Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Approximation.Algorithms.for.NP-Hard.Problems.Dorit.S.Hochbaum.PWS.1997.WPCBJ.1998.311S.djvu

13.21 MB
MD5: 8911b3cabba08bd5a41f11a7884b2725 | CRC32B: 435731011
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Approximation Algorithms for Hard Problems Dorit Hochbaum PWS 1997 WPCBJ 1998 311S djvu


1-1638750611/2-1638750611/3-1638750611/4-1638750612/5-1638750612/6-1638750612