Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!


ĐẶT LẠI MẬT KHẨU


Nhập email để gửi lại mật khẩu:
Với tài khoản là số điện thoại đã đăng ký trước đây, bạn nhắn tin với nội dung: mk gửi: 09.04.04.3689.
Sau khoảng 1 phút, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản với mật khẩu mk123456!
Chú ý tài khoản số điện thoại có thể là tài khoản Funny với S đứng đầu, ví dụ s0968686868
(Nếu không được, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hỗ trợ)


Hỗ trợ
Chat ngay