Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Xem phim trực tiếp với 4Share Tool không cần Tải file!
Top Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: Transistor Nhật bản : thường ký hiệu là A..., B..., C..., D... Ví dụ A564, B733, C828, D1555 trong đó các Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP còn ký hiệu là C và D là Transistor ngược NPN. các Transistor A và C thường có công xuất nhỏ và tần số làm việc cao còn các Transistor B và D thường có công xuất lớn và tần số làm việc thấp hơn.

Nhận biết Transistor.doc

243.00 KB
MD5: | CRC32B:

TẢI FILE NÀY CHỈ VỚI 1K


Tìm thêm các file tương tự :
Nhận biết Transistor doc


1-1718363930/2-1718363930/3-1718363930/4-1718363930/5-1718363930/6-1718363930
Hỗ trợ
Chat ngay