1EC1AA].mkv 294.08 MB
12 [Clip-sub][SS] Arslan Senki - 23 (1280x720 H264) [822DF98B].mkv 434.94 MB

Tổng số: 12 File (3.84 GB)Hỗ trợ
Chat ngay